De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 19 deel 1a Noem jij eens een wijze spreuk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 19 deel 1a Noem jij eens een wijze spreuk?"— Transcript van de presentatie:

1 Les 19 deel 1a Noem jij eens een wijze spreuk?
Spreuken Les 19 deel 1a Noem jij eens een wijze spreuk? orientatiefase

2 Ken je Harry Potter? relevantiefase

3 Er is een computerspel van Harry Potter
Er is een computerspel van Harry Potter. Je kunt tijdens het spelen spreuken en bezweringen leren uitspreken. Speel jij dit spel mee? relevantiefase

4 SPREUKEN EN BEZWERINGEN IN DE STEEN DER WIJZEN
verplicht vak vanaf het eerste jaar PROF. BANNING LERAAR: Professor Banning is piepklein, hij moet op een stapel boeken staan om over zijn bureau heen te kunnen kijken. Hij spreekt ook met een piepstemmetje en zijn lessen zijn altijd heel rumoerig. Hij is het afdelingshoofd van Ravenklauw en een van de leraren die een betovering uitspraken om de Steen der Wijzen te beschermen. relevantiefase

5 De Bijbel kent ook spreuken van een wijze koning Salomo
informatiefase

6 Leg de betekenis van de volgende spreuken uit
Boek: Spraakmakende spreuken van Adrian Verbree en Christian Zomer informatiefase

7 Ga tot de mier gij luiaard! (6:6)
informatiefase

8 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de Heere toetst de geesten (16:2)
informatiefase

9 Wie de arme bespot, smaadt Diens maker. (17:5)
informatiefase

10 Wie zich over rampspoed verheugt, blijft niet ongestraft (17:5)
informatiefase

11 Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren (17:22)
informatiefase

12 Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend (27:14) informatiefase

13 Een mens bezwaard door bloedschuld, zal vluchten tot de groeve toe; men weerhoude hem niet (28:17)
informatiefase

14 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen informatiefase

15 Spreuken 1 1 De spreuken van Sálomo, den zoon van David, den koning van Israël, 2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands; 3 Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden; 4 Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. 1 Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2 Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4 Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. informatiefase

16 Vervolg 5 Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen; 6 Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. 7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. 5 Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven 6 deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. informatiefase

17 Spreuken Salomo vroeg om wijsheid (2 Kron. 1: 7-12) en hij kreeg het
In het boek spreuken kunnen we leren hoe we voor Gods aangezicht dienen te leven Opbouw: Inleiding Verhandelingen over wijsheid Spreuken van Salomo Spreuken van wijzen Spreuken van Agur Spreuken van Lemuël Gedicht van de deugdzame huisvrouw De opperste wijsheid is Jezus Christus informatiefase

18 Vertel eens, welke boodschap zat er in deze plaatjes?
verwerkingsfase

19 Bespreken: Begrijp je het les 19
Huiswerk Bespreken: Begrijp je het les 19 verwerkingsfase


Download ppt "Les 19 deel 1a Noem jij eens een wijze spreuk?"

Verwante presentaties


Ads door Google