De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Miscommunicatie tussen recht en geneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Miscommunicatie tussen recht en geneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Miscommunicatie tussen recht en geneeskunde
Lessen uit de zaak Lucia de B. Metta de Noo Recht wegen in de medische zaken juristen - medici

2 Persoonlijke introductie
Meppel Groningen geneeskunde 1968 Enschede psychiatrie en gehandicaptenzorg Losser verpleeghuisarts Enschede neuropsychiatrie Hof van Twente GGZ-consulent huisartsenpraktijk Vanaf Lucia de B Ik begin met het werk dat ik naast Lucia de B heb gedaan. Een casus vanuit mijn werk in de neuropsychiatrie, waar miscommunicatie over de medische diagnose ook voorkomt.

3 Casus van miscommunicatie
Advocaat van 40 jaar, na mishandeling 1995 In schijn nog welbespraakt en kundig Geen kritische beoordeling door betrokkenheid Verwarring rond de diagnose Kar van Lucia, slachtoffer van juridische én medische dwaling negatie van stoornissen ernstige “maatschappelijke teloorgang”

4 Strafzaak Lucia de B; enige data
4 sept JKZ: onnatuurlijke dood baby A? 9 sept Persconferentie ziekenhuis JKZ 17 sept. 2001 Aangifte ziekenhuis: 5 moorden en 5 pogingen tot moord 14 dec. 2001 Lucia de B naar gevangenis 24 mrt 2003 Rechtbank Den Haag: veroordeling tot levenslang voor 4 moorden en 3 pogingen tot moord 18 juni 2004 Gerechtshof Den Haag: veroordeling levenslang plus TBS voor 5 moorden en 3 pogingen tot moord 13 aug. 2006 Verzoek tot herziening ingediend 14 april 2010 Gerechtshof Arnhem: Er zijn helemaal geen moorden gepleegd! Volledige vrijspraak. Nu nog niet bekend dat internationaal onderzoek stelt: geen moorden i.p.v. geen bewijs

5 Een kettingreactie naar Levenslang plus TBS
Media + publiek: sensatie “de engel des doods” 4 Rechter: kettingbewijs- constructie OM: dadergericht onderzoek 5 3 1 JKZ: roddel, angst en antipathie niet waarheidsvinding maar rond krijgen van bewijsconstructie is prioriteit van OM Snel!! 2 medici: gekleurde diagnostiek

6 Basaal: geen aandacht voor psychologische mechanismen
Persoon beperkingen geheugen, mindsets persoonlijke karakterkenmerken Groep loyaliteit, commitment posities Systeem openheid, gezagsverhoudingen prestige Kern van de zaak; die doorspeelt in de factoren die tot dwaling hebben geleid De neuzen dezelfde kant op

7 Waarom is Lucia ten onrechte veroordeeld tot levenslang én TBS
Beeldvorming door roddels en angst Voorbarige conclusies en uitspraken Gebrek aan distantie en onafhankelijkheid Incorrecte achteraf-diagnostiek Miscommunicatie door taal- en cultuurverschil Onvoldoende integratie van feiten en kennis

8 Beeldvorming door roddel en angst
Collaborative story telling (Professor dr. W.A. Wagenaar†) “Vincent plast op de grond” “Lucia is een vreemde Haagse vrouw, ze droeg een belletje om haar enkel en had rode slippers.” “Lucia was zó vaak bij een overlijden aanwezig.” Casus: “de man die even ging plassen”, veroordeling wegens poging tot aanranding

9 Voorbarige conclusies en uitspraken
Medische diagnostiek: het moeten wel moorden zijn .... Statistiek: de kans is 1 op 7 miljard…. Psycholoog: Lucia is een klassieke psychopathe: geraffineerd, leugenachtig, ze zal dus ontkennen…. Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties publiek media

10 Vooroordelen en verwachtingen
“We tend to perceive what we expect to perceive” Lucia: heks, gifmengster, brandstichtster, compulsie slaat dus op moorden Louwes: “zo explosief”, geld van slachtoffer op eigen rekening geparkeerd, zie je wel… Henk H.: het slachtoffer was niet bekend als bezoeker homo-ontmoetingsplaats ergo hij moet misleid en vermoord zijn Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties

