De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POSTGRADUAAT VERANTWOORDELIJKE IN DE KINDEROPVANG

Verwante presentaties


Presentatie over: "POSTGRADUAAT VERANTWOORDELIJKE IN DE KINDEROPVANG"— Transcript van de presentatie:

1 WELKE COMPETENTIES en KWALIFICATIES zijn nodig voor VERANTWOORDELIJKEN in de KINDEROPVANG?

2 POSTGRADUAAT VERANTWOORDELIJKE IN DE KINDEROPVANG

3 Situering van het postgraduaat
Opleiding van minimum 20 studiepunten; gericht op bachelors Ingericht in partnerschap tussen: - Arteveldehogeschool - Hogeschool Gent - VCOK

4 Een opleiding, gedragen door visie
Visie op kinderopvang Visie op leiderschap en management Visie op leerproces van cursisten uit: ‘Visietekst VKO’

5 Visie op leiderschap Grondig verdiept door middel van het ESF-project ‘self-lead’: Doel= ‘leidinggevend potentieel’ laagdrempelig aanspreken

6 Visie op leiderschap Basis = rollen van Quinn
mentor –stimulator – controleur - coördinator – bestuurder – producent –bemiddelaar –innovator Info over competenties en gedragsindicatoren via (zie ‘links’)

7 Visie op leiderschap vertaald in het postgraduaat
Aansluiten bij bestaande competenties én ervaren noden Gestuurd door inhouden én door de leeractivititeit van de cursist Daartoe inhoudelijke aanbreng én begeleiding door middel van supervisie en portfolio ‘Universeel management bestaat niet. De leidinggevende geeft richting door ontwikkeling van een eigen visie’ Visietekst VKO

8 Visie op leiderschap vertaald in het postgraduaat
Modulaire opbouw, gelinkt aan het competentiekader (modules 2, 3, 4 en 5) Met ook: ‘Praktijkoriëntering’ vooraf voor wie niet als verantwoordelijke in de kinderopvang werkt Module 1: ‘Kinderopvang als volwaardig opvoedingsmilieu’ als inhoudelijke module Module 6: ‘Praktijkmodule en portfolio’ in de loop van het hele traject

9 Module 1 Kinderopvang als volwaardig opvoedingsmilieu
ontwikkelt een hedendaagse visie omtrent de maatschappelijke rol van de kinderopvang, inz. de educatieve visie getuigt van inzicht in de sectorspecifieke ontwikkelingen en organisatiestructuren haalt ideeën voor de eigen werkplek uit inspirerende binnenlandse en buitenlandse pedagogische bronnen.

10 MODULE 2 Coachen, teamwerking, teamfunctioneren.
leidinggeven aan de medewerkers met oog voor verschillende aspecten van de teamdynamiek gericht zijn op efficiënte communicatie met alle partners

11 MODULE 3: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Resultaatsgericht werken en Controleren
voert een beleid op juridisch, fiscaal en financieel vlak is gericht op een deontologische houding tav cliënt en medewerkers weet zich verantwoordelijk voor het bereiken van kwaliteit tav de opdracht van de organisatie met oog voor welbevinden, veiligheid en hygiëne

12 MODULE 4: Strategisch handelen en Coördineren
in staat zijn tot het ontwikkelen en opvolgen van een kwaliteitszorgbeleid ontwikkelt een strategisch beleid vertrekkend vanuit een visie om via een stappenplan uitvoering te geven aan de verschillende opdrachten met oog voor de mensen, middelen, structuur en cultuur van de organisatie

13 MODULE 5: Actuele ontwikkelingen Netwerken en Innoveren
stelt zich op basis van informatie over recente ontwikkelingen in binnen- en buitenland open voor verandering en vernieuwing. bouwt doelgericht een professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen entiteit

14 MODULE 6 Praktijk en portfolio
Denk- en redeneervaardigheid, verwerven en verwerken van informatie, vermogen tot kritische reflectie, creativiteit, bewijs leveren van een houding van levenslang leren.

15 Besluit Competentiegerichte opleiding; gedragen door visie op kinderopvang en op leiderschap Met actieve werkvormen Flexibel door modulaire opbouw Toekenning van credits als bouwstenen voor het postgraduaat CONTACT:


Download ppt "POSTGRADUAAT VERANTWOORDELIJKE IN DE KINDEROPVANG"

Verwante presentaties


Ads door Google