De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De agro|diensten. in agrarische tewerkstellingSpecialist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De agro|diensten. in agrarische tewerkstellingSpecialist."— Transcript van de presentatie:

1 de agro|diensten

2 in agrarische tewerkstellingSpecialist

3 machinecoöperatie Heeft u ook zo veel dure machines die onvoldoende renderen? Recupereert u de btw ? Al ooit gedacht aan een machinering? Werk samen ! Bespaar kosten !!

4 de agro|diensten zorgen voor Begeleiding beslissingsproces Keuze rechtspersoonlijkheid Redactie statuten Redactie huishoudelijk reglement Kostenberekeningen Administratieve ondersteuning Overlegplatform Maak uw rekening Bocholt Bree Dilsen-Stokkem Geel Heers Kinrooi Kortenaken Lokeren Maldegem Molenbeersel MARkvallei St. Niklaas ?

5 Rekenvoorbeeld weidebloter Individuele aankoop Kenmerken: *werkbreedte 2,80 m. *Prijs 2.800,00 EUR *Rendement 4 km / uur *Capaciteit 1 Ha / uur Formule:2 X 2.800,00 =28,00 EUR / ha 10j. X 20 ha/j.

6 Rekenvoorbeeld weidebloter Aankoop machinering Kenmerken: *werkbreedte 3,60 m *prijs 3.950,00 EUR *Rendement 5 km / uur *Capaciteit 1,3 Ha / uur Formule:2 X 3.950,00 = 7,52 EUR / ha 7j. X 150 ha/j.

7 Knelpunten bij samenwerking Mogen werken? BTW- statuut eigen bedrijf versus samenwerkingsstructuur Gepaste rechtspersoonlijkheid Aanneming Administratie / boekhouding / facturering (Uitbesteden?)

8 Mogen werken? Als zelfstandige op eigen bedrijf Dienst – wederdienst Als vennoot in coöperatie Als zelfstandig aannemer Als beheerder in een vennootschap In het kader van “onderlinge bedrijfshulp”

9 BTW-situatie boer Aangifte aan BTW van bijkomende activiteit Aanvraag kleine onderneming met vrijstelling van BTW Maximum 5.580,00 EUR factureren Anders BTW-Boekhouding voor ALLES

10 BTW samenwerkingsverband Aankoop en herstelling van machines: BTW recuperatie C.V. faktureert aan de vennoten aan 6% (als loonwerk) (machinekost, bemiddelingskost, werkingskost) Vennoten faktureren hun werk (als zelfstandige) aan de C.V. ook aan 6% (0% kleine ondernemingen)

11 BTW en facturering BOER 1 Machinering factureert werk boer 1 aan Boer 2 incl. prijs van machine (100,00 EUR) BOER 2 Boer 1 factureert zijn werk (bij boer 2) aan MAR (50,00 EUR) MAR betaalt 50,00 EUR aan boer 1 (Boer 2 ontvangt factuur loonwerk)

12 Gepaste structuur: FV Feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid hoofdelijke aansprakelijkheid geen BTW recuperatie geen gelijke verdeling van rechten en plichten. moeilijker lenen geen VLIF

13 Gepaste Structuur: vzw Wel rechtspersoonlijkheid Wel lenen Wel billijke verdeling Geen winstgevend karakter Geen aannemingsactiviteiten Geen VLIF

14 Gepaste Structuur: CV Belastingsvoordelen individuele vennoten BTW-voordelen VLIF Geen “winstverplichting” Aanneming

15 C.V. onbeperkte aansprakelijkheid Voordelen geen notariskosten, bedrijfsrevisor Nadelen aansprakelijkheid is niet beperkt tot vermogen van de CV Voorwaarden Minimumkapitaal is onbeperkt. Oprichting voor onbepaalde duur (minimum 20 jaar) Publicatie in staatsblad

16 C.V. Beperkte aansprakelijkheid Voordelen beperkte aansprakelijkheid Nadelen Oprichting is duurder Voorwaarde Minimumkapitaal van 18.550 EUR waarvan 6.200 EUR volstort

17 Vlif Steun voor Machineringen Omzendbrief 28b van 13 juni 2001: Begunstigden: Landbouwcoöperaties voor verwerking, afzet en dienstverlening in de land- en tuinbouwsector Geen startsteun, enkel indien er een gemeenschappelijke afzet van land- of tuinbouwproducten aanwezig is.

18 Voorwaarden Vlif Opgericht volgens de bepalingen titel IX van Boek I van het Wetboek van Koophandel Voorwerp vennootschap hoofdzakelijk land- of tuinbouw Meerderheid van vennoten (of 50% aandelen) moet voor land/tuinbouwers zijn zoals gedefinieerd bij gewone VLIF steun Minimum 3 werkende leden met zelfstandig bedrijf en toetreding van nieuwe leden moet ‘soepel’ zijn. Eén vennoot moet minstens één stem hebben Maximum 7% dividend Economisch levensvatbaar Minimum eisen op gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn

19 Oprichting C.V. Minstens 3 vennoten Minstens 2 BTW-nrs Notariële akte (statuten) Bedrijfsplan Bedrijfsrevisor Boekhouding Handelsregister Statuten Huishoudelijk reglement

20 Fiscaliteit Afschrijving van de machines facturen van de C.V. als loonwerk Vennootschapsbelasting Jaarrekening / balans

21 Statuten Doel Lidmaatschap Ontslag Uitsluiting Aansprakelijkheid Raad van Bestuur Algemene Vergadering

22 Huishoudelijk Reglement Hoe samenwerken? Reserveren machines Duur van gebruik Hoe terug brengen? Defecten, depannage? Sanitair Weersomstandigheden Machinebreuk

23 De voordelen op een rij Recuperatie BTW Factuur loonwerk Geen huur Vlif Geen overbodige investeringen Betere / nieuwe machines Betere service

24 Startvolgorde Statuten + HR op maat Afspraak met notaris Vastleggen datum akte Financieel Plan Ondernemingsloket BTW & Handelsregister Boekhouding & administratie SVZ

25 Startvolgorde SVZ Verzekeringspolis Afspraak vergoedingen BTW-aangifte vennoten Bank & rekening & volstorting Verlijden akte bij notaris

26 016 28 64 64 Voor U aan ‘t Werk


Download ppt "De agro|diensten. in agrarische tewerkstellingSpecialist."

Verwante presentaties


Ads door Google