De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst

2 Jacques Koenen Bestuur NIVRA Introductie

3 Agenda Introductie nieuwe regelgeving Structuur en proces Verordening Gedragscode Specifieke NV Hoe nu verder Vragen/discussie

4 Context nieuwe regelgeving Passend in internationaal bouwwerk van nieuwe regelgeving Bijzondere functie Verordening Gedragscode; van gedrags- naar beroepsregels 8 e EU-Richtlijn EU-Recommendation on independence Wta (+Bta)/WRA Code of Ethics (incl. Independence) ISA’s Education standards Nederlands maatwerk EU Ned. wetgever IFAC NIVRA

5 Structuur en proces Rob Bosman Directeur Beroepsontwikkeling en –reglementering NIVRA

6 Zorgvuldig proces Internationale rol NIVRA binnen IFAC Kritische toetsing regelgeving door bestuur Commentaar vanuit vakgroepen Commentaarperiode voor leden Finale toetsing tijdens ALV

7 Regelgeving voor Nederland Doorvertaling internationaal stelsel, maar met aanpassingen Resultaat: sterk vernieuwd stelsel van regelgeving Nieuw Handboek Regelgeving Accountancy vervangt huidige RAC-bundel (vanaf januari 2007)

8 Nieuwe regelgeving 2006/2007 Overige verordeningen - kwaliteitstoetsing - klachtencommissie - opleidingen

9 Verordeningen en Nadere Voorschriften NV Permanente Educatie –reactietermijn verstreken, nieuwe versie Verordening Accountantsorganisaties –reactie mogelijk t/m 31 augustus Verordening Gedragscode –reactie mogelijk t/m 31 augustus Verordening Contributie –reactie mogelijk t/m 31 augustus Reactie uit sessies wordt meegenomen

10 Verordening Gedragscode

11 Van GBC (september 2005) naar VGC (augustus 2006) Globalisering vraagt om dito regelgeving jaarrekeningen en controle daarvan NIVRA heeft verplichtingen als full member IFAC In 8e Richtlijn aangekondigd dat IFAC- regelgeving zal worden verplicht Besluit: maximaal aansluiten bij IFAC Code of Ethics, zo min mogelijk uitzonderingen

12 Maximaal aansluiten bij Code of Ethics Maar wel: onderscheid normen (bold) en toelichting (grey) Bold passages vormen de gedragsnormen Karakter: principle-based

13 Werkingssfeer Berucht artikel 2 GBA is verdwenen Oplossing in Gedragscode: nieuwe definities

14 Nieuwe definitie openbaar accountant; betekenis voor de praktijk Afgegeven verklaringen of wijze van bekendmaken niet meer doorslaggevend, maar wel of niet verrichten van professionele diensten; dus –RA – financieel adviesbureau = openbaar accountant –RA – bedrijfseconomisch adviseur = openbaar accountant –RA – fiscaal adviseur lid FB/NOB = openbaar accountant –RA – corporate finance adviseur = openbaar accountant Wel of geen gebruikmaken titel RA is niet relevant Gedragsregels openbaar, intern- en overheids- accountant vrijwel identiek (deel 2 Gedragscode)

15 RA/intern accountant Basisbeginselen van toepassing Specifieke normen: deel B2 analoog aan normen openbaar accountant

16 Basisbeginselen Integriteit Objectiviteit Deskundigheid en zorgvuldigheid Geheimhouding Professioneel gedrag

17 Specifieke NV

18 Onafhankelijkheid (werkgroep o.l.v. I. Doerga) Afdelingen Proces: nauw overleg INTAC / NIVRA bureau

19 NV Onafhankelijkheid intern accountant Analogie NV openbaar accountant Specifiek gemaakt voor intern accountant

20 NV afdelingen Verplichting bij bestuurder/RA Analogie organisaties/kantoren - kwaliteitsbeheersing (RKB-1) - onafhankelijkheid - integriteit

21 Hoe nu verder?

22 Vervolgstappen NIVRA-regelgeving per 1 januari 2007 Sondering leden Afstemming Ministerie van Financiën Publicatie Staatscourant ALV 14 december

23 Vragen/discussie

24 © Koninklijk NIVRA, 30 augustus 2006


Download ppt "Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google