De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZA Algemene Ledenvergadering Affligem 10 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZA Algemene Ledenvergadering Affligem 10 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 VZA Algemene Ledenvergadering Affligem 10 februari 2007

2 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

3 VZA Jaarverslag 2006 10 februari 2007

4 VZA Jaarverslag 2006 Aantal leden 501 (474 ziekenhuis, 11 officina, 16 industrie) Samenstelling bestuur Ella Herbots heeft in april 2006 het VZA-bestuur verlaten. 10 vergaderingen: in Gent of e-conference

5 Vorming Post Universitair Onderwijs 2006 (10) Ziekenhuis zonder pijn Orphan drugs Academische zitting (Klapperdag) tijdens Statutaire vergadering Nosocomiale infecties in Belgische ziekenhuizen en antibioticaverbruik Intoxicaties De werking en financiering van de ziekenhuizen Nieuwe psychofarmaca Implantaten GMP in de ziekenhuisapotheek m.b.t. bereidingen Pathologiefinanciering en MKG, MVG, MFG, … Cursus management voor ziekenhuisapothekers i.s.m. Vlerick- school Interactieve sessies i.v.m. intercollegiale toetsing en het geneesmiddelenforfait 40 accreditatie-aanvragen voor cursussen (13 aanvragen in module 1, 2 in module 2, 17 in module 3 en 8 in module 4)

6 VZA bestuursleden in Overheidsorganen

7 VZA Werkgroepen Ondersteuning Omniumverzekering voor verplaatsingen, vervoerskosten, ….. Welke groepen Werkgroep “Klinische studies” Werkgroep “Pletmedicatie” Pletten onverstoorbaar verder Werkgroep “Implantaten” organisatie bijscholing helpdesk voor VZA leden BVZA Werkgroep BOPP (Belgian oncology Pharmacy Practitioners)

8 Jaarverslag psychiatrie (J. Reyntens) aantal leden: 40 studiedag Kortenberg: psychiatrische farmacie in Europa (juni) nieuwe geneesmiddelenleaflets opstellen keuzecriteria gemeenschappelijk formularium verdere deelname onderzoek GIPPOZ (KUL-VZA) (impact van Gedifferentieerde Informatie over geneesmiddelen aan gehospitaliseerde Psychiatrische Patienten bij Ontslag uit het Ziekenhuis) integratie in BCNBP (Belgian College Neuropharmacology and Biological Psychiatry)

9 VZA brainstormingsdag Er namen 23 leden deel aan de VZA brainstormingsdag op 4 februari 2006. De conclusies van deze brainstorming werden verder uitgewerkt in 2006.

10 Rechtsbijstand + Strafrechterlijke verdediging Een verzekering voor rechtsbijstand en strafrechterlijke verdediging werd voor alle betalende leden afgesloten (bijdrage te betalen voor 1 april, anders te laat) bij de firma DAS.

11 Communicatie Verslagen Verspreiding verslagen van de VZA bestuursvergaderingen naar leden via forum. VZA Website Achter computerschermen werd er volop gewerkt aan een nieuwe VZA website.

12 VZA Jaarverslag 2006 Goedkeuring jaarverslag 2006

13 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

14 VZA Jaarrekening 2006 Goedkeuring jaarrekenin 2006 Nieuwe commissarissen: Katlijn Kint en Agnes Vandenberghe

15 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

16 VZA Meerjarenplan 2007-2010 10 februari 2007

17 VZA brainstormingsdag (4 februari 2006) 23 deelnemers Bostyn Natalie, Buyle Franky, Claes Kristien, Coppens Heleen, De Broe Sarah, De Cock Pieter, De Hertogh Liliane, De Keyster Cecile, De Smet Marie-Christine, Glorieux Isabelle, Goossens Jef, Kint Katlijn, Lauwers Eveline, Meganck Annemie, Michels Alan, Santens Hannelore, Tavernier Andrea, Van Dorpe Luc, Verbeke Sofie, Verhelle Katy, Verlinden Arnout, Verstringe Charlotte, Willems Ludo

18 Vijf prioriteiten Jongeren aanspreken Kader scheppen voor LOK groepen Opleiding en ondersteuning Netwerking met gezondheidsactoren Communicatie (intern)

19 Jongeren aanspreken Studenten ziekenhuisfarmacie en jongere collega’s betrekken bij VZA activiteiten Studenten Informatie-sessie aan begin academiejaar (brochure met standaard contract) Uitnodigen op PUO en statutaire vergadering

20 Jongeren aanspreken Jongere collega’s Nieuw initiatieven aanmoedigen VZA Website Praktische lijsten (vb. medicatie voor en na de maaltijd) Kwaliteitsprojecten: Intercollegiale toetsing (GMP) Klinische farmacie Omkadering voorzien voor VZA werkgroepen (SIG)

21 Kader scheppen voor LOK groepen Overleg binnen kleinere regio’s stimuleren (in analogie met provinciale kransjes) Structureren Voorzitter Min 3 vergaderingen per jaar

22 Opleiding en ondersteuning Stage ziekenhuisapothekers In overleg Universiteiten kwaliteit van stages bewaken evaluatie stageplaatsen door studenten normen vastleggen Intercollegiale toetsing Kwaliteit van zorg staats centraal in de dagelijkse activiteit van de ziekenhuisapotheker Intercollegiale toetsing is instrument om elkaar op een constructieve manier bij te sturen. initiatief verderzetten om voor de kernactiviteiten (bereidingen, sterilisatie, distributie, klinische farmacie) een ziekenhuisapotheek een draaiboek te ontwikkelen

23 Opleiding en ondersteuning Klinische workshops PUO: eerder passieve kennisoverdracht organiseren van workshops met casus besprekingen (o.a. SIG klinische farmacie)

24 Opleiding apotheekassistenten Kwaliteit van zorg hangt samen met het opleidingsniveau van de apothekers én apotheekassistenten. opleiding voor apothekerassistenten organiseren kwaliteit van de bereidingen in de ziekenhuisapotheek.

25 Netwerking met gezondheidsactoren Met het oog op de transmurale zorg is het belangrijk om overleg te hebben met de eerste lijn gezondheidsactoren (transmurale zorg). Het VZA wil betrokken zijn bij alle RIZIV conventies die impact hebben op de werking van de ziekenhuisapotheek.

26 COMMUNICATIE (intern) VZA website Verslagen bestuursvergadering Juridische ondersteuning

27 VZA Meerjarenplan 2007-2010 Leidraad voor volgend bestuur Resultaat hangt af van participatie leden

28 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

29 Juridisch advies Aanleiding: controles Riziv (contrastmidd, epo, mini-forfaits DZH…) Nieuw gegeven voor ziekenhuisapothekers: wij zijn bedienden in een ziekenhuis en doen “om goed te doen”, maar PV’s (met eventueel veroordelingen) komen wel op onze persoonlijke naam. Advies van Mr. Dewallens?

30 Collectieve onderzoeken Dienst voor Geneeskundige evaluatie en Controle van het Riziv Van zodra er een nieuw controle-item wordt gesignaleerd: ° melden aan VZA-bestuur ° collectieve bespreking ° opmaak van een gestandaardiseerd antwoord

31 Houding bij concreet verhoor Verplichte medewerking (Ziv-wet) Niet-loyaal meewerken is sanctioneerbaar Lijdzaam toezien- ondergaan; aanklachten aanvaarden

32 Houding bij concreet verhoor Proces-verbaal opgemaakt tijdens verhoor niet ondertekenen voor akkoord (courante praktijk) Geeft de mogelijkheid om achteraf terug te komen op verklaring door bv te stellen dat de vraagstelling niet volledig duidelijk was

33 Bijstand advocaat Toegevoegde waarde in geval van risico op veroordeling Reden: procedures van controles en verhoren technisch en procedureel gecompliceerd Alle VZA-leden hebben verzekering voor rechtsbijstand via DAS

34 Voorkomen is beter dan genezen Zorg ervoor dat je niet bewust fraudeert Bv. assimilatie van prothesen!!! Motivatie dat je dit in het belang van de patiënt doet, is geen aanvaardbare reden! + bij bewuste fraude geldt de verzekering op rechtsbijstand niet.

35 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

36 Programma Algemene Ledenvergadering 17u00Inleiding 17u05 Voorstelling en goedkeuring VZA jaarverslag 2006 17u15Voorstelling en goedkeuring VZA rekening 2006 17u20Aanstellen nieuwe commissarissen 2007 17u25 VZA 5 jaren plan 17u40Juridisch advies (Mr Dewallens) 17u50Contact VZA - erkenningscommissie 17u55Voorstelling nieuw bestuur 18u00 Afsluiting

37 Nieuw VZA bestuur Verlengde mandaten vanaf 10/01/2007 Ludo Willens Marielle Baert Arnout Verlinden Franky Buyle Nog lopende mandaten Johan Reyntens Stan Smets Katy Verhelle Eric Everaert Alan Michiels Nieuwe leden vanaf 10/01/2007 Jens Van Krieken Sofie Verbeke Katrien De Rouck

38 Afscheid Jef Goossens en Frank Vancoillie worden in de bloemetjes gezet als afscheidsnemende bestuursleden.


Download ppt "VZA Algemene Ledenvergadering Affligem 10 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google