De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit Dag van het Onderwijs 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit Dag van het Onderwijs 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit Dag van het Onderwijs 2011

2 Missie van de Ou

3 Een korte historische schets 1984: Start met 10 cursussen 1991: Eerste diploma’s 1995: Meer accent op opleidingen 2007: Studiesucces wordt politiek issue 2010: Rapport Veerman “Het diploma-rendement van de OU is te laag”

4 Is er een probleem met studiesucces? -Drop out in 1 ste cursussen is zeer hoog (ongeveer 65%) -Klein percentage van de studenten dat zegt aan de bachelor te beginnen haalt daadwerkelijk een getuigschrift -Ook van de serieuze bachelorstudenten (14 modulen afgerond of vrijgesteld) haalt minder dan 30% na zes jaar het bachelorgetuigschrift. -Probleem in de master minder groot: meer dan 70% van serieuze masterstudenten haalt het getuigschrift.

5 Mogelijke verklaringen voor het probleem? -Startcursussen hebben ook een selecterende functie -Veel studenten komen niet met de bedoeling om een hele opleiding te doen, maar de OU maakt geen duidelijk onderscheid tussen opleidingstudenten en cursisten -Studie concurreert met andere activiteiten -Studenten stoppen niet bewust maar studie raakt op de achtergrond

6 Model voor studiesucces Student- kenmerken Curriculum- kenmerken Studiesucces Diploma’s Studiecijfers Studieduur Uitval Competentie- ontwikkeling

7 Wat is studiesucces? Cijfers –Het aantal certificaten of diploma’s –Cursusrendementen –Slaagrendementen –Opleidingsrendementen Individueel succes –Bereiken van eigen doelstellingen Maatschappelijke effecten –Competentieontwikkeling –Werksucces

8 Studentkenmerken Tijd die studenten aan de studie besteden Conscientieusheid Intrinsieke motivatie Rol intelligentie is beperkt

9 Curriculumkenmerken Studielast en structuur Kwaliteit van instructie Studiebegeleiding Vorm en frequentie van toetsen Sociale en academische integratie

10 Wat kan de OU doen om het studiesucces te verhogen?

11 We laten studenten beter weten wat hun te wachten staat

12 Nieuwe website

13 Open cursussen

14 Intake-gesprekken

15 We volgen de student

16 Bachelormentoraat

17 Studieplanner

18 We halen de struikelblokken weg Struikelvakken identificeren en maatregelen nemen –Voortgangstoetsen –Cursussen splitsen –Meer begeleiding inzetten Studielast meten en aanpassen

19 We leren de student studeren: Studiecoach

20 We houden contact Docent-student contact verbeteren Studentdagen Actieve discussiegroepen

21 We creëren een sociale en academische omgeving OpenU Sociale media Studentenprofielen

22 Studentprofiel in OpenU

23 Hebben we al resultaten? Eerste tekenen zijn gunstig Doorstroomcijfers stijgen licht Studenten zijn tevreden

24 We starten een nieuw project: OUX Open University Extra Nieuw aanbod naast het huidige Minder vrijblijvendheid, meer binding Grotere blokken van vier tot zes modulen Een vast jaartempo – academisch jaar Regelmatig contact met een tutor Regelmatig (online) events Studeren in cohorten

25 Doel Meer studenten naar de OU trekken In 2015 een aanzienlijke toename van studenten die de propedeuse halen In 2020 een aanzienlijke toename van studenten die een diploma halen


Download ppt "Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit Dag van het Onderwijs 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google