De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep
Aimé Mertens Zenito SVF vzw

2 Waarom de starterdag? Informatiebehoefte
(FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers )

3 voor de promovendi: schrijf je in als werkzoekende
vrijwaar je sociale rechten zodra je afstudeert! Vlaams Gewest VDAB, bel elke werkdag van 8 tot 20u - Fax: VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan Brussel Brusselse Gewest Actiris, 02/ Actiris hoofdzetel Anspachlaan Brussel Waals Gewest - – bel 0800/ van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 17u

4 Context Registreren als zelfstandige Sociale zekerheid
Aanvullende sociale bescherming Fiscale wetgeving Associatieovereenkomst Juridische structuur Aansprakelijkheid

5 Wie is Zenito? Zenito is een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Erkend bij KB van klanten ( zelfstandigen en vennootschap.) Partner van: Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) Zenito Ondernemingsloket is partner van de Orde van Vlaamse Balies

6 Het economisch ruilverkeer
levensstandaard inkomen sparen uitgaven pensioenleeftijd ontsparen AO = €15.369,12* P = €16.575,37* tijd *max. uitkering gezin zelfstandige 2011, op jaarbasis en vóór belasting

7 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Sociale zekerheid als zelfstandige Aanvullende sociale bescherming Loopbaancoaching Besluit

8 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Registreren in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Openen van een zichtrekening Voeren van een boekhouding Aangeven van beroepsinkomsten Aansluiten bij een ziekenfonds Inschakelen in een wachtdienst

9 1. Administratieve verplichtingen
Registreren in de KBO: via erkend ondernemingsloket Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds bij aanvang onmiddellijk zo niet geldboete € 500 tot € 2000 Wie het wenst kan dit vandaag regelen

10 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Registeren in de KBO Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Sociale zekerheid als zelfstandige

11 2. Sociale zekerheid als zelfstandige
Waar heb je recht op? vergoeding ziektekosten (grote - kleine risico’s) tussenkomst in gezinskosten: kraamgeld/adoptiepremie kinderbijslag gratis dienstencheques moederschaphulp Inkomstenvervangende uitkeringen: uitkering moederschaprust + verlenging palliatief verlof en zorgverlof arbeidsongeschiktheiduitkeringen pensioenuitkering

12 Sociale zekerheid als zelfstandige
Ondersteunende maatregelen: vrijstelling van bijdrageplicht bij ernstig ziek kind vrijstelling van bijdrageplicht om financiële reden faillissementsverzekering uitkering sociale bescherming Beide zowel in de tijd als in sociale rechten beperkt

13 Sociale zekerheid als zelfstandige
Hoe wordt de sociale bijdrage berekend? (wat kost het?) Berekeningsbasis = het netto beroepsinkomen Netto beroepsinkomen = bruto beroepsinkomen minus de bedrijfskosten (-lasten/– verliezen)

14 Sociale zekerheid als zelfstandige
De kost* van je sociale zekerheid wordt bepaald door de wijze waarop je gerealiseerd bruto beroepsinkomen wordt georganiseerd: doordacht kosten maken Inkomstenmix optimaliseren * door de kwaliteit van de dienstverlening

15 Berekening sociale bijdrage 2011
HOOFDBEROEP Berekeningsbasis Basis geherwaardeerd netto beroepsinkomen 2008* in € Bijdrage 12.129,76 ≤ Y ≤ ,55 : 22 % 52.378,55 < Y ≥ ,40 : 14,16 % *De bijdrage wordt berekend in functie van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug

16 Sociale bijdrage* als hoofdberoep (2011)
Steeds een minimumbijdrage verschuldigd zelfs indien het netto beroepsinkomen lager ligt dan € ,76 Sociale bijdrage is geplafonneerd met een maximum bijdrage van € 3.903,85/kwartaal (berekeningsbasis € ,40) * wordt aangerekend per ¼ te betalen per kwartaal

17 Quid als starter? Voor de eerste 3 volledige jaren en een eventueel 1ste onvolledig jaar een voorlopige bijdrage verschuldigd De bijdragepercentages en voorlopige bijdrage: 1ste jaar: 20,50% - min. € 645,58 – max. € 3.699,87/kwartaal 2de jaar: 21% - min. € 661,33 – max. € 3.767,86/kwartaal 3de jaar: 21,50% - min. € 677,08 – max. € 3.835,86/kwartaal   Inkomstenschijf boven € 52 378,55 slechts 14,16% bijdragen Achteraf herberekend wordt op basis van je werkelijke inkomen van de beginjaren

18 Wat moet je weten als starter?
De netto beroepsinkomsten van de eerste drie volledige jaren worden twee maal als berekeningsbasis gebruikt: bijdragejaar inkomstenjaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19 Wat moet je weten als starter?
De sociale bijdrage is een beroepskost Anticipeer op de definitieve berekening De zwakke punten zijn de pensioenvorming en de arbeidsongeschiktheiduitkeringen Je kan je sociale bescherming aanzienlijk optimaliseren

