De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De LOK ALV 2009 Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De LOK ALV 2009 Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009."— Transcript van de presentatie:

1 De LOK ALV 2009 Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009.

2 ONTSTAAN VAN DE LOK • In 1915 eerste particuliere luisteraar; in 1924 ziekenhuis aangesloten. • Na WO II grote stijging aantal ktf-luisteraars. • In 1984 LOK opgericht. 2400 ktf-netten; 55 000 aansluitingen

3 De LOK anno 1984 • Sub-cie. van de cie. Integratie van HK, GK en Chr. GK. Vereniging • Gezamenlijke aanpak gericht op: - voortzetting ktf-werk - verzorging publiciteit - algemene en technische informatie - adviezen plaatselijke kerken

4 “WAPENFEITEN” • 1985: Verhoging tarieven met 75% Via de politiek tegen gehouden. • BUMA-rechten op ktf-uitzendingen. Van tafel gehaald. • 1989: nieuw plan grote tariefverhoging. Opnieuw met succes tegen geageerd. Structureel overleg met PTT ingesteld

5 “WAPENFEITEN” • 1990: 375 leden (van de 2800 kerken met ktf). Evenwichtig verdeeld. • 1998: Ontstaan PTT-telecom. Onder dwang van OPTA (kabelaars!) gedwongen tarieven te verhogen. (fl. 7,50 -> fl 36,- p/m) • Veel inspanning (o.a. juridisch); geen resultaat. DUS; roer om!

6 “WAPENFEITEN” • Onderzoek alternatieven ktf. Meersporen beleid (telecom-netwerk, kabel, ether) • 2001: techniek: rapport LOK-werkgroep organisatie: niet via vereniging LOK, maar stichting IKN. • NU: ER IS KEUZE! Drie volwaardige technische alternatieven; diverse aanbieders.

7 25 jaar LOK ! Wat is veranderd ? Wat is het zelfde gebleven? • Landelijke Organisatie Kerktelefoon. • Landelijke Organisatie Kerktechniek.

8 Veranderd • Verschuiving van accenten en taken. Nadruk op werkzaamheden cie. Techniek • Terugloop aantal leden. • Dienstverlenings menu “Productenfolder” – Beoordeling installaties. – Offerteaanvraag en –beoordeling. – Advisering en voorlichting. – Faciliteren – Belangenbehartiging.

9 Onveranderd • Verbondenheid tussen LOK en kerken. • Non-commerciële dienstverlening. • Onafhankelijkheid. • De LOK als ideële belangenbehartiger. WELK BELANG ??

10 Aannames • Geen ingrijpende wijzigingen in systemen en technieken meer op afzienbare termijn. • Schaalvergroting binnen kerken zet door. • Afnemende behoefte aan advisering over vormen samenwerking. • Toenemende behoefte aan overdracht van beeld, naast geluid.

11 TOEKOMST • De LOK voorziet nog steeds in een behoefte!! • Aantal gevaren, die toekomst bedreigen – Bezetting bestuursfuncties. – Bemensing CT. – Organisatievorm; steun van de leden. Hoe vullen we de toekomst in ?

12 Organisatievorm • De LOK is - nog steeds - een vereniging. • Wat zijn daarvan de voordelen ? – Voor en door de leden. – Binding en draagvlak. – Heldere doelgroep. Willen de leden de vereniging behouden en waaraan hebben ze dan behoefte?

13 UITGANSPUNTEN BESTUUR • Stelling I : “Er is een grote potentiële behoefte aan deskundige, onafhankelijke adviezen en ondersteuning op het gebied van kerktechniek”. • Stelling II : “Hoewel het in hun eigen belang is moeten kerken steeds weer actief benaderd worden”. • Stelling III : “Verenigingsvorm heeft de voorkeur, maar zijn huidige situatie is de LOK niet toegerust om aan de behoeften te kunnen voldoen”.

14 Voorwaarden • Versterken van het bestuur. • Versterken van de Cie. Techniek. • Vergroten van de kennis mbt geluid én beeld. • Verbeteren van de informatievoorziening. • Verbreding draagvlak door “vrijwilligerspool”.

15 Leden raadpleging • Er is toekomst voor de LOK, maar niet zonder steun van de leden ! • Het is van belang dat leden zich uitspreken ! • Uitspraken zijn basis voor volgende 25 jaar ! dus …….

16 Discussie • Welke meerwaarde ziet u voor de LOK ? • Welke (nieuwe) producten / diensten verwacht u ? • Hoe ziet u de toekomst van de LOK en hoe wilt u helpen die toekomst te waarborgen? • ………

17 Toekomst De LOK gaat voor : * * * Amersfoort18 april 2009

18 Toekomst De LOK gaat voor : * optimale belangen behartiging van de leden * onafhankelijkheid en deskundigheid * advisering en technische support kerktechniek Wij danken u voor uw inbreng. Amersfoort18 april 2009

19

20 De kerktelefoon • Vanouds belangenbehartiging bij PTT. • Overgang van telefoonlijn naar internet, ether en kabel. • Van analoog naar digitaal. • Van alleen geluid naar beeld en geluid.


Download ppt "De LOK ALV 2009 Welkom op de Algemene Ledenvergadering. Amersfoort 18-04-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google