De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goes, december 20111 Duurzaamheid en Innovatie: Kansen voor de chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Colette Alma, algemeen directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goes, december 20111 Duurzaamheid en Innovatie: Kansen voor de chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Colette Alma, algemeen directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Goes, december 20111 Duurzaamheid en Innovatie: Kansen voor de chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Colette Alma, algemeen directeur Goes, 8 December 2011

2 Goes, december 20112 Agenda Stand van zaken Chemische Industrie Uitdagingen van de toekomst Topsector Chemie Aanpak Chemische Industrie Onderwijs en innovatie Biobased Visie 2030-2050 Conclusies

3 Goes, december 20113 De chemische industrie Wij maken grondstoffen voor duurzame en nuttige producten

4 Goes, december 20114 Feiten chemische industrie 930 bedrijven 94% < 250 werknemers Omzet €47 miljard (2010) 3% BBP Export €71 miljard (2010) 19% totaal Handelsbalans €20 miljard 51% goederentotaal Werknemers 65.000 1/3 e HBO / WO R&D-investeringen €1,3 miljard 2,5% van omzet http://www.vnci.nl/feiten/chemie-in-nederland.aspx

5 Goes, december 20115 Profiel VNCI Belangenorganisatie chemische industrie Ruim 90 jaar actief Spreekbuis van de sector Lobby in Den Haag & Brussel Bindt en verbindt leden Met name producerende bedrijven lid Focus op innovatieve groei van sector

6 Goes, december 20116 Missie VNCI Het creëren van optimale voorwaarden voor het functioneren en voor groei van de sector en het bevorderen van de kwaliteit van de sector waardoor deze bij kan dragen aan de verduurzaming van de samenleving Inzet op: Energie & klimaat Onderwijs & innovatie Veiligheid, gezondheid & milieu Stoffen Dienstverlening & ondernemingsklimaat Responsible care & duurzaam ondernemen

7 Goes, december 20117 World GDP is expected to quadruple by 2050 Source: United Nations World Populations Prospects 2009, Worldbank, Carnegie World Order in 2050, EIA; RU Groningen 205020302010197019501900 140 120 100 80 60 40 20 0 Europe USA Japan China India Russia Others 1900-20102010-2050 4.3%4% 1.7%7% 2.8%7% 4.4%1% 3.4%3% 1.4% 4% 2.1%2% Real € tr at PPP CAGR 7 World GDP development

8 Goes, december 20118 Uitdagingen van de toekomst 9 miljard mensen in 2050 Wereldwijde explosie van vraag naar chemische materialen Schaarser worden fossiele brandstoffen Klimaatprobleem door uitstoot CO2 Groei en behoud welvaart in Europa Voldoende gekwalificeerd personeel

9 Goes, december 20119 Uitdagingen voor duurzame chemie Resource efficiency: alle schaarse bronnen Grondstoffen, water, energie, grondgebruik, bio-diversiteit Risicomanagement Prioriteiten: klimaat, plastic, toxische stoffen Product performance gedurende gebruik Resource verbruik minimaal Risico’s minimaal Gebruikswaarde maximaal

10 Goes, december 201110 Ultieme duurzaamheid chemie

11 Goes, december 201111 Topsector Chemie Top 3 wereld voor groene chemie Top 3 wereld voor slimme materialen Geleid door Regiegroep Chemie 2.0 Bestaande uit vertegenwoordigers bedrijfsleven, wetenschap en kennisinstellingen TKI (Topconsortia Kennis & Innovatie) Human Capital Agenda Regelgeving en regeldruk Internationale agenda

12 Goes, december 201112 Aanpak Chemische Industrie Van R&D naar business case Biobased Procesefficiëntie/energie efficiëntie Materialen voor life cycle efficiënte producten Katalyse, analyse

13 Goes, december 201113 Aanpak Chemische Industrie Van business case naar toepassing Nieuwe bedrijvigheid : Innovatielab, COCI Ketensluiting: Clustering, grootbedrijf + MKB +starters Chemelot Bedrijven Zuid West Nederland Noord Nederland Moerdijk Terneuzen Gent biopark Ketensluiting: samenwerking sectoren Green Deal Agro Papier Chemie Investeringen Yara, Kolb, Sabic, starters enz.

14 Goes, december 201114 Talent en Onderwijs Dreigend personeelstekort en vaardigheden personeel Nauwe samenwerking met (V)MBO, HBO en WO en andere topsectoren om instroom te bevorderen Kwaliteit, aanbod en aansluiting van opleiding Stageplaatsen en in-huis opleidingen Steunplan voor getalenteerde studenten WO en HBO. Ondernemerschap bevorderen Aantrekkelijk werkgeverschap

15 Goes, december 201115 Transitie naar biobased Vele bedrijven en kennisinstellingen actief Level playing field creëren Samenwerking met andere sectoren Toename belang van biomassa als grondstof

16 Goes, december 201116 Visie 2030 - 2050 Ontwikkeld door VNCI en Deloitte Chemie is “industry of Industries” Op basis van 4 scenarios t.a.v. oplossen schaarste probleem Bestaande clusters en excellente R&D en onderzoeksfaciliteiten zijn uitstekende uitgangspositie voor rooskleurige toekomst Bedrijven moeten het zelf doen

17 Goes, december 201117 E I N D E MEER IN JANUARI Of ga naar www.heeftdechemietoekomst.nl


Download ppt "Goes, december 20111 Duurzaamheid en Innovatie: Kansen voor de chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Colette Alma, algemeen directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google