De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Divers personeel Een aangepaste klantenservice voor een divers doelpubliek Opbouwen van een sterk imago. Verborgen talenten, creativiteit en flexibiliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Divers personeel Een aangepaste klantenservice voor een divers doelpubliek Opbouwen van een sterk imago. Verborgen talenten, creativiteit en flexibiliteit."— Transcript van de presentatie:

1 DIVERSITEITSPLANNEN De werkende bevolking als afspiegeling van de samenleving in België

2 Divers personeel Een aangepaste klantenservice voor een divers doelpubliek Opbouwen van een sterk imago. Verborgen talenten, creativiteit en flexibiliteit van alle medewerkers krijgen een kans. Aandacht voor alle medewerkers zorgt voor trouwe en tevreden mensen.

3 Diversiteitsplan = Vlaamse impulsmaatregel voor een evenredige arbeidsdeelname op de arbeidsmarkt

4 Diversiteitsplan Uitgangspunt “Verschillen zijn een meerwaarde”

5 Diversiteitsplan Doel
Bevordering van tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen: Het mogelijk maken dat mensen een evenwaardige kans krijgen op de arbeidsmarkt. Bedrijven ondersteunen door - procesbegeleiding - financieel

6 Diversiteitsplan Voordelen
gratis inhoudelijke ondersteuning door projectontwikkelaar diversiteit (PO) subsidiëring door de Vlaamse overheid

7 Diversiteitsplan Gefaseerde aanpak en verschillende mogelijkheden
max co-financiering duur instapplan 2500€ 1/2 ½ of 1 jaar Diversiteitsplan Clusterplan 10 000€ 3 000€ 1/3 1,11/2 of 2 jaar groeiplan

8 Diversiteitsplan Doelgroepen
Kansengroepen op de arbeidsmarkt Prioritair: Allochtonen Ouderen Arbeidsgehandicapten Andere: Vrouwen Ex-gedetineerden Armen Holebi’s Kortgeschoolden

9 Diversiteitsplan Wat Instrument:
Drempels voor ‘kansengroepen’ op zoeken en wegwerken via concrete acties Verankering van het diversiteitsdenken in het personeelsbeleid

10 Diversiteitsplan Hoe Gesprekken met de PO waarin het personeelsbeleid wordt geanalyseerd Opstellen actieplan op maat, met begroting en invullen aanvraagformulier Ter advies voorleggen aan de SERR Goedkeuring door beleidscel EAD Opstarten en uitvoeren actieplan Opmaken eindrapport na beëindiging

11 Diversiteitsplan Acties
Werving en selectie Onthaalbeleid Training en opleiding Doorstroom Draagvlak creëren Visie uitbouwen

12 Acties Werving en selectie
Uitbreiding rekruteringskanalen Correcte vacatures Training ‘selecteren zonder ruis’ Ontwikkelen competentieprofielen

13 Acties Onthaalbeleid Onthaal nieuwe medewerker de 1ste dag(en)
Beknopte en duidelijke onthaalbrochure Peter / metersysteem

14 Acties Training en opleiding
Voor het behoud van de medewerkers o.a. Nederlands op de Werkvloer; ‘vertraagde’ VCA; zelfstudiepakket; … Voor de (direct) leidinggevenden - leiding geven aan een divers team - coaching - interculturele communicatie Diversiteitstraining op maat van het bedrijf en de werknemers

15 Acties Doorstroom Transparant opleidings- en promotiebeleid
Goede opvolging van de medewerkers - functioneringsgesprekken - loopbaanplan - coaching Competentieontwikkeling Leeftijdsbewust personeelsbeleid

16 Acties Draagvlak creëren
Communicatiestructuren in kaart brengen werknemersvertegenwoordigers betrekken werkgroep diversiteit oprichten sensibiliserende acties voor het hele personeel dynamiek van de participatie

17 Acties Missie en visie visie formuleren / aanpassen
visie gedragen door bedrijfstop diversiteit als meerwaarde streven naar een cultuur van respect

18 Vragen? Contact: Sarah Dillen sarah.dillen@resocantwerpen.be
03/


Download ppt "Divers personeel Een aangepaste klantenservice voor een divers doelpubliek Opbouwen van een sterk imago. Verborgen talenten, creativiteit en flexibiliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google