De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011

2 Kris De Visscher Stafmedewerker personen met een beperking kris.devisscher@demos.be t. 02 204 07 04 m. 0498 03 74 40 Over demos DEMOS is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. We werken proactief aan de ontwikkeling en innovatie van praktijken die de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. Geïnspireerd door de visies van volwaardig burgerschap, empowerment en inclusie richt DEMOS zich ook expliciet op de participatie van personen met een beperking. Het streefdoel is dat iedereen, ongeacht de mogelijkheden en beperkingen, evenwaardig en evenredig kan participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. www.demos.be

3 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking? 2 – Wat zijn de specifieke drempels? 3 – Hoe kunnen de drempels worden weggenomen? 4 – titel van het vierde deel van de presentatie in Verdana 24 in bold Inhoud

4 Een neutrale, objectieve definitie bestaat niet. Er schuilt altijd een visie achter. De meest toonaangevende definitie is die van de AAIDD. Deze wordt om de tien jaar geactualiseerd. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking? Wat is verstandelijke beperking?

5 Een significante beperking in de intelligentie. Gelijktijdig optredend met een significante beperking in het adaptieve gedrag op conceptueel, sociaal en praktisch vlak Het optreden van deze beperkingen vóór het 18 e levensjaar. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Definitie AAIID (2010)

6 Probleem 1: Of iemand een handicap ondervindt of niet, ligt niet (enkel) aan de persoon, maar (ook) aan de eisen en verwachtingen die de omgeving stelt. De omgeving zorgt ervoor dat iemand hinder ondervindt van zijn beperking of niet. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking?

7 Probleem 2: Mensen worden afgewogen tegen een soort onzichtbaar gemiddelde van de bevolking. Wij zien hen hierdoor bijna onvermijdelijk als minder en niet als anders. Dit staat volwaardig burgerschap in de weg en werkt liefdadigheid in de hand. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking?

8 Mensen worden gedefinieerd op basis van wat ze niet kunnen. Dit maakt het moeilijk om hun meerwaarde te zien voor de samenleving. En het zegt niets over de manier waarop ze dan wel in het leven staan. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking?

9 Mensen met een verstandelijke beperking leven in een wereld die onvoldoende is afgestemd op hun eigenheid. Hun talenten komen daardoor minder uit de verf. bvb. podiumkunst wordt gemaakt met een (boven)gemiddeld publiek in het achterhoofd Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 2– Specifieke drempels voor verstandelijke beperking Specifieke drempels

10 Begrijpbaarheid Hoeveelheid informatie, complexiteit, meerdere betekenislagen, mate van abstractie, tempo, vooronderstelde kennis, vaardigheden, referentiekader Bruikbaarheid Thematiek, vormentaal, betekenisgeving Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 2– Specifieke drempels voor verstandelijke beperking Specifieke drempels

11 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Hoe participatie verhogen? competenties verhogen ondersteuning bieden

12 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Ondersteuning “Mensen met een verstandelijke handicap verschillen in die mate van andere mensen vanwege het feit dat zij specifieke (meer en andere) ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij (Wehmeyer, 2009)”

13 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Ondersteuning

14 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen 1.Maatregelen naar binnen die toeleiden naar het bestaande aanbod (verbreden)  Selecteren van voorstellingen  Omkadering voorzien  Integrale toegankelijkheid Zie ‘cultuur zonder drempels’ > Dowloaden van http://www.demos.be/pagina/e-bib/view/document/148/  Assistentie aanbieden of laagdrempelig maken via de begeleiderspas

15 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen 2.Maatregelen naar buiten die toeleiden naar het bestaande aanbod (verbreden)  Toegankelijke communicatie  Netwerk uitbouwen  Vertrouwen winnen van de omgeving

16 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen 3.Creëren van aanbod dat rekening houdt met eigenheid (verdiepen)  Universele thema’s brengen in een heldere en krachtige vormentaal  Relatie publiek-podium verkennen (interactie, kennismaking)  Eigen beleving van podium- voorstelling in relatie tot eigen wereld/referentiekader

17 Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011 3 – Hoe drempels wegnemen?

18 Kris De Visscher Personen met een beperking Kris.devisscher@demos.be t. 02 204 07 04 m. 0498 03 74 40 Vorming publieksbemiddeling voor personen met een verstandelijke berking FARO – 21 november 2011


Download ppt "Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google