De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroepen nieuwe basistoepassingen Gebruikersgroep, 18 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroepen nieuwe basistoepassingen Gebruikersgroