De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van ontwerp tot bestek : gevalstudie. Theorie : Verschillende fasen A. Voorontwerp (grondplan) • Voorstudie  historiek / huidige infrastructuur  verdachte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van ontwerp tot bestek : gevalstudie. Theorie : Verschillende fasen A. Voorontwerp (grondplan) • Voorstudie  historiek / huidige infrastructuur  verdachte."— Transcript van de presentatie:

1 Van ontwerp tot bestek : gevalstudie

2 Theorie : Verschillende fasen A. Voorontwerp (grondplan) • Voorstudie  historiek / huidige infrastructuur  verdachte / niet-verdachte zone • Eerste grondbalans  volume uit te graven bodem  volume op te hogen bodem B. Onderzoek uitgegraven bodem Informatieoverdracht bouwheer  EBD • EBD protocol • Bemonstering – analyse – rapportering Eerste resultaten 1. Ontwerpfase

3 C. Definitieve ontwerp • Moeilijke partijen vermijden / bijkomend onderzoek • Kadastrale werkzones bepalen ? Milieuhygiënisch onderzoekDefinitieve ontwerp Definitieve grondbalans ! Grondverzet binnen werfzone in evenwicht !

4  Kadastrale werkzone(s) bepalen ? De bepaling van kadastrale werkzones kan in bepaalde gevallen de kans bieden om de gebruiksmogelijkheden van licht aangerijkte uitgegraven bodem binnen het bouwproject uit te breiden.

5 Voorbeeld : bestemmingstype II, > R-waarde; < 80% BSN • buiten de kadastrale werkzone : gebruik indien x<x’, mits studie  GEEN VRIJ GEBRUIK ? • binnen de kadastrale werkzone : VRIJ GEBRUIK

6 2. Bestemmingen zoeken Gebruik van binnen de werfzone uitgegraven bodem Afvoer van uitgegraven bodem Aanvoer van uitgegraven bodem Toepassing binnen de kadastrale werkzone van uitgraving Toepassing binnen een andere kadastrale werkzone dan deze van uitgraving Gebruik van uitgegraven bodem als bodem Gebruik van uitgegraven bodem als bouwstof Definitieve grondbalans :  grondstromen op voorhand vastleggen = onzekerheid van de aannemer bij het inschrijven reduceren !

7  Studie ontvangende grond / toetsing concentraties ? Afvoer van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de normen voor vrij hergebruik Aanvoer van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de normen voor vrij hergebruik Gebruik van uitgegraven bodem als bodem buiten de kadastrale werkzone  instrument om zelf voor deze partijen geschikte bestemmingen te zoeken !  instrument om gebruik van deze partijen toe te laten ! Wanneer ?

8 Samenvatting : Welke speelruimte heeft men in de ontwerpfase / bij het zoeken naar bestemmingen ? • Aanpassen van het ontwerp  moeilijke partijen vermijden • Bepalen kadastrale werkzone  gebruiksmogelijkheden van licht aangerijkte uitgegraven bodem binnen het bouwproject uitbreiden • Studie ontvangend terrein / toetsing concentraties  zelf geschikte bestemmingen zoeken voor licht aangerijkte bodem  gebruik licht aangerijkte bodem toelaten

9  De resultaten van het technisch verslag maken deel uit van het bestek zoneringsplan + opmetingstabel De aannemer moet een duidelijk zicht krijgen op de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten van de uit te graven partij en hoe deze ruimtelijk gesitueerd zijn  alle gebruiksmogelijkheden De aannemer krijgt een duidelijk zicht op die partijen uit te graven bodem waarvoor de bestemming reeds vastligt en die partijen waarvoor de aannemer zelf een bestemming dient te zoeken  uiteindelijke kostprijs bepalen  De op voorhand vastgelegde grondstromen worden opgenomen in het bestek (+ studie ontvangend terrein)  De meetstaat is een weergave van alle bewerkingen van het grondverzet 3. Opmaak bestek

10 Praktijk : Gevalstudie 1. Ontwerpfase A. Voorontwerp (grondplan)

11 •Voorontwerp: voorstudie  huidige infrastructuur : - klein gebouw - parking en oprijlaan

12 •Voorontwerp: voorstudie  zijn er aanwijzingen voor bodemverontreiniging? • Vlarebo-activiteiten • Voorkomen in register van verontreinigde gronden • Info uit gemeentelijke inventaris • Andere aanwijzingen • Extra aandacht voor stookolietank bij gebouw • Info aangaande terreinophoging in het verleden  historiek

13 •Voorontwerp: eerste grondbalans  aanduiding zones uitgraving  aanduiding zones ophoging Ophogingen: nog in bespreking

14 B. Onderzoek uitgegraven bodem  Opstellen bemonsteringsstrategie Volgens de bemonsteringsprocedure van OVAM: (CVGP, mei 2003) - Bemonsteringsprocedure voor bouwprojecten - 5 boringen - 4 analyses op mengmonsters 1. Ontwerpfase

15  Onderzoek uitgegraven bodem: bemonsterings- en analysecampagne B 1: 40 cm B 2: 250 cm B 3: 110 cm B 4: 40 cm B 5: 40 cm

16  Onderzoek uitgegraven bodem: bemonsterings- en analysecampagne Zintuiglijke waarnemingen Analyses

17 Analyseresultaten + betekenis  gebruiksmogelijkheden Uitvoeren afperkend onderzoek Overleg bouwheer / ontwerper : ophoging wordt aangebracht * *  Onderzoek uitgegraven bodem: bemonsterings- en analysecampagne

18 Gebruiksmogelijkheden worden aangeduid met een code  Onderzoek uitgegraven bodem: bemonsterings- en analysecampagne Aantal m³ bepalen per milieuhygiënische kwaliteit

19  Onderzoek uitgegraven bodem: opstellen Technisch Verslag inclusief opmetingstabel en zoneringsplan Opmetingstabel  Visualiseren op plan

20  Onderzoek uitgegraven bodem: opstellen Technisch Verslag inclusief opmetingstabel en zoneringsplan Zoneringsplan

21  Afvoeren naar stortplaats klasse I  Gebruiken binnen de werfzone  Bouwheer zoekt bestemming : werf x : 500 m³  Aannemer zoekt bestemming : 337 m³  Bouwheer zoekt bestemming : werf y (vb: bestemmingstype I) : 1000 m³  Aannemer zoekt bestemming : 602 m³ 210 310 110 920 2. Bestemmingen zoeken Opmetingstabel + bestemmingen

22 POSTEN IN HET KADER VAN GRONDVERZET OMSCHRIJVING DER WERKENeenheidVH 1.1 Projectopvolging in het kader van het kwaliteitszorgsysteem van een erkende bodembeheerorganisatie TP 1.2 Hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf als bodemm³40 als bouwstofm³ 1.3 Afvoer van uitgegraven bodem 1.3.1Posten te voorzien indien afvoer naar bestemming voor gebruik Afvoeren en overname uitgegraven bodem die voldoet aan de R-waardem³939 Afvoeren en overname uitgegraven bodem naar bestemming xm³500 Afvoeren en overname uitgegraven bodem naar bestemming ym³1000 1.3.3Posten indien verwijdering Afvoeren en verwijderen uitgegraven bodem naar stortplaats klasse Iton35 3. Opmaak van het bestek

23 •Goede voorbereiding - ontwerpfase -voorkomen van moeilijkheden -ontwerp aanpassen -gebruiksmogelijkheden creëren •Integratie van TV via het Bestek -aannemer kan correct inschrijven -fasering der werken kan worden aangepast -duidelijke afspraken tss bouwheer en aannemer Besluit


Download ppt "Van ontwerp tot bestek : gevalstudie. Theorie : Verschillende fasen A. Voorontwerp (grondplan) • Voorstudie  historiek / huidige infrastructuur  verdachte."

Verwante presentaties


Ads door Google