De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur

2 Nieuwe Wet Personenvennootschappen Door: Lennart Kant De Deugd & Terpstra

3 Waarom een wetswijziging ?  Doel: –meer flexibiliteit –meer helderheid –praktijkgericht  Huidige wet dateert uit 1838  Nieuwe wet is meer toegespitst op de huidige ontwikkelingen

4 U werkt nu in een maatschap ??

5 Wat is een maatschap:  Volgens BW: een overeenkomst waarbij 2 of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om daaruit ontstaand voordeel te delen  In praktische zin: een samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaren die voor gezamenlijke rekening en risico hun beroep uitoefenen en daartoe vlijt, arbeid en goederen of kapitaal inbrengen.

6 Kenmerken maatschap:  Waarborging fiscale en juridische positie van de individuele maten.  Onderlinge afspraken over -werkverdeling en praktijkuitoefening, -inbreng en winstverdeling, -zeggenschap, -bij vakantie, arbeidsongeschiktheid, -beëindiging etc.

7 Nieuwe wetgeving:  Per 1 juli 2009: invoering Wet Personenvennootschappen. Maatschap: samenwerking beroep VOF: samenwerking bedrijf  Onderscheid verdwijnt.

8 maatschap Openbare vennootschap Stille vennootschap Met rechtspersoonlijkheid Zonder rechtspersoonlijkheid

9 Openbare vennootschap:  Optreden op een voor derden herkenbare wijze en onder een door de vennootschap als zodanig gevoerde naam.  Onderhandse akte van vennootschap.  Vastlegging bevoegdheden vennoten.  Inschrijving handelsregister per juli 2008  Hoofdelijke aansprakelijkheid voor vennootschapschulden.

10 Stille vennootschap:  Mag niet optreden op een voor derden herkenbare wijze en/of onder een door de vennootschap als zodanig gevoerde naam.  Handelen door vennoten gezamenlijk of krachtens volmacht.  Aansprakelijkheid voor gelijke delen mits er sprake is van een deelbare prestatie.

11 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid:  Zelfstandig dragen van rechten en plichten.  Notariële akte.  Géén voordeel m.b.t. fiscaliteit of aansprakelijkheid.  Wijzigingen d.m.v. nieuwe notariële akte.

12 Wat betekent dit voor u?

13 Een keuze maken  U moet beslissen of u uw samenwerkingsverband wilt voortzetten als een stille of een openbare vennootschap?  Met of zonder rechtspersoonlijkheid.

14 Overeenkomsten :  Maak een quick-scan van uw huidige overeenkomst.  Bevoegdheidsbeperking in openbare vennootschap tijdig inschrijven in handelsregister.  Aanpassen overeenkomst

15 Aanbod Deugd & Terpstra  1e gratis adviesgesprek / Intake  Bemiddelingsovereenkomst JA/NEE  Voorbespreking: orientatie met woordvoerder van de maatschap  Besluitvorming: met alle maten  Opstellen contract/overeenkomst  Nabespreking : met woordvoerder

16 Aanbod Deugd & Terpstra  Standaard traject€ 700,- *  Extra juridische hulp ten behoeve van opstellen contract: € 300,- *  * excl 19% BTW

17 VRAGEN VRAGEN ?


Download ppt "Introductie Stichting OOGG Marion Doveren directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google