De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking
Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011

2 www.demos.be Kris De Visscher Over demos
Stafmedewerker personen met een beperking t m Over demos DEMOS is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. We werken proactief aan de ontwikkeling en innovatie van praktijken die de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. Geïnspireerd door de visies van volwaardig burgerschap, empowerment en inclusie richt DEMOS zich ook expliciet op de participatie van personen met een beperking. Het streefdoel is dat iedereen, ongeacht de mogelijkheden en beperkingen, evenwaardig en evenredig kan participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

3 1 – Wat is dat, een verstandelijke
Inhoud 1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking? 2 – Wat zijn de specifieke drempels? 3 – Hoe kunnen de drempels worden weggenomen? 4 – titel van het vierde deel van de presentatie in Verdana 24 in bold

4 Wat is verstandelijke beperking?
1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking? Wat is verstandelijke beperking? Een neutrale, objectieve definitie bestaat niet. Er schuilt altijd een visie achter. De meest toonaangevende definitie is die van de AAIDD. Deze wordt om de tien jaar geactualiseerd. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

5 Definitie AAIID (2010) Een significante beperking in de intelligentie.
1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Definitie AAIID (2010) Een significante beperking in de intelligentie. Gelijktijdig optredend met een significante beperking in het adaptieve gedrag op conceptueel, sociaal en praktisch vlak Het optreden van deze beperkingen vóór het 18e levensjaar. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

6 Wat is verstandelijke beperking?
1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking? Probleem 1: Of iemand een handicap ondervindt of niet, ligt niet (enkel) aan de persoon, maar (ook) aan de eisen en verwachtingen die de omgeving stelt. De omgeving zorgt ervoor dat iemand hinder ondervindt van zijn beperking of niet. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

7 Wat is verstandelijke beperking?
1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking? Probleem 2: Mensen worden afgewogen tegen een soort onzichtbaar gemiddelde van de bevolking. Wij zien hen hierdoor bijna onvermijdelijk als minder en niet als anders. Dit staat volwaardig burgerschap in de weg en werkt liefdadigheid in de hand. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

8 Wat is verstandelijke beperking?
1 – Wat is dat, een verstandelijke beperking Wat is verstandelijke beperking? Mensen worden gedefinieerd op basis van wat ze niet kunnen. Dit maakt het moeilijk om hun meerwaarde te zien voor de samenleving. En het zegt niets over de manier waarop ze dan wel in het leven staan. Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

9 2– Specifieke drempels voor verstandelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking leven in een wereld die onvoldoende is afgestemd op hun eigenheid. Hun talenten komen daardoor minder uit de verf. bvb. podiumkunst wordt gemaakt met een (boven)gemiddeld publiek in het achterhoofd Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

10 Specifieke drempels Begrijpbaarheid Bruikbaarheid
2– Specifieke drempels voor verstandelijke beperking Specifieke drempels Begrijpbaarheid Hoeveelheid informatie, complexiteit, meerdere betekenislagen, mate van abstractie, tempo, vooronderstelde kennis, vaardigheden, referentiekader Bruikbaarheid Thematiek, vormentaal, betekenisgeving Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

11 Hoe participatie verhogen?
3 – Hoe drempels wegnemen? Hoe participatie verhogen? verwachtingen aanpassen competenties verhogen functioneren ondersteuning bieden Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

12 3 – Hoe drempels wegnemen?
Ondersteuning “Mensen met een verstandelijke handicap verschillen in die mate van andere mensen vanwege het feit dat zij specifieke (meer en andere) ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij (Wehmeyer, 2009)” Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

13 Ondersteuning Vorming Publieksbemiddeling LASSO
3 – Hoe drempels wegnemen? Ondersteuning Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

14 Concreet voor podiumvoorstellingen
3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen Maatregelen naar binnen die toeleiden naar het bestaande aanbod (verbreden) Selecteren van voorstellingen Omkadering voorzien Integrale toegankelijkheid Zie ‘cultuur zonder drempels’ > Dowloaden van Assistentie aanbieden of laagdrempelig maken via de begeleiderspas Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

15 Concreet voor podiumvoorstellingen
3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen Maatregelen naar buiten die toeleiden naar het bestaande aanbod (verbreden) Toegankelijke communicatie Netwerk uitbouwen Vertrouwen winnen van de omgeving Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

16 Concreet voor podiumvoorstellingen
3 – Hoe drempels wegnemen? Concreet voor podiumvoorstellingen Creëren van aanbod dat rekening houdt met eigenheid (verdiepen) Universele thema’s brengen in een heldere en krachtige vormentaal Relatie publiek-podium verkennen (interactie, kennismaking) Eigen beleving van podium-voorstelling in relatie tot eigen wereld/referentiekader Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

17 Vorming Publieksbemiddeling LASSO
3 – Hoe drempels wegnemen? Vorming Publieksbemiddeling LASSO FARO – 21 november 2011

18 Vorming publieksbemiddeling voor personen met een verstandelijke berking
FARO – 21 november 2011 Kris De Visscher Personen met een beperking t m


Download ppt "Toegankelijke voorstellingen voor personen met een verstandelijke beperking Vorming publieksbemiddeling Lasso – Faro – 21/11/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google