De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van Toernooien/Drives Onder auspiciën van de NBB Regionaal Toernooi Kaderdag District Delft, 14 februari 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van Toernooien/Drives Onder auspiciën van de NBB Regionaal Toernooi Kaderdag District Delft, 14 februari 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van Toernooien/Drives Onder auspiciën van de NBB Regionaal Toernooi Kaderdag District Delft, 14 februari 2004

2 Waarom dit initiatief? Er bereiken ons veel klachten van bridgers over de kwaliteit van toernooien/drives, vaak betreft dat een incorrecte uitslag De naam van de NBB wordt gebruikt, dus schaadt dat het imago van de bridgesport en de NBB Er worden meesterpunten toegekend, dat moet 100% goed zijn en daar bestaat twijfel over Met invoering rating systeem neemt het belang van meesterpunten toe Toekomst: meesterpunten worden steeds belangrijker Daarom moet de NBB haar verantwoordelijkheid nemen

3 Aanpak De NBB (de WEKO/Frans en Gijsbert) en District Delft (Frits en Eef) ontwierpen gezamenlijk een concept/plan Dit concept wordt besproken binnen de WEKO en binnen het district (kaderdag, ALV, clubs via email) Wij roepen jullie op om commentaar te leveren, dank je wel! Na afronding concept/plan gaan we een proefjaar starten binnen ons district (seizoen 2004/2005) Na het proefjaar evalueren, aanpassen, bondsraad etc en landelijk invoeren (2005/2006)

4 Concept Definitie van verschillende soorten toernooien/drives (classificatie) Vaststellen van minimale eisen per soort toernooi/drive (toetsingscriteria) Toestemmingsprocedure Toekennen van keurmerk/kwaliteitszegel per soort toernooi/drive Hulp bij uitvoering dmv aanbieden toernooireglement Controle op uitvoering Belonen/sancties

5 Randvoorwaarden Spelregels (boekje) NBB altijd van toepassing Wedstrijdreglement NBB altijd van toepassing Bonds- en districtscompetities vallen niet onder dit initiatief ONPK is een bondscompetitie, maar vergt wel een pro forma toestemming (we toetsen alleen de datum) Ruitenboer is een NBB/Club toernooi en valt buiten dit concept/plan

6 Classificatie van toernooien/drives Nationaal Toernooi –Nationaal/Internationaal deelnemersveld –Voorheen NTCI niveau/zwaarte Regionaal Toernooi –Wedstrijdkarakter, meerdere sessies, alle niveaus deelnemers Open Drive –Één sessie, recreatief karakter maar wel serieus –Hier valt ook een finale zomeravonddrive onder Zomeravond Drive –Open clubavond Kroegentocht –Recreatief, voor de fun, wel naar diverse kwaliteiten te onderscheiden Bridgereis –Clubavond niveau, ingebed in een reis

7 Toetsingscriteria 1.Toernooireglement (en) NBB van toepassing 2.Kwaliteit van de speelruimte 3.Kwaliteit van het materiaal 4.Niveau wedstrijdleiding 5.Toe te passen (speel)schema 6.Niveau toelating en inschrijvingsprocedure 7.Kwaliteit uitslag 8.Niveau prijzen en meesterpunten 9.Datum passend in wedstrijdkalender 10.Rookregel

8 Toestemmingsprocedure Het organisatiecomité vraagt de NBB om toestemming –Nationaal toernooi bij de NBB/WEKO, Utrecht –Andere toernooien en drives bij het district/secretaris Aanvraag voor een soort toernooi/drive Aanvraagformulier Kosten (nader vast te stellen) verbonden aan aanvraag voor een Nationaal/Regionaal Toernooi Aanvragen voor aanvang seizoen (noodprocedure kan) Check op minimale eisen per soort toernooi/drive Advies van de NBB/district Uiteindelijk wordt toestemming verleend mits aan de minimale eisen wordt voldaan

9 Toekennen keurmerk/kwaliteitszegel Bij verleende toestemming mag NBB keurmerk/logo worden gevoerd met vermelding soort toernooi/drive Niet goedgekeurde toernooien mogen dat dus niet Deelnemers weten waar ze aan toe zijn Vermelding bridgeblad Toekenning meesterpunten (kosten organisatie) Advertenties bridgeblad met/zonder keurmerk

10 Onder auspiciën van de NBB Regionaal Toernooi Onder auspiciën van de NBB Kroegentocht Onder auspiciën van de NBB Zomeravond Drive Onder auspiciën van de NBB Nationaal Toernooi

11 Toernooi Reglement (en) Er worden Toernooi Reglementen gemaakt: –Voor een Butler toernooi –Voor een Paren toernooi –Voor een Viertallen toernooi –Kroegentocht Kwaliteitsverhogend! Geeft organisatie en deelnemers meer ‘houvast’

12 Controle op uitvoering Nationaal Toernooi –Plaatselijk door de WEKO van de NBB, rapportage en terugkoppeling Regionaal Toernooi –Plaatselijk door een aangewezen Bestuurslid van het district, rapportage en terugkoppeling Alle andere drives/kroegentocht etc –Steekproefsgewijs worden deelnemers geïnterviewd –Altijd terugkoppeling van District naar organisatie comité De volledige uitslag moet binnen 1 week na afloop van ieder toernooi/drive worden opgestuurd Deelnemers mogen klachten indienen bij District/WEKO

13 Belonen/Sancties Belonen: –Gratis vermelding in bridgeblad –Gratis vermelding in jaarboekje district en op website –Meesterpunten toekennen –Positieve referenties op website district –Keurmerk gebruiken –Imago verhogend –Uitslag vermelding op website district/NBB Sancties: –Waarschuwing om de organisatie te verbeteren (gele kaart) –Geen toestemming meer (rode kaart)

14 Minimale eisen per toernooi/drive

15 Suggesties en ideeën naar eefmeyer@xs4all.nl


Download ppt "Kwaliteit van Toernooien/Drives Onder auspiciën van de NBB Regionaal Toernooi Kaderdag District Delft, 14 februari 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google