20 Optimaliseren van je sociale bescherming
Neem bovenop je RIZIVvoordeel een sociaal aanvullend pensioen: Premie is een beroepskost => minder belastingen minder wettelijke bijdragen, globale besparing tot >70% Beter pensioen en betere bescherming bij ziekte Zorg voor bijkomende bescherming in je associatieovereenkomst Sluit een gewaarborgd inkomen af (beroepskost) Bekijk de oprichting van een vennootschap vanuit optimale inkomstenmix en mogelijkheid tot extra sociale bescherming

21 *volledige loopbaan,op jaarbasis en vóór belasting
Enkele bruto bedragen gezin werknemer ambtenaar zelfstandige pensioen € ,00* € ,16* € ,37* ziekte 1ste maand loon wedde € 0,00 *volledige loopbaan,op jaarbasis en vóór belasting

22 Zet jezelf niet klem!

23 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Registeren in de KBO Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Sociale zekerheid als zelfstandige Aanvullende sociale bescherming

24 3. Waarom? beroepsinkomen tijd
AO = €15.369,12/j P = €16.575,37*/j tijd

25 Pensioenpijlers BVBA IPT W.P. P.S. SVAP L.T.S. RIZIV SVAP 1e pijler

26 Riziv-bijdrage RIZIV-BIJDRAGE in PENSIOENOPBOUW =
SOCIAAL VAP, gefinancierd door het RIZIV aan de pensioenovereenkomst is een solidariteits- stelsel verbonden, waarvan de prestaties gefinancierd worden door een solidaire bijdrage van ten minste 10% van de RIZIV-toelage

27 Riziv-bijdrage Het bedrag van deze toelage/dotatie wordt jaarlijks voor elk medisch beroep gepubliceerd : 2010 Artsen : € 4.141,16 (volledig geconventioneerd) € 2.036,77 (gedeeltelijk geconventioneerd)

28 Riziv-bijdrage Anderen Garantie! Onzekerheid? Uitgebreide Solidariteit
Beperkte Solidariteit Long Term Short Term

29 Garantie vs. onzekerheid
Tak 21 Tak 23

30 Garantie vs. onzekerheid
Ten laste nemen van de premie bij arbeidsongeschiktheid Rente bij arbeidsongeschiktheid Bij moederschaprust ten laste nemen van 2 kwartaalpremies NIEUW EN EXCLUSIEF BIJ ZENITO! Netto vergoeding i.g.v. zware ziekte: Kanker, leukemie, Parkinson, MS, Hodgkin, TBC GEEN MEDISCHE VRAGENLIJST

31 Garantie vs. onzekerheid
2. Lange termijn strategie: de uitvoering van het plan Pensioenopbouw via vennootschap (IPT) tot max. 80% BVBA IPT 3 tot 9,4% van NBI maximum 3.282,39/jaar Y € ,02 SVAP 2 RIZIV SVAP Toelage in pensioen 1 80 % - REGEL *gewaarborgd inkomen

32 Garantie vs. onzekerheid
3. Lange termijn strategie: fiscale optimalisatie 1e pijler 2e pijler 3e pijler W.P. RIZIV SVAP SVAP BVBA IPT L.T.S. P.S. Inkomen Sociale bijdragen Zenito SVF Zenito Aanvullend Pensioen

33 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Registeren in de KBO Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Sociale zekerheid als zelfstandige Aanvullende sociale bescherming Loopbaancoaching

34 4. Loopbaancoaching Zenitor biedt coaching, training en advies aan artsen Indien je nood hebt om even afstand te nemen van de hectische dagelijkse beslommeringen, opnieuw ademruimte zoekt en/of ondersteuning bij het nemen van beslissingen dan kan een traject loopbaancoaching een oplossing bieden. Coaching is een oplossingsgerichte begeleidingsvorm, waarbij gesprekstechnieken en zelfreflectie centraal staan. Je verwerft inzicht in oorzaken, gevolgen en oplossingen van jouw doelstelling. Je leert je persoonlijke kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.

35 Inhoudstafel Administratieve verplichtingen
Registeren in de KBO Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Sociale zekerheid als zelfstandige Aanvullende sociale bescherming Loopbaancoaching Besluit

36 Wat doet Zenito voor jou?
Gratis registreren in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen) Regelen van jouw sociale zekerheid Organiseren van jouw aanvullende sociale bescherming Bieden van loopbaanbegeleiding (coaching) Gratis rechtsbijstand bij sociaal rechtelijke geschillen als zelfstandige

37 Exclusief voor alle deelnemers starterdag
gratis te registreren in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen) inschrijven bij Zenito SVF (sociale zekerheid als zelfstandige) regeling van het RIZIVvoordeel  loopbaancoaching => zie formulier in bijlage

38 Wie helpt je verder? Bart Pittoors Adviseur
Marnic Verduyckt


Download ppt "Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep"

Verwante presentaties


Ads door Google