De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia."— Transcript van de presentatie:

1 Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia Humme April 2009

2 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 2 1.Doelstelling “Kansen Verzilveren” 2.Vraagstelling 3.Plan van aanpak 4.Belangrijkste conclusies 5.Advies 6.Aan de slag Agenda

3 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 3 Meerjaren beleidsplan Kansen Verzilveren Gericht op een ledengroei »Doelstelling van “Kansen Verzilveren” is vergroten draagvlak NBB door ledengroei: »Aandacht voor doorstroming bridgecursisten naar clubs »Aandacht voor de clubbridger …van 10% de komende 4 jaar

4 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 4 Vraag NBB De NBB heeft de vraag gesteld met welk organisatiemodel zij dichter bij de bridgers komt… In Nederland zijn ongeveer 2000 bridgeverenigingen waarvan 1100 verenigingen zijn aangesloten bij de NBB. De bridgeverenigingen zijn verdeeld over 26 districten. De aangesloten verenigingen tellen ongeveer 115.000 clubleden. Meer dan 90% van de clubleden spelen alleen op de clubavond en/of thuis en minder dan 10% zijn bridgers die naast de clubavond ook deelnemen aan competities. De NBB heeft een organisatiemodel waarbij het beleid van de NBB wordt uitgedragen via de districten en het bondsbureau. De nadruk van de districten ligt op het organiseren van competities. In Nederland zijn ongeveer 2000 bridgeverenigingen waarvan 1100 verenigingen zijn aangesloten bij de NBB. De bridgeverenigingen zijn verdeeld over 26 districten. De aangesloten verenigingen tellen ongeveer 115.000 clubleden. Meer dan 90% van de clubleden spelen alleen op de clubavond en/of thuis en minder dan 10% zijn bridgers die naast de clubavond ook deelnemen aan competities. De NBB heeft een organisatiemodel waarbij het beleid van de NBB wordt uitgedragen via de districten en het bondsbureau. De nadruk van de districten ligt op het organiseren van competities. Situatie Complicatie Bridgeverenigingen en de clubbridgers staan door het huidige organisatiemodel op grote afstand van de NBB. Hierdoor is het voor de NBB moeilijk om nieuw beleid te ontwerpen en een marktgerichtere dienstverlening op te zetten gericht op de clubbridger. Vraag  Hoe kan de NBB de groeidoelstelling uit “Kansen Verzilveren” worden gerealiseerd?  Hoe kan de NBB komen tot een organisatiemodel waarbij de dienstverlening meer gericht is op de marktvraag van de bridgeverenigingen en de bridgers?  Hoe kunnen bridgeverenigingen en bridgers een directe invloed hebben op het te voeren beleid en de besluitvorming van de NBB?  Hoe dient het bondsbureau te worden ingericht en wat is de rol van districten om het nieuwe beleidsplan zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen? …voor haar advies heeft Atos Consulting de volgende aanpak gebruikt

5 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 5 02/01/2009 18/03/2009 Overzicht krijgen van wat er leeft binnen de NBB, districten en bridgeverenigingen Integraal eindvoorstel Stap 1 Stap 2 Stap 3 Tussentijdse presentatie Eind presentatieInterviews, een enquête en benchmarking 10 weken Inzet NBB Online enquête aan 5000 respondenten (~3500 reacties* - 1100 kaderleden en 2400 niet kaderleden) 9 districten / verenigingen voor de interviews Onderzoek bij andere sportbonden Doorspreken concept advies met opdrachtgever Vergadering met het dagelijks bestuur van de bondsraad op 11 maart Hoe Doel Resultaat Inzicht in wat de gedachten zijn op bestuurs-, district- en verenigingsniveau inzake de doelstellingen / verwachtingen van de NBB Vaststellen gewenste organisatiemodel met globale bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opstellen implementatieplan Een concept organisatiemodel met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden Een implementatieplan waarin wordt aangegeven hoe de doelstellingen en het gewenste organisatiemodel gerealiseerd kunnen worden Een integraal eindvoorstel ter goedkeuring door bestuur en de ALV van de NBB Vergadering met het bondsbestuur op 18 maart (vervolg voor de NBB zijn de vergaderingen met de bondsraad (25 april) en de ALV (9 juni) = presentatie …een online enquête en benchmarking Plan van Aanpak De gehanteerde aanpak begint met interviews… * bevat een meer dan evenredige reactie vanuit kaderleden

6 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 6 1.De huidige bestuursindeling binnen de NBB en de districten weerspiegelt onvoldoende de getalsmatige verhouding tussen de clubbridger en de wedstrijdbridger. De clubbridger (die alleen thuis of op de club speelt en niet deelneemt aan competities buiten de club) is getalsmatig ver in de meerderheid (>90%) maar zijn/haar stem is bestuurlijk niet verankerd 2.De wensen van de clubbridger zijn belangrijk. De clubbridger moet worden gehoord/vertegenwoordigd: »Leidraad voor NBB-service is de behoefte van de clubbridger Belangrijkste conclusies De conclusies uit de interviews, de enquête en de benchmark … …laten zien dat er aanpassingen moet komen op cultuur- en organisatorisch gebied

7 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 7 Organisatiemodel Atos Consulting stelt een organisatiemodel voor die de NBB dichter bij de clubbridger laat staan… » NBB Bondsbestuur: Bestuursleden met marketing en clubbridge in hun portefeuille » NBB Bondsbureau: Meer marktgerichte opzet van Bondsbureau » NBB Bondsraad: Ontkoppeling van controle en advies Bondsbestuur, Bondsbureau en Bondsraad …en een marktgerichte dienstverlening borgt Districten en ALV » Verankering clubbridger in districtsbestuur tot en met de vertegenwoordiging op de ALV

8 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 8 Samenvatting organisatiemodel De combinatie van de drie voorstellen… …brengt de NBB en haar organen dichtbij de bridger Het bondsbestuur en de districtsbesturen krijgen een apart bestuurslid voor recreatie bridge. II. De ALV wordt gevormd door een afvaardiging van club- en wedstrijdbridgers vanuit het bondsbestuur en de districtsbesturen III. De bondsraad bestaat uit 20 leden vanuit de verenigingen die door getrapte verkiezingen gekozen worden Bestuur I. Het bondsbestuur en de districtsbesturen krijgen een apart bestuurslid voor club bridge ALV Bondsraad Districten De Bridger

9 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 9 Aan de slag »Principe uitspraken op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni »Gezamenlijke werkgroep bondraad (2x), bondsbestuur(2x) en bondsbureau (1x) »Definitieve aanpassingen (statutenwijziging) op de ALV van 13 december

10 Advies Nederlandse Bridge Bond – Voorlichting Districten 10 Bij de verenigingen gebeurt het »Ledenwerving hoort bij een dynamische vereniging »Klantvriendelijke clubreglementen »Denk ook aan verjonging »Hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit??? De NBB is er om de clubs te ondersteunen, daar kun je voor al deze onderwerpen terecht.


Download ppt "Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia."

Verwante presentaties


Ads door Google