De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit
Dag van het Onderwijs 2011

2 Missie van de Ou

3 Een korte historische schets
1984: Start met 10 cursussen 1991: Eerste diploma’s 1995: Meer accent op opleidingen 2007: Studiesucces wordt politiek issue 2010: Rapport Veerman “Het diploma-rendement van de OU is te laag”

4 Is er een probleem met studiesucces?
Drop out in 1ste cursussen is zeer hoog (ongeveer 65%) Klein percentage van de studenten dat zegt aan de bachelor te beginnen haalt daadwerkelijk een getuigschrift Ook van de serieuze bachelorstudenten (14 modulen afgerond of vrijgesteld) haalt minder dan 30% na zes jaar het bachelorgetuigschrift. Probleem in de master minder groot: meer dan 70% van serieuze masterstudenten haalt het getuigschrift.

5 Mogelijke verklaringen voor het probleem?
Startcursussen hebben ook een selecterende functie Veel studenten komen niet met de bedoeling om een hele opleiding te doen, maar de OU maakt geen duidelijk onderscheid tussen opleidingstudenten en cursisten Studie concurreert met andere activiteiten Studenten stoppen niet bewust maar studie raakt op de achtergrond

6 Model voor studiesucces
Student- kenmerken Studiesucces Diploma’s Studiecijfers Studieduur Uitval Competentie- ontwikkeling Curriculum- kenmerken

7 Wat is studiesucces? Cijfers Het aantal certificaten of diploma’s
Cursusrendementen Slaagrendementen Opleidingsrendementen Individueel succes Bereiken van eigen doelstellingen Maatschappelijke effecten Competentieontwikkeling Werksucces

8 Studentkenmerken Tijd die studenten aan de studie besteden
Conscientieusheid Intrinsieke motivatie Rol intelligentie is beperkt Consciëntieusheid is het proces van doen wat moet. Een proces van actief plannen, organiseren en uitvoeren van taken die men op zich heeft genomen. Personen die hoog scoren op deze schaal zijn dan ook doelmatig, ambitieus, ordelijk en systematisch.

9 Curriculumkenmerken Studielast en structuur Kwaliteit van instructie
Studiebegeleiding Vorm en frequentie van toetsen Sociale en academische integratie

10 Wat kan de OU doen om het studiesucces te verhogen?

11 We laten studenten beter weten wat hun te wachten staat

12 Nieuwe website

13 Open cursussen

14 Intake-gesprekken

15 We volgen de student

16 Bachelormentoraat

17 Studieplanner 17

18 We halen de struikelblokken weg
Struikelvakken identificeren en maatregelen nemen Voortgangstoetsen Cursussen splitsen Meer begeleiding inzetten Studielast meten en aanpassen

19 We leren de student studeren: Studiecoach
19

20 We houden contact Docent-student contact verbeteren Studentdagen
Actieve discussiegroepen

21 We creëren een sociale en academische omgeving
OpenU Sociale media Studentenprofielen

22 Studentprofiel in OpenU

23 Hebben we al resultaten?
Eerste tekenen zijn gunstig Doorstroomcijfers stijgen licht Studenten zijn tevreden 23

24 We starten een nieuw project: OUX Open University Extra
Nieuw aanbod naast het huidige Minder vrijblijvendheid, meer binding Grotere blokken van vier tot zes modulen Een vast jaartempo – academisch jaar Regelmatig contact met een tutor Regelmatig (online) events Studeren in cohorten

25 Doel Meer studenten naar de OU trekken
In 2015 een aanzienlijke toename van studenten die de propedeuse halen In 2020 een aanzienlijke toename van studenten die een diploma halen


Download ppt "Studiesucces: Een uitdaging voor de Open Universiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google