11 Gebrek aan distantie en objectiviteit
Hans van Eerd: gecreëerde distantie Uit rapport CEAS: “Wel lijkt het er op, dat aan het antwoord op de vraag waarom juist de ene deskundige, en niet een ander wordt ingeschakeld, geen onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van de aan te wijzen persoon ten grondslag ligt. Argumenten over toevallige bekendheid met de persoon spelen een belangrijke rol.” Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties

12 Subjectieve getuigenissen casus Driss
kinderarts: “Het is onwaarschijnlijk dat Driss een ademstilstand kreeg; het ging heel goed met hem. Er was geen reden om ineens te stoppen met ademhalen.” verpleegkundige: “Dit kan niet. Ik dacht dit bij Driss omdat de opname-indicatie hier geen aanleiding toe gaf.” Freeman-Sheldon: nu indicatie voor tracheo-stoma

13 Correctie van voorgestelde diagnostiek
De opmerking van kinderarts dat het heel goed met Driss ging, is niet overeenkomstig met de gegevens zoals deze in de medische en verpleegkundige status staan opgetekend. Het is opmerkelijk dat de verpleegkundigen met name betekenis hechtten aan het feit dat Driss was opgenomen op 'sociale' indicatie en geen melding maken van alle overige pathologie die bij hem aanwezig was. Deze aangeboren afwijkingen werden blijkbaar tijdens deze opname als een "status-quo" beschouwd, waarbij de zorgverleners mogelijk onvoldoende rekening hielden met de bovengenoemde risico's voortvloeiend uit deze pathologie. Uit Rapport Prof. Dr. J. Meulenbelt Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties

14 Incorrecte achteraf-diagnostiek
Dossiers jaren na dato geïnterpreteerd Natuurlijke sterfgevallen werden “onnatuurlijk” Waarvoor en hoe is rapportage indertijd geschreven? - “niet erg benauwd” - “gaat naar huis” - “voelt zich redelijk” Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties

15 Wanneer wordt een natuurlijk overlijden onnatuurlijk?
Gerechtshof den Haag: Er moet sprake zijn geweest van: een plotseling en onverwacht overlijden of levensbedreigend incident. een medisch onverklaarbaar overlijden. het overlijden of het levensbedreigende incident moet hebben plaatsgevonden op een moment dat de verdachte aanwezig was. Hartinfarct, emoblie;CVA etc, etc

16 De schijn van voorspelbaarheid en verklaarbaarheid
medisch deskundige: Deze verschijnselen hebben zich eerder bij patiënt voorgedaan en hij is daar altijd van hersteld. Dat overlijden past niet bij het ziektebeeld van Mo. Baclofen niet besproken

17 Taal en cultuurverschillen tussen recht en geneeskunde
“de toestand van het kind was stabiel slecht” vertaling: het kindje kon dus tóen niet doodgaan “er was sprake van een intoxicatie” vertaling: het kind werd vergiftigd “de heer is altijd goed gezond geweest, bezocht mijn praktijk sporadisch” vertaling: de man kan geen hartstilstand hebben gekregen

18 Van medische praktijk naar juridisch oordeel
interpretatie subjectief aspect differentiaal diagnostiek alternatieve opties Medisch: “grijstinten” Juridisch: zwart wit schuldig, ja of nee

19 Onvoldoende integratie van feiten en kennis bij het onderzoek
Geen deskundig(e) generalist(en) voor het coördineren van het onderzoek: voor correcte inventarisatie, vraagstelling en beoordeling. Niet alle relevante informatie bekend bij deskundigen. Deskundigen niet altijd up to date qua kennis. VPK dossier: “2 x dunne def.” Rechter: “er is sprake van een goede darm-passage” Bv. Onderzoek met immuno-assay’s met digoxine

20 Recht en wetenschap deskundigheid in het rechtsproces ?
Kunnen juristen in een medische* strafzaak: medisch informatie goed inventariseren ? * Het medisch beroepsgeheim is een een extra complicatie; en kan een oorzaak zijn van inequality of arms. Baclofen, bloedgaswaarden

21 Recht en wetenschap deskundigheid in het rechtsproces ?
Kunnen juristen in een medische strafzaak: de medisch informatie goed inventariseren ? de informatie analyseren en de relevantie ervan goed beoordelen ? Baclofen, bloedgaswaarden

22 Recht en wetenschap deskundigheid in het rechtsproces ?
Kunnen juristen in een medische strafzaak: de medisch informatie goed inventariseren ? de informatie analyseren en relevantie ervan goed beoordelen ? deskundigen en getuigen goed bevragen? Irritatie bij deskundigen; ook in Arnhems hof een miscommunicatie

23 Recht en wetenschap deskundigheid in het rechtsproces ?
Kunnen juristen in een medische strafzaak: de medisch informatie goed inventariseren ? de informatie analyseren en de relevantie ervan goed beoordelen ? deskundigen en getuigen goed bevragen ? rapporten op wetenschappelijke correctheid beoordelen ? Die alfa’s: hoe slijm naar buiten kon komen

24 Beoordelen deskundigheid
Hoge Raad, schoenmakersarrest (1998): beroep, opleiding en ervaring van de deskundige deskundigheid betreft dit onderwerp methode, betrouwbaarheid en vakkundige toepassing Prof. Dr. H.F.M. Crombag: “Ga daar als rechter maar eens aanstaan… al die expertises waarmee rechters … in aanraking komen.” Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties 2010: deskundigenregister maar is dat geen schijnoplossing ?

25 Geneeskunde geen status quo..
Amandelen verwijderen: In 2010 : kinderen per jaar In 1974: kinderen per jaar Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties CEAS: “Tot slot realiseert het driemanschap zich, dat de beoordeling van de mate van deskundigheid met een zekere mate van subjectiviteit gepaard gaat.”

26 Voorstellen voor verbetering integratie wetenschap in het recht
Alternatieve hypotheses onderzoeken: een must. Een onafhankelijke “generalist” toevoegen aan OM (en gerecht) ter wetenschappelijke ondersteuning. Deskundigen kiezen op basis van de specifiek beno-digde “up to date” kennis. Geen statisch register. Open vraagstelling aan deskundigen met ruimte voor wetenschappelijke discussie. Een wetenschappelijke fout of een “unsafe conviction” betekent een “novum” voor herziening. Disgenoot versus distantie

27 Intelligence psychology, de les van de MIVD
Selective perception and memory Mindsets Fallacy of identity Perseverance phenomen Bv. Onderzoek met immuno-assay’s met digoxine Mindset ltd UK De functie van een advocaat van de duivel

28 Lessen uit de neuropsychiatrie de advocaat-casus
“Gedrags”symptomen bij hersenbeschadiging “Egocentriciteit” Confabuleren Persevereren Onvoldoende overzicht in complexe situaties Problemen bij planning en uitvoering Bv. Onderzoek met immuno-assay’s met digoxine

29 Barrières bij “ons” onderzoek
“geen respect voor nabestaanden” “geen respect voor de rechter” Afscherming van informatiebronnen Geen openbaarheid van rapporten (Meulenbelt) Zwaarte van posities en loyaliteiten Belangen van organisaties en politiek Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties

30 Een les? Brief van hoogleraar geneeskunde 18 december 2005 “Jullie hadden het moeten laten bij enkele korte briefjes aan op basis van hun functie of specifieke expertise betrokkenen met daarin de suggestie eens naar deze zaak te kijken. Dat was de juiste weg geweest en had voldoende moeten zijn om met jullie gekwelde geweten in het reine te komen. Kortom : onnodig, onbegrijpelijk en een voor een medicus onvergeeflijke inschattingsfout. Etc. etc.” Hekserij, Canada-verleden, gif in huis, Tarot, moord-compulsie Reciproce interacties Tot op heden: geen vervolg

31 Reflectie op zaak Lucia de Berk
Folkert Jensma, NRC 4 september 2010 "Zoals artsen hun fouten begraven, sluiten justitie func-tionarissen hun vergissingen op in de gevangenis.” Als justitiefunctionarissen hun fouten herzien, moeten artsen hun vergissingen opgraven. Bv. Onderzoek met immuno-assay’s met digoxine Én moet de politiek geïnteresseerd zijn! Hóe hebben deze en andere rechterlijke dwalingen kunnen gebeuren?


Download ppt "Miscommunicatie tussen recht en geneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google