De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht HRM congres 1 november 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerponderzoek als voorbeeld van praktijkgericht onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht HRM congres 1 november 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerponderzoek als voorbeeld van praktijkgericht onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht HRM congres 1 november 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerponderzoek als voorbeeld van praktijkgericht onderzoek

2 Zes onderzoeksfuncties van een probleemstelling Definiëren Beschrijven Vergelijken Evalueren Verklaren Ontwerpen Bron: Oost & Markenhof, 2002 Welke is het meest praktijk- gericht?

3 Verklarende kennis is beperkt Academy of Management Journal 2006, Vol. 49, No. 2, 305–325.

4 Ontwerp kennis  Het ene heeft als doel het andere te veroorzaken (finaal)  Vanwege “mechanismen” (die niet altijd optreden)  Omstandigheden waaronder dit waar is zijn de kern van het onderzoek  Onafhankelijke variabele is een handeling Verklarende kennis  Het een wordt mogelijk veroorzaakt door het ander (causaal)  Doorvoor is een statistische waarschijnlijkheid  Omstandigheden waaronder dit waar is worden zelden onderzocht  Onafhankelijke variabele is vaak niet direct beïnvloedbaar Ontwerpkennis als aanvulling op beperkingen verklarende kennis

5 Ontwerponderzoek levert ontwerpstellingen “Als je O wilt bereiken in situatie C doe dan zoiets als I want dat zet M in gang” CIMO logica (Denyer et al., 2008): Context Interventie Mechanisme Outcome In een bewustwordingsworkshop over generatieleren Geef directe feedback op gedrag vanuit de kenmerken van hun generatie Zelfreflectie Inzicht bij deelnemers dat zij ook kenmerken vertonen van hun generatie

6 6/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS MOBILISERENLERENKENNIS ONTWIKKELEN

7 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus 1 Praktijksituatie 7

8  Joost Kampen ontdekt als extern adviseur bij GVB dat geen enkele veranderstrategie werkt.  Er is sprake van non- responsiviteit: “Iedereen werkt gewoon door alsof er niets gebeurd is”  Sociale netwerken zijn gericht op emoties, sentimenten en overleven  Geen bereidheid tot leren  Grenzeloos gedrag (Kampen, 2011) Praktijksituatie 1996: GVB ‘out of control’

9 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 9 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

10

11 Oorzaken Effecten Symptomen

12 Symptomen: 1.Gevoelens van boosheid, miskenning en onveiligheid 2.Cynisme 3.Mopperen uit onvermogen 4.Laag commitment aan organisatie 5.Terugtrekken in het werk en solisme 6.‘Wij’ vs. ‘Zij’ denken 7.Ja zeggen nee doen 8.Eigen interpretatie aan taakinvulling die afwijkt van organisatiedoelen 9.Ontwijken van verantwoordelijkheid 10.Sabotage en wraak

13 Effecten: 1.Geen enkele verandering werkt 2.Huishoudelijke processen ‘rammelen’ en zijn niet op orde te krijgen (roosterfouten, boekhouding). 3.Plannen ‘sterven op de drempel’: iedereen weet dat en vertrouwt daar ook op. 4.Wantrouwen 5.Moedeloze sfeer 6.Onvermogen om de volgende uitdaging aan te kunnen 7.Laag leervermogen 8.Lage kwaliteit van product 9.Slecht imago en negatieve pers 10.Dalende instroom

14 Oorzaken: 1.Onverwerkte fusies 2.Veel veranderingen achter elkaar 3.Reorganisaties die niet zijn afgemaakt of die zijn mislukt 4.‘Organisational injustice’ 5.‘Management by fear’ 6.Schaalvergroting en verlies contact bestuur met werkvloer 7.Sturen op extrinsieke motivatie 8.Narcistisch leiderschap 9.Managers die hun plek niet innemen of emotioneel niet beschikbaar zijn 10.Verwaarlozing

15 Herkenning: gedrag (1) selectie uit onderzoeksliteratuur Gedrag uit onvermogen en achterstand Korte concentratie Gering vermogen tot oordelen, geen zelfreflectie Directe reactie op prikkels Volgen van impulsen Geringe frustratietolerantie Ontladen van emoties Starheid van afweer Redelijkheid zoek Wantrouwen Ervaringen beklijven niet (Kampen, 2011)

16 Herkenning gedrag (2) selectie uit onderzoeksliteratuur Overontwikkeld ‘slim’ gedrag Uitspelen van volwassenen Volwassenen kunnen ‘peilen’ Geringe betrouwbaarheid Liegen Berekenende of schijn-aanpassing Onder schuld uitkomen, ermee weg komen Uitlokken rotzooi Bondgenoten vinden Absurde veeleisendheid (Kampen, 2011)

17 Leidinggeven is net als opvoeden (Gebaseerd op opvoedingsstijlen Slot e.a.) Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

18 Oorzaken van verwaarlozing Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair

19 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 19 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

20 Ontwerp voor een herstelstrategie Onthullen gedrag, patronen, verschillende lagen Confronteren met wat normaal is Aansluiten hier en nu, zoals het is Anders doen in functionele rollen, nabij, directief (Kampen, 2011)

21 Leidinggevenden in positie brengen Veel controle en toezicht Weinig controle en toezicht Veel geborgenheid en ondersteuning weinig geborgenheid en ondersteuning afwezigpermissief autoritiefautoritair Risico van verwennende verwaarlozing Herstelstijl: risico van schijnaanpassing Genezende stijl mits gedifferentieerd toegepast Inherent verwaarlozend

22 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 22 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem

23 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 23

24 Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan 24 Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings- domein van theorie Ontbrekende variabelen Te verklaren oplossingen Concepten probleem- definitie Meetinstru- menten voor effectmeting Oplossings- richtingen

25 Varianten in ontwerpgericht onderzoek Ontwikkelende serie-gevalsstudie of parallelle serie-gevalsstudie Ontwerpen met de betrokkenen uit de praktijk (“actie-onderzoek”) Ontwerpen op basis van het goede dat er al is (appreciative inquiry) Geen nieuwe oplossing ontwerpen maar bestaande, werkende oplossingen analyseren (OPERA methode of modelleren)

26 Bewijs- kracht OmschrijvingSoorten onderzoekKwalificatie niveau Causaal Als 1 tot en met 3, maar nu is er evidentie dat positieve uitkomsten veroorzaakt worden door de interventie Experimenteel onderzoek Herhaalde cases studies (N=1) ------------------- Quasi-experimenteel onderzoek Veranderingstheoretisc h onderzoek Normgerelateerd onderzoek ------------------- Veranderings- onderzoek Doelrealisatie- onderzoek Cliënttevredenheids- onderzoek 4.Werkzaam Indicatief Als 1 en 2, maar nu kan empirisch worden aangetoond dat de gestelde doelen zijn bereikt 3.Doeltreffend Theoretisch Als 1, maar nu is er ook een geloofwaardige interventie-theorie Meta-analyse Literatuurstudie Kennisontlokkend onderzoek 2.Theoretisch goed onderbouwd (veelbelovend) Descriptief De kernelementen van een interventie zijn duidelijk en begrijpelijk beschreven. Descriptief onderzoek Observationeel onderzoek Documentanalyse Interviews 1.Potentieel Van Yperen et al. (in druk)

27 www.dsrg.nl

28 Voor meer informatie: Daan.Andriessen@inholland.nl


Download ppt "Management, finance en recht HRM congres 1 november 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerponderzoek als voorbeeld van praktijkgericht onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google