De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les verpleging 19/09/2007 GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les verpleging 19/09/2007 GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS."— Transcript van de presentatie:

1 les verpleging 19/09/2007 GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS

2 les verpleging 19/09/2007 GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS Apotheek: wat ? Veilig werken met medicatie  enkele praktijkvragen met theoretische achtergrond

3 les verpleging 19/09/2007 Opdracht apotheek Meewerken aan medisch verantwoorde zorg –Geneesmiddelenverdeling van voorschrift tot toediening Manueel – electronisch - automaatkasten –Meehelpen aan controle, opvolging en bijsturen van klinische outcome van geneesmiddelen  klinische farmacie –Optimaal administratief en financieel beleid

4 les verpleging 19/09/2007 SAMENWERKING Juiste patiënt Juiste geneesmiddel Juiste dosage Juiste moment  metingen: 50 fouten per dienst op 3maand Samenwerking tussen arts – verpleging – apotheek - patiënt

5 les verpleging 19/09/2007 Elk jaar 1.500 vermijdbare doden in Belgische ziekenhuizen Elk jaar 1.500 vermijdbare doden in Belgische ziekenhuizen 14 mei 2003 BRUSSEL -- Jaarlijks sterven in de Belgische ziekenhuizen 1.500 mensen door gebrekkige zorg. De cijfers die vorig jaar uit Amerikaans onderzoek (DS 11 maart 2002) werden afgeleid, zijn nu getoetst aan de Belgische situatie. Wetenschapper Arthur Vleugels pleit voor een betere kwaliteitszorg in ziekenhuizen. …

6 les verpleging 19/09/2007 Te vermijden 1 Te vermijden 2 Te vermijden 3 nosoc decubitus frequentie GRAAD VAN ERNST Post- op Medicatiefouten procedural falls DVT/PE Asp pneum device anaesth

7 les verpleging 19/09/2007 VERSCHILLENDE STAPPEN factureren opdracht voorschrift Leveren apotheekklaarzetten toedienen

8 les verpleging 19/09/2007 Veilig werken met medicatie Oorzaken medicatiefouten

9 les verpleging 19/09/2007 Veilig werken met medicatie Wat kan een verpleegkundige doen om medicatiefouten te voorkomen Wat zijn medicatiefouten? elke vermijdbare gebeurtenis die kan leiden tot onaangepast medicatiegebruik of letsels voor de patiënt Belangrijkste hulpmiddelen: -Kennis – informatie – open communicatie ivm fouten

10 les verpleging 19/09/2007 1. Gebrekkige verspreiding van kennis Van elk geneesmiddel dat je toedient moet je weten waarvoor het dient - Continu leerproces -Lees de bijsluiter als je twijfelt -Vraag informatie: geen enkele vraag is dom! Taak van apotheek om dit mee te verzorgen - Intranet: formularium, compendium -Verderzetten project: affiches op dienst. H:\beheer apotheek\medicatiefouten\2006\TC\Actiefiche kennis medicatie TC (1).doc

11 les verpleging 19/09/2007 Vorming en opleiding = kennis Geïnformatiseerd systeem Ivm leveren en toedienen Melding en analyse fouten Betrokkenheid patiënt Omgevingsfactor: verpleegafdeling 1. kennis TESTJE IVM BASISKENNIS 10 vragen

12 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Wat doen curare zoals Nimbex, Esmeron, Myoplegine  Van elk geneesmiddel dat je toedient moet je weten waarvoor het dient  Lees de bijsluiter of zoek op in compendium als je twijfelt

13 les verpleging 19/09/2007 1.kennis BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID = concentratie die in de algemene bloedbaan terecht komt hoe hoger, hoe beter IV : 100% zemelen : 0%  opmerking: Vancocin IV – oraal Rocephine IV in hersenen Wat is biologische beschikbaarheid

14 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Sublinguale resorptie Basische geneesmiddelen, vetoplosbare Vb Temesta Expidet, Nitrolingual NIET Imodium en Motilium instant Verschil in werking tussen Motilium gewone tablet ten opzichte van een smelttablet Het werkt sneller – trager – even snel Welke medicatie mag geplet worden? Depakine Chrono co 500mg - Adalat oros co 30mg - Trandate co 100mg Maag-darm resorptie  Algemeen: snelst op nuchtere maag : afhankelijk van de presentatievorm, de formulering (RETARD-preparaten)

15 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Transdermaal Normaal : enkel lokale werking vb zalven TTS : Trans Therapeutisch Systeem –Constante plasmaspiegel op lange termijn –Afhankelijk van soort pleister mag er geknipt worden Welke pleisters mogen geknipt worden Diafusor – Durogesic - Niquitine

16 les verpleging 19/09/2007 1. kennis SC Trage doorbloeding, dus trage resorptie  Opmerking : kan bewust vertraagt worden Vb Adrenaline als vasoconstrictor toevoegen Waarom wordt adrenaline toegevoegd aan xylocaïne 1)Omdat het sneller werkt - langer werkt - sterker werkt

17 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Waarom interacties ? Eiwitbinding –Wordt uitgedrukt in % in bijsluiter –Enkel vrije moleculen kunnen werken –Gevolgen : Kan probleem geven met combinatietherapie Vb lanoxine, diphantoïne, anticoagulantia Ook enkel vrije moleculen worden geëlimineerd Waarom moet men voorzichtig zijn bij toedienen van Diphantoine, Lanoxine en anticoagulantia? Ze worden zeer snel in het bloed opgenomen - Ze zijn zeer toxisch - Ze geven veel interacties met andere geneesmiddelen

18 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Biotransformatie: vooral voor vetoplosbare gmn -Omzetten in hydrofiele moleculen die langs de nier kunnen worden uitgescheiden -Door middel van enzymes die niets te maken hebben met afbraak van lichaamseigen processen zoals koolhydraat- eiwit en lipidenmetabolsatie  belangrijkste: Cytochroom P45 oorzaak van veel voorkomende interactie tussen geneesmiddelen omdat beiden zelfde enzyme nodig hebben om afgebroken te worden Kan leiden tot hogere concentratie dan verwacht  Andere vb Enzyme-inhibitie en individuele verschillen vb Flagyl en alcohol : toxische reactie cfr disulfiram alcohol: aziaten cf blanken

19 les verpleging 19/09/2007 1. kennis ) Welke toxiciteit is het grootst bij Amukin? 1)nefrotoxiciteit 2)Ototoxiciteit Binding op receptoren –Afhankelijk van oa Affiniteit vb Penicilline-allergie – niet conc-afh vb Bejaarden - anxiolytica Concentratie ( vb Amukin: oto- en nefrotoxiciteit)

20 les verpleging 19/09/2007 1. kennis Halfwaardetijd –Tijd wanneer de concentratie in het bloed op de helft is terug gevallen –Als groot : intervallen tussen toedieningen groter Vb Rocephine: 1 x Vb Penicilline: 6 x daags Opmerking : 3 x daags is niet om 8 -12 -18 uur maar om de 8 uur : vb 6 -14 -22 uur Welke posologie is de beste voor Augmentin IV 3 x 2g - 4 x 1g

21 les verpleging 19/09/2007 2. Informatie Is order duidelijk? van arts -ivm thuismedicatie -dosis én frequentie toediening Is order duidelijk? - Buscopan comp - Co Diovane - Scopolamine - sopalamine

22 les verpleging 19/09/2007 2. Informatie Controleer de dosis en de naam nieuw voorschriftvoorschrift Verknip geen medicatie bij ontvangst uit de apotheek, houdt Unit Dose nieuwe dispensersdispensers Etiketteer steeds alle perfusies na bereiding -Patiënt-identificatie -Inhoud van perfusie

23 les verpleging 19/09/2007 2. Informatie over patiënt Wat is gekend uit dossier? - Vb nierinsufficiëntie - Vb allergie Observeer de patiënt: nieuwe pathologie kan gevolg zijn van medicatie -Braken -Jeuk en irritatie -Wijziging bloeddruk

24 les verpleging 19/09/2007 3. Gebrekkige communicatie tussen diensten Patiënten onder chemotherapie -Alle excreten zijn toxisch -Normale werking van geneesmiddelen kan verstoord zijn. vb Zullen sneller misselijk zijn of braken

25 les verpleging 19/09/2007 Welke geneesmiddelen kunnen in wat opgelost worden –Lasix, diphantoïne, Augmentin:  steeds in NaCl 0.9% Hoe lang zijn ze stabiel?  Oplostabel antibiotica ter beschikking Hoe worden poeders opgelost –Acetylcysteine –Calcium-Sandoz, Dvital Calcium 3. Gebrek aan standaardisatie van procedures omtrent geneesmiddelen

26 les verpleging 19/09/2007 3. Communicatie ivm mogelijke problemen Melden van fouten -Bijsturen -Vermijden in de toekomst

27 les verpleging 19/09/2007 Einde Dank voor de aandacht !


Download ppt "Les verpleging 19/09/2007 GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS."

Verwante presentaties


Ads door Google