De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Don’t wait for a miracle… Make one!. Wacht niet op een mirakel… We dromen immers allemaal van een betere, duurzame en welvarende wereld waarin… •dynamisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Don’t wait for a miracle… Make one!. Wacht niet op een mirakel… We dromen immers allemaal van een betere, duurzame en welvarende wereld waarin… •dynamisme."— Transcript van de presentatie:

1 Don’t wait for a miracle… Make one!

2 Wacht niet op een mirakel… We dromen immers allemaal van een betere, duurzame en welvarende wereld waarin… •dynamisme en ondernemerschap worden aangemoedigd bij onze jongeren en waarin hun succes op exponentiële wijze werkgelegenheid genereert •levenslang leren, flexibiliteit en mobiliteit een realiteit vormen voor eenieder •we onze kennis en kunde langer kunnen opbouwen, benutten en delen •ondernemingen groeien en zich ontwikkelen dankzij de creativiteit en de vernieuwende ideeën van hun werknemers •de overheid een voorspelbaar en groeivriendelijke omgeving schept Durf dromen.

3 Wacht niet op een mirakel. Het VBO gaat voor excellentie. Meer dan ooit. •Wij excelleren als doorgewinterde lobbyist, beslagen sociale partner, coördinator, kenniscentrum en expertisepool •Wij zijn incontournabel voor sectoren, bedrijven en ondernemers… Kortom, voor alle stakeholders op alle beleidsniveaus •Met onze excellente knowhow en resultaten creëren we optimisme •De energie van bedrijven en sectoren werkt aanstekelijk bij het grote publiek, de media en de overheid •Wij optimaliseren de synergie tussen de leden-federaties en het VBO en maken op die manier optimaal gebruik van onze gecombineerde competenties, onze netwerken en onze gezamenlijke representativiteit Een missie vol ambitie Durf inspireren.

4 Vier strategische krachtlijnen ondersteunen onze missie: 1. onze positie als referentie bij uitstek voor de stakeholders consolideren 2. een optimale dienstverlening voor al onze leden verzekeren 3. excelleren in wat we doen en in onze representativiteit 4. een financieel gezonde onderbouw waarborgen Wacht niet op een mirakel… Durf inspireren.

5 Deze krachtlijnen garanderen ons een efficiënt, slagkrachtig, performant, excellent en fit VBO. Ze maken het mogelijk: •de grenzen te verleggen •de groei van onze economie te stimuleren •bedrijven aan te moedigen bij te dragen aan het welzijn en de welvaart van ons land •de bouwstenen voor groei en jobs uit te tekenen Daartoe rusten we ons uit met een gemeenschappelijke visie die is opgebouwd rond competentiecentra en een efficiënte en inspirerende communicatie. Wacht niet op een mirakel… Durf inspireren.

6 Onze visie voor meer groei en werkgelegenheid De toekomst biedt wel degelijk voldoende perspectief voor onze ondernemingen, werknemers en jongeren. Op voorwaarde dat we het ondernemingsklimaat, dat in grote mate wordt bepaald door het beleid dat wordt gevoerd op het federale, het regionale en het Europese niveau, opnieuw gunstig maken. We hebben zes bouwstenen uitgetekend die cruciaal zijn om terug te keren naar een gezond ondernemingsklimaat: 1. vlotte toegang tot markten, investeringen en grondstoffen 2. competitieve bedrijven 3. slimme regelgeving 4. beschikbaarheid van gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers 5. performante overheid 6. intelligente aanpak van maatschappelijke uitdagingen Wacht niet op een mirakel… Durf bouwen.

7 We willen focus combineren met excellentie teneinde beter te informeren en betere oplossingen aan te reiken voor de bedrijfswereld •De federaties en het VBO voeren hun samenwerking op teneinde hun sectorale en interprofessionele representativiteit te versterken •Wij kijken vooruit en scherpen onze competenties en slagkracht voor de zeskamp van morgen: economische analyse, sociale wetgeving, fiscaliteit, ondernemingsrecht, Europa en duurzame ontwikkeling •Om de competentiecentra uiterst performant te laten functioneren en hun output te maximaliseren, blijft de nauwe samenwerking met onze leden-federaties van kapitaal belang •Het VBO rekent meer dan ooit op de brede expertise van zijn sectororganisaties, net zoals deze te allen tijde kunnen rekenen op de expertise van het VBO Wacht niet op een mirakel… Durf bouwen.

8 Wacht niet op een mirakel… -Juridische Commissie -Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen Competentie- centra van het VBO Recht & Onderneming Economie & Conjunctuur Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit Werk & Sociale Zekerheid Europa & Internationaal Fiscaliteit & Investeringen -Economische Commissie -KMO-Commissie -Platform Europees Milieubeleid -Platform Mobiliteit -Commissie Internationale Betrekkingen -Belgian Business for Europe -Fiscale Commissie -Commissie Sociale Aangelegenheden -Werkgroep Aanvullende Pensioenen De activiteiten van meer dan 15 platformen en commissies van de competentie- centra van het VBO worden gedreven met en door de sectorfederaties. Durf bouwen.

9 Onze doelstellingen voor een communicatie die in lijn is met een wereld in beweging: 1. een communicatieaanpak ontwikkelen die in lijn is met onze langetermijnstrategie 2. snel en efficiënt communiceren met al onze stakeholders 3. focussen op digitale communicatie 4. een referentiepunt en primaire bron van informatie zijn voor journalisten en media Wacht niet op een mirakel… Durf doen.

10 Communiceren, delen, uitwisselen… Wacht niet op een mirakel… VBO-portal Durf doen.

11 VBO REFLECT www.vbo.be VBO IMPACT VBO Brochures VBO RADAR Wacht niet op een mirakel… Durf doen.

12 Don’t wait for a miracle… Make one! We hopen, dromen, ambiëren, realiseren én winnen. We geloven vol vertrouwen in de toekomst. Onze toekomst die we zelf in handen hebben. Samen kunnen we grenzen verleggen.

13 Lees onze visietekst op Don’t wait for a miracle… Make one! nl.makeamiracle.be


Download ppt "Don’t wait for a miracle… Make one!. Wacht niet op een mirakel… We dromen immers allemaal van een betere, duurzame en welvarende wereld waarin… •dynamisme."

Verwante presentaties


Ads door Google