De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep Aimé Mertens Zenito SVF vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep Aimé Mertens Zenito SVF vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep Aimé Mertens Zenito SVF vzw

2 Waarom de starterdag? Informatiebehoefte (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)

3 voor de promovendi: schrijf je in als werkzoekende vrijwaar je sociale rechten zodra je afstudeert! Vlaams Gewest VDAB, www.vdab.be,www.vdab.be bel 0800 30 700 - elke werkdag van 8 tot 20u E-mail: info@vdab.be - Fax: 02 506 15 90info@vdab.be VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel Brusselse Gewest Actiris, www.actiris.bewww.actiris.be 02/800 42 42 - werkzoekenden@actiris.bewerkzoekenden@actiris.be Actiris hoofdzetel Anspachlaan 65 1000 Brussel Waals Gewest - www.leforem.be – bel 0800/93 947 van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 17uwww.leforem.be

4 Context 1.Registreren als zelfstandige 2.Sociale zekerheid 3.Aanvullende sociale bescherming 4.Fiscale wetgeving 5.Associatieovereenkomst 6.Juridische structuur 7.Aansprakelijkheid

5 Wie is Zenito? Zenito is een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen oErkend bij KB van 23-10-1967 o220.000 klanten (160.000 zelfstandigen en 60.000 vennootschap.) oPartner van:  Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS)  Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)  Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) Zenito Ondernemingsloket is partner van de Orde van Vlaamse Balies

6 Het economisch ruilverkeer levensstandaard sparen ontsparen uitgaven pensioenleeftijd inkomen tijd P = €16.575,37* *max. uitkering gezin zelfstandige 2011, op jaarbasis en vóór belasting AO = €15.369,12*

7 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 2.Sociale zekerheid als zelfstandige 3.Aanvullende sociale bescherming 4.Loopbaancoaching 5.Besluit

8 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 1.Registreren in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) 2.Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 3.Openen van een zichtrekening 4.Voeren van een boekhouding 5.Aangeven van beroepsinkomsten 6.Aansluiten bij een ziekenfonds 7.Inschakelen in een wachtdienst

9 1. Administratieve verplichtingen Registreren in de KBO: -via erkend ondernemingsloket Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds -bij aanvang onmiddellijk zo niet geldboete € 500 tot € 2000 Wie het wenst kan dit vandaag regelen

10 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 1.Registeren in de KBO 2.Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 2.Sociale zekerheid als zelfstandige

11 Waar heb je recht op? -vergoeding ziektekosten (grote - kleine risico’s) -tussenkomst in gezinskosten: kraamgeld/adoptiepremie kinderbijslag gratis dienstencheques moederschaphulp -Inkomstenvervangende uitkeringen: uitkering moederschaprust + verlenging palliatief verlof en zorgverlof arbeidsongeschiktheiduitkeringen pensioenuitkering

12 Sociale zekerheid als zelfstandige -Ondersteunende maatregelen: vrijstelling van bijdrageplicht bij ernstig ziek kind vrijstelling van bijdrageplicht om financiële reden faillissementsverzekering –uitkering –sociale bescherming Beide zowel in de tijd als in sociale rechten beperkt

13 Sociale zekerheid als zelfstandige Hoe wordt de sociale bijdrage berekend? (wat kost het?) Berekeningsbasis = het netto beroepsinkomen Netto beroepsinkomen = bruto beroepsinkomen minus de bedrijfskosten (-lasten/– verliezen)

14 Sociale zekerheid als zelfstandige De kost* van je sociale zekerheid wordt bepaald door de wijze waarop je gerealiseerd bruto beroepsinkomen wordt georganiseerd:  doordacht kosten maken  Inkomstenmix optimaliseren * door de kwaliteit van de dienstverlening

15 Berekening sociale bijdrage 2011 HOOFDBEROEPBerekeningsbasis Basis geherwaardeerd netto beroepsinkomen 2008* in € Bijdrage12.129,76 ≤ Y ≤ 52.378,55 : 22 % Bijdrage52.378,55 < Y ≥ 77.189,40 : 14,16 % *De bijdrage wordt berekend in functie van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug

16 Sociale bijdrage* als hoofdberoep (2011) Steeds een minimumbijdrage verschuldigd zelfs indien het netto beroepsinkomen lager ligt dan € 12.129,76 Sociale bijdrage is geplafonneerd met een maximum bijdrage van € 3.903,85/kwartaal (berekeningsbasis € 77.189,40) * wordt aangerekend per ¼ te betalen per kwartaal

17 Quid als starter? Voor de eerste 3 volledige jaren en een eventueel 1 ste onvolledig jaar een voorlopige bijdrage verschuldigd De bijdragepercentages en voorlopige bijdrage: -1 ste jaar: 20,50% - min. € 645,58 – max. € 3.699,87/kwartaal -2 de jaar: 21% - min. € 661,33 – max. € 3.767,86/kwartaal -3 de jaar: 21,50% - min. € 677,08 – max. € 3.835,86/kwartaal Inkomstenschijf boven € 52 378,55 slechts 14,16% bijdragen Achteraf herberekend wordt op basis van je werkelijke inkomen van de beginjaren

18 Wat moet je weten als starter? De netto beroepsinkomsten van de eerste drie volledige jaren worden twee maal als berekeningsbasis gebruikt: bijdragejaarinkomstenjaar 20112012 2013 2014 20152012 20162013 20172014

19 Wat moet je weten als starter? De sociale bijdrage is een beroepskost Anticipeer op de definitieve berekening De zwakke punten zijn de pensioenvorming en de arbeidsongeschiktheiduitkeringen Je kan je sociale bescherming aanzienlijk optimaliseren

20 Optimaliseren van je sociale bescherming Neem bovenop je RIZIVvoordeel een sociaal aanvullend pensioen: -Premie is een beroepskost => minder belastingen minder wettelijke bijdragen, globale besparing tot >70% -Beter pensioen en betere bescherming bij ziekte Zorg voor bijkomende bescherming in je associatieovereenkomst Sluit een gewaarborgd inkomen af (beroepskost) Bekijk de oprichting van een vennootschap vanuit optimale inkomstenmix en mogelijkheid tot extra sociale bescherming

21 Enkele bruto bedragen gezinwerknemerambtenaarzelfstandige pensioen€ 28.695,00*€ 71.060,16*€ 16.575,37* ziekte 1 ste maand loonwedde€ 0,00 *volledige loopbaan,op jaarbasis en vóór belasting

22 Zet jezelf niet klem!

23 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 1.Registeren in de KBO 2.Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 2.Sociale zekerheid als zelfstandige 3.Aanvullende sociale bescherming

24 3. Waarom? AO = €15.369,12/j tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - beroepsinkomen P = €16.575,37*/j

25 1 e pijler W.P. 2 e pijler RIZIV SVAP SVAP BVBA IPT 3 e pijler L.T.S. P.S. Pensioenpijlers

26 RIZIV-BIJDRAGE in PENSIOENOPBOUW = SOCIAAL VAP, gefinancierd door het RIZIV aan de pensioenovereenkomst is een solidariteits- stelsel verbonden, waarvan de prestaties gefinancierd worden door een solidaire bijdrage van ten minste 10% van de RIZIV-toelage Riziv-bijdrage

27 Het bedrag van deze toelage/dotatie wordt jaarlijks voor elk medisch beroep gepubliceerd : 2010 Artsen : - € 4.141,16 (volledig geconventioneerd) - € 2.036,77 (gedeeltelijk geconventioneerd) Riziv-bijdrage

28 Anderen Garantie!Onzekerheid? Uitgebreide SolidariteitBeperkte Solidariteit Long TermShort Term Riziv-bijdrage

29 Tak 21 Tak 23 Garantie vs. onzekerheid

30  Ten laste nemen van de premie bij arbeidsongeschiktheid  Rente bij arbeidsongeschiktheid  Bij moederschaprust ten laste nemen van 2 kwartaalpremies  NIEUW EN EXCLUSIEF BIJ ZENITO! Netto vergoeding i.g.v. zware ziekte: Kanker, leukemie, Parkinson, MS, Hodgkin, TBC  GEEN MEDISCHE VRAGENLIJST

31 1 2 3 Toelage in pensioen Pensioenopbouw via vennootschap (IPT) tot max. 80% RIZIV SVAP SVAP BVBA IPT 80 % - REGEL tot 9,4% van NBI maximum 3.282,39/jaar Y € 34.919,02 Garantie vs. onzekerheid 2. Lange termijn strategie: de uitvoering van het plan *gewaarborgd inkomen

32 1 e pijler 2 e pijler3 e pijler W.P. RIZIV SVAP SVAP BVBA IPT L.T.S. P.S. Inkomen Sociale bijdragen Zenito SVF Zenito Aanvullend Pensioen Garantie vs. onzekerheid 3. Lange termijn strategie: fiscale optimalisatie

33 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 1.Registeren in de KBO 2.Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 2.Sociale zekerheid als zelfstandige 3.Aanvullende sociale bescherming 4.Loopbaancoaching

34 Zenitor biedt coaching, training en advies aan artsen Indien je nood hebt om even afstand te nemen van de hectische dagelijkse beslommeringen, opnieuw ademruimte zoekt en/of ondersteuning bij het nemen van beslissingen dan kan een traject loopbaancoaching een oplossing bieden. Coaching is een oplossingsgerichte begeleidingsvorm, waarbij gesprekstechnieken en zelfreflectie centraal staan. Je verwerft inzicht in oorzaken, gevolgen en oplossingen van jouw doelstelling. Je leert je persoonlijke kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.

35 Inhoudstafel 1.Administratieve verplichtingen 1.Registeren in de KBO 2.Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 2.Sociale zekerheid als zelfstandige 3.Aanvullende sociale bescherming 4.Loopbaancoaching 5.Besluit

36 Wat doet Zenito voor jou? Gratis registreren in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen) Regelen van jouw sociale zekerheid Organiseren van jouw aanvullende sociale bescherming Bieden van loopbaanbegeleiding (coaching) Gratis rechtsbijstand bij sociaal rechtelijke geschillen als zelfstandige

37 Exclusief voor alle deelnemers starterdag  gratis te registreren in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen)  inschrijven bij Zenito SVF (sociale zekerheid als zelfstandige)  regeling van het RIZIVvoordeel  loopbaancoaching  => zie formulier in bijlage

38 Wie helpt je verder? Bart Pittoors Adviseur bart.pittoors@zenito.be bart.pittoors@zenito.be - 0484 59 96 43 Marnic Verduyckt Adviseur marnic.verduyckt@zenito.be marnic.verduyckt@zenito.be - 0487 56 27 06


Download ppt "Sociaal statuut van de arts Starten als zelfstandige in hoofdberoep Aimé Mertens Zenito SVF vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google