De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketentoezicht asbest 2007. Bij sloop of renovatie kan er asbest vrijkomen Serpentijnen, chrysotiel (wit asbest) Amfibolen, amosiet (bruin asbest) en crocidoliet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketentoezicht asbest 2007. Bij sloop of renovatie kan er asbest vrijkomen Serpentijnen, chrysotiel (wit asbest) Amfibolen, amosiet (bruin asbest) en crocidoliet."— Transcript van de presentatie:

1 Ketentoezicht asbest 2007

2 Bij sloop of renovatie kan er asbest vrijkomen Serpentijnen, chrysotiel (wit asbest) Amfibolen, amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest)

3 Ketentoezicht asbest 2007 Bij sloop of renovatie Vanaf 1 maart 2006 verplichte asbestinventarisatie of aantonen dat het pand > 1-1-’94 Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf BRL 5052 Asbestverwijdering door gecertificeerd bedrijf BRL 5050 Asbestvrijgavemeting door gecertificeerd laboratorium

4 Ketentoezicht asbest 2007 Op 1 maart 2006 in het Asbestverwijderings- besluit 2005 in werking getreden Verplichtingen: asbestinventarisatierapport t.b.v. sloopvergunning binnen 4 weken beslist B&W voorafgaande aan asbestverwijdering worden werkzaamheden gemeld (1 week) bij Gemeente en Arbeidsinspectie na asbestverwijdering volgt eindbeoordeling (2 weken)

5 Ketentoezicht asbest 2007 Wet- en regelgeving: Woningwet Hoofdstuk II, afdeling 2, bouwverordening Bouwverordening Artikel 8.1.1, sloopvergunning Arbeidsomstandighedenwet 1998 Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregelgeving Beleidsregels Arbowetgeving

6 Ketentoezicht asbest 2007 Asbestverwijderingsbesluit 2005 Eural Euralcodelijst transportbegeleidingsformulieren Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen SenterNovem (voorheen LMA) Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Wet milieubeheer

7 Ketentoezicht asbest 2007 Wie zijn de deelnemers in het project ? Gemeente (afd BWT) Provincie (BSA bedrijven, stortplaatsen) Arbeidsinspectie Politie/Justitie Milieudienst IJmond (mobiele brekers, advisering gemeenten)

8 Ketentoezicht asbest 2007 Waarom ketentoezicht ? meerdere overgangsmomenten in de asbestverwijderingsketen elkaar informeren over lopende projecten kennis delen, expertise uitwisselen en delen van informatie vermindering concurentievervalsing vermindering gezondheidsrisico’s hoe ? Asbest databank

9 Ketentoezicht asbest 2007 Openbaar Ministerie / Functioneel Parket asbest heeft prioriteit Landelijk Handhavingsprogramma 2007 overtredingen van bouwverordening, Asbestverwijderingsbesluit en de Wet milieubeheer zijn overtredingen van kernbepalingen bij overtredingen van kernbepalingen direct proces-verbaal toepassen van bestuursdwang/dwangsom

10 Ketentoezicht asbest 2007 Voorbeelden van sanctiebedragen: Geen asbestinventarisatie € 1.000 – 10.000 Verwijdering door niet gecertificeerd bedrijf € 10.000 – 50.000 of dagvaarden Niet verwijderen asbest voor sloop € 1.000 + € 125 per m 3 of ton

11 Ketentoezicht asbest 2007 Heeft u nog vragen ? Vragenformulier via www.milieudienst-ijmond.nlwww.milieudienst-ijmond.nl Relevante internetadressen via kopie en www.milieudienst-ijmond.nl www.milieudienst-ijmond.nl


Download ppt "Ketentoezicht asbest 2007. Bij sloop of renovatie kan er asbest vrijkomen Serpentijnen, chrysotiel (wit asbest) Amfibolen, amosiet (bruin asbest) en crocidoliet."

Verwante presentaties


Ads door Google