De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur

2 Nieuwe Wet Personenvennootschappen
Door: Lennart Kant De Deugd & Terpstra

3 Waarom een wetswijziging ?
Doel: meer flexibiliteit meer helderheid praktijkgericht Huidige wet dateert uit 1838 Nieuwe wet is meer toegespitst op de huidige ontwikkelingen

4 U werkt nu in een maatschap ??

5 Wat is een maatschap: Volgens BW: een overeenkomst waarbij 2 of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om daaruit ontstaand voordeel te delen In praktische zin: een samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaren die voor gezamenlijke rekening en risico hun beroep uitoefenen en daartoe vlijt, arbeid en goederen of kapitaal inbrengen.

6 Kenmerken maatschap: Waarborging fiscale en juridische positie van de individuele maten. Onderlinge afspraken over -werkverdeling en praktijkuitoefening, -inbreng en winstverdeling, -zeggenschap, -bij vakantie, arbeidsongeschiktheid, -beëindiging etc.

7 Nieuwe wetgeving: Per 1 juli 2009: invoering Wet Personenvennootschappen. Maatschap: samenwerking beroep VOF: samenwerking bedrijf Onderscheid verdwijnt.

8 maatschap Openbare vennootschap Stille vennootschap
Met rechtspersoonlijkheid Openbare vennootschap Zonder rechtspersoonlijkheid maatschap Stille vennootschap

9 Openbare vennootschap:
Optreden op een voor derden herkenbare wijze en onder een door de vennootschap als zodanig gevoerde naam. Onderhandse akte van vennootschap. Vastlegging bevoegdheden vennoten. Inschrijving handelsregister per juli 2008 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor vennootschapschulden.

10 Stille vennootschap: Mag niet optreden op een voor derden herkenbare wijze en/of onder een door de vennootschap als zodanig gevoerde naam. Handelen door vennoten gezamenlijk of krachtens volmacht. Aansprakelijkheid voor gelijke delen mits er sprake is van een deelbare prestatie.

11 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid:
Zelfstandig dragen van rechten en plichten. Notariële akte. Géén voordeel m.b.t. fiscaliteit of aansprakelijkheid. Wijzigingen d.m.v. nieuwe notariële akte.

12 Wat betekent dit voor u?

13 Een keuze maken U moet beslissen of u uw samenwerkingsverband wilt voortzetten als een stille of een openbare vennootschap? Met of zonder rechtspersoonlijkheid.

14 Overeenkomsten: Maak een quick-scan van uw huidige overeenkomst.
Bevoegdheidsbeperking in openbare vennootschap tijdig inschrijven in handelsregister. Aanpassen overeenkomst

15 Aanbod Deugd & Terpstra
1e gratis adviesgesprek / Intake Bemiddelingsovereenkomst JA/NEE Voorbespreking: orientatie met woordvoerder van de maatschap Besluitvorming: met alle maten Opstellen contract/overeenkomst Nabespreking : met woordvoerder

16 Aanbod Deugd & Terpstra
Standaard traject € 700,- * Extra juridische hulp ten behoeve van opstellen contract: € 300,- * * excl 19% BTW

17 VRAGEN ?


Download ppt "Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google