De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nabij Meer contact tussen patiënt en medewerker Brede uitrol van een pilotproject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nabij Meer contact tussen patiënt en medewerker Brede uitrol van een pilotproject."— Transcript van de presentatie:

1 Nabij Meer contact tussen patiënt en medewerker Brede uitrol van een pilotproject

2 Inhoud 1.Wat houdt het project Nabij in? 2.Welke effecten heeft het project Nabij? 3.Hoe ziet het vervolg er uit?

3 Ambitie (aanleiding) •Nabijheid van medewerkers bij patiënten vergroten •Kwaliteit van zorg verbeteren •Stijging van patiënttevredenheid •Een resultaatgerichte cultuur •Kostenreductie realiseren  Daartoe verpleegposten anders inrichten Pilotlocatie •Kliniek Jelgerhuis Leeuwarden

4 Doel van het project ‘Nabij’ •De intensiteit en kwaliteit van het directe contact tussen verpleegkundigen en patiënten vergroten •Werkprocessen optimaliseren

5 Opbouw van het project 1. Nulmeting2. Oplossingen3. Implementatie4. Effectmonitor5. Brede uitrol

6 Het project op hoofdlijnen •Fase I - III: Nulmeting, verbetermaatregelen, virtuele meting •Fase IV: Business case, keuze verbetermaatregelen door GGZ Friesland Vervolg •Fase V: Implementatie verbetermaatregelen •Fase VI: Effectmeting en rapportage

7 Nulmeting •Huidige werkprocessen en gebouwen in kaart brengen •Pilotlocatie: Kliniek Jelgerhuis Conclusie: met name medicatie en rapportage kunnen slimmer ingericht worden

8 Oplossingen •Innovaties die leiden tot –meer patiëntcontact –hogere veiligheid voor patiënt & medewerker –effectievere behandeling •Ondersteund door techniek & bouwkundige aanpassingen

9 Oplossingen: Medicatie •Mobiele kar (afsluitbaar, ‘hufterproof’) •Voorraadbeheer door apotheek •Elektronisch Voorschrijf Systeem •Verstrekken vanuit gezamenlijke ruimte

10 Oplossingen: Rapportage •Werken met laptops •Opbergen in beveiligde kast •Draadloos netwerk •Rapporteren op huiskamer, samen met de patiënt

11 Bouwkundig •Unit B: andere bestemming verpleegpost, evt. ruimte voor extra patiëntkamer •Unit A: herinrichting verpleegpost tot multifunctionele ruimte •Uitgangspunt: verpleegpost is géén kantoor meer

12 Oplossingen: aanscherping behandelvisie •De presentie theorie als uitgangspunt

13 Verpleegkundigen… •… Zijn vanaf het begin bij dit project betrokken en hebben meegedacht over de invulling •… Vinden de medicatiekar prettig werken: noodmedicatie is altijd dichtbij, de kar is hufterproof •… Zien dat hun aanwezigheid op de groep zeer de-escalerend werkt •… Zien door samen rapporteren meer inzicht bij patiënten in hun behandeling en dus grotere behandeleffectiviteit •….Worden geïnspireerd door presentietheorie

14 Patiënten… •… Zijn, na een periode van gewenning, oha positief •… Vinden altijd een verpleegkundige op de huiskamer wel even wennen •… Willen wel zelf verantwoordelijkheid dragen voor het ophalen van de medicatie

15 Effecten •Effectievere behandeling: Snellere doorstroom, verkorting van de behandelduur van 40 naar 23 dagen (mede door samenwerking met FACT) •Verhoogde patiëntveiligheid: Voorkomen incidenten •Lagere werkdruk: Betere kwaliteit van arbeid •Meer cliëntcontact: Betere kwaliteit van zorg

16 Kosten / baten Kliniek Jelgerhuis Kosten / jaar (€) Exploitatie bouwkundig1.527,00 Exploitatie technisch5.574,00 Totale kosten7.101,00 Opbrengsten / jaar (€) Loonkostenbesparing52.416,00 Verhoogde capaciteit199.500,00 Totale opbrengsten251.916,00 Baten / jaar (€) Opbrengsten - kosten244.815,00

17 Conclusie Effect op de bedrijfsvoering positief als • Capaciteitsverhoging hogere opbrengst oplevert Effect op kwaliteit van zorg • arbeidsbesparing: 32 uur / week • meer uren op de groep: 32 uur / week • meer inzicht in behandeltraject • minder medicatiefouten • minder incidenten Effectiviteit ↑ Veiligheid ↑

18 Brede uitrol •TNO Handleiding voor teammanagers beschikbaar •Interne ondersteuningsgroep van mensen met ervaring •Mogelijkheden verkennen voor herverdeling van bedcapaciteit


Download ppt "Nabij Meer contact tussen patiënt en medewerker Brede uitrol van een pilotproject."

Verwante presentaties


Ads door Google