De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen kader Praktische cases grondverzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen kader Praktische cases grondverzet"— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen kader Praktische cases grondverzet
Thomas De Vriese Diensthoofd Grondwijzer vzw

2 Toepassingsgebied ALGEMEEN: WEL: NIET (expliciet in nieuw Vlarebo):
Onverdachte grond > 250 m³ Verdachte grond WEL: Uitgegraven bodem Uitgegraven bodem met fysische scheiding Gereinigde uitgegraven bodem NIET (expliciet in nieuw Vlarebo): VLAREOP (primaire oppervlaktedelfstoffen: groeves) VLAREA (afvalstoffen: slib, puin,…)

3 Toepassingsgebied VERDACHTE GROND: risicogrond (Vlarebo-activiteiten)
Aanwijzingen in OVAM-register wegenis, oude wegbedding en wegberm

4 Krachtlijnen wetgeving
Bodemonderzoek Grondverzettoelating Bodembeheerrapport

5 Algemene administratieve procedure
Conformverklaring technisch verslag Melding van start grondwerken Grondverzettoelating Transport met documenten Ontvangstverklaring na aflevering Aflevering bodembeheerrapport

6 Algemene administratieve procedure

7 I. (Aanvraag) conformverklaring Technisch Verslag

8 I. (Aanvraag) conformverklaring Technisch Verslag
Technisch Verslag: opgemaakt door EBSD In opdracht van bouwheer (art 174) De initiatiefnemer grondwerken neemt in de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten clausules op die waarborgen dat de regelen met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem, vermeldt in dit hoofdstuk, toegepast worden

9 I. (Aanvraag) conformverklaring Technisch Verslag
Verplichting doorgeven aan: TOP/CGR Betoncentrale Keramische nijverheid

10 I. (Aanvraag) conformverklaring Technisch Verslag
Indienen bij Grondwijzer vzw door: EBSD Bouwheer Architect Aannemer Grondwijzer vzw: Controle op volledigheid en technische en inhoudelijke aspecten (Vlarebo, Vlarea, Codes van goede praktijk) Afleveren conformverklaring

11 I. (Aanvraag) conformverklaring Technisch Verslag
Expliciet in nieuw Vlarebo: conform verklaring na nazicht van: Administratieve volledigheid Bemonsteringsprocedure Interpretatie besluiten en resultaten Afbakening KWZ Uitvoerbaarheid selectieve uitgraving

12 II. (Aanvraag) grondverzet- toelating

13 II. (Aanvraag) grondverzet- toelating
Aannemer vertrekt van een conform verklaard technisch verslag en daarin geldende gebruiksmogelijkheden Aannemer/transporteur: zoeken geschikte bestemming opgeven provisoire volumes aanvragen goedkeuring Grondwijzer vzw: Onderzoeken compatibiliteit uit te graven bodem / ontvangende grond Afleveren Goedkeuring bestemming/transport Transportdocumenten vrachtwagens

14 II. (Aanvraag) grondverzet- toelating
Normaliter gelinkt aan één herkomst en één bestemming Opgesteld door een BBO/TOP/CGR Beschrijving beoogd gebruik Geraamd volume - data “Verklaringen gevraagd in conformverklaring technisch verslag”

15 III. (Aanvraag) bodembeheerrapport

16 III. (Aanvraag) bodembeheerrapport
Na daadwerkelijk grondverzet Aannemer/transport bezorgt een eindverklaring (definitieve volumes en data) Grondwijzer vzw levert definitief bodembeheerrapport af

17 III. (Aanvraag) bodembeheerrapport
Inhoud definitief bodembeheerrapport: verwijzing naar Technisch Verslag eventuele verwijzing naar studie ontvangende grond identificatie locatie uitgraving identificatie locatie ontvangende grond data en volumes

18 III. (Aanvraag) bodembeheerrapport
Zeer belangrijk document (art 192): De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de initiatiefnemer grondwerken en aan de eindgebruiker (initiatiefnemer grondwerken ≈ bouwheer)

19 Voorbeeld 1 Bouwproject openbaar bestuur in 2 fasen

20 Voorbeeld 1 Fase 1: Fase 2: 6000 m³ max. diepte 4 m-mv
deels hergebruik op werf mogelijk Bodemonderzoek eind 2006 Aanvang medio 2007 Fase 2: max. diepte 7,4 m-mv Bodemonderzoek augustus 2009 Aanvang eind 2009

21 Voorbeeld 1 Bodemonderzoek in fase 1 (2006)
Toplaag  enkel bouwkundig gebruik 1 – 4 m-mv  vrij gebruik 4 – 7 m-mv  gebruik binnen werf  bouwkundig gebruik

22 Voorbeeld 1 Aanbesteding fase 2: Verwijzing naar conclusies fase 1
Opmaak bodemonderzoek fase 2 na gunning Toplaag  fysico-chemisch te reinigen wegens assen 1 – 4 m-mv  vrij gebruik 4 – 7 m-mv  enkel gebruik binnen werf geen bouwkundig bodemgebruik

23 Voorbeeld 1 Onverwachte wijzigingen na gunning:
Toplaag: reiniging ipv hergebruik Diepste laag: geen bouwkundig gebruik mogelijk Aannemer claimt meerprijs: Toplaag  reiniging  38 euro/ton extra Diepste laag  deels naar TOP  17 euro/ton extra Totale meerprijs euro

24 Voorbeeld 1 Overlegvergadering architect – grondwijzer vzw:
Diepste laag: onderzoek naar bouwkundig gebruik Toplaag: begeleiding bij uitgraving (assen!)  Meerprijs 70% gereduceerd

25 Voorbeeld 1 Conclusies:
Correcte en up-to-date documenten bij aanbesteding Bijkomend onderzoek vaak zeer nuttig Vraag advies aan een bodembeheerorganisatie Let op m³ - ton

26 Voorbeeld 2 Gemeentelijke nieuwbouw

27 Voorbeeld 2 Nieuwbouw met ondergrondse garage
0,2 – 0,5 m-mv: vrij gebruik binnen werf 0,5 – 2 m-mv: vrij gebruik buiten werf  Afvoer naar op te vullen saneringswerf  3 controle-stalen afkomstig van 2 vrachten  2 voldoen niet aan de norm vrij gebruik  terreineigenaar wil grond laten verwijderen  schadeclaim euro  Grondwijzer vzw wordt na 3 maand op de hoogte gesteld

28 Voorbeeld 2 Nieuwbouw met ondergrondse garage
Bijkomend controle-onderzoek na opvulling put 3 mengmonsters over 3 m diepte 3 mengmonsters bevestigen alsnog vrij gebruik

29 Voorbeeld 2 Conclusie Opgelet met puntstalen
Technisch verslag  globale kwaliteit  steekproeven  plaatselijke uitschieters niet uit te sluiten Aandacht voor correcte bemonstering en interpretatie Neem snel contact met Grondwijzer vzw

30 Meer informatie Grondwijzer vzw Polderdijkweg 16 – haven 407
2030 Antwerpen


Download ppt "Algemeen kader Praktische cases grondverzet"

Verwante presentaties


Ads door Google