De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketentoezicht asbest 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketentoezicht asbest 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Ketentoezicht asbest 2007

2 Ketentoezicht asbest 2007 Bij sloop of renovatie kan er asbest vrijkomen Serpentijnen, chrysotiel (wit asbest) Amfibolen, amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest)

3 Ketentoezicht asbest 2007 Bij sloop of renovatie
Vanaf 1 maart 2006 verplichte asbestinventarisatie of aantonen dat het pand > 1-1-’94 Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf BRL 5052 Asbestverwijdering door gecertificeerd bedrijf BRL 5050 Asbestvrijgavemeting door gecertificeerd laboratorium

4 Ketentoezicht asbest 2007 Op 1 maart 2006 in het Asbestverwijderings-besluit 2005 in werking getreden Verplichtingen: asbestinventarisatierapport t.b.v. sloopvergunning binnen 4 weken beslist B&W voorafgaande aan asbestverwijdering worden werkzaamheden gemeld (1 week) bij Gemeente en Arbeidsinspectie na asbestverwijdering volgt eindbeoordeling (2 weken)

5 Ketentoezicht asbest 2007 Wet- en regelgeving: Woningwet
Hoofdstuk II, afdeling 2, bouwverordening Bouwverordening Artikel 8.1.1, sloopvergunning Arbeidsomstandighedenwet 1998 Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregelgeving Beleidsregels Arbowetgeving

6 Ketentoezicht asbest 2007 Asbestverwijderingsbesluit 2005 Eural
Euralcodelijst transportbegeleidingsformulieren Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen SenterNovem (voorheen LMA) Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Wet milieubeheer

7 Ketentoezicht asbest 2007 Wie zijn de deelnemers in het project ?
Gemeente (afd BWT) Provincie (BSA bedrijven, stortplaatsen) Arbeidsinspectie Politie/Justitie Milieudienst IJmond (mobiele brekers, advisering gemeenten)

8 Ketentoezicht asbest 2007 Asbest databank Waarom ketentoezicht ?
meerdere overgangsmomenten in de asbestverwijderingsketen elkaar informeren over lopende projecten kennis delen, expertise uitwisselen en delen van informatie vermindering concurentievervalsing vermindering gezondheidsrisico’s hoe ? Asbest databank

9 Ketentoezicht asbest 2007 Openbaar Ministerie / Functioneel Parket
asbest heeft prioriteit Landelijk Handhavingsprogramma 2007 overtredingen van bouwverordening, Asbestverwijderingsbesluit en de Wet milieubeheer zijn overtredingen van kernbepalingen bij overtredingen van kernbepalingen direct proces-verbaal toepassen van bestuursdwang/dwangsom

10 Ketentoezicht asbest 2007 € 10.000 – 50.000 of dagvaarden
Voorbeelden van sanctiebedragen: Geen asbestinventarisatie € – Verwijdering door niet gecertificeerd bedrijf € – of dagvaarden Niet verwijderen asbest voor sloop € € 125 per m3 of ton

11 Ketentoezicht asbest 2007 Heeft u nog vragen ?
Vragenformulier via Relevante internetadressen via kopie en


Download ppt "Ketentoezicht asbest 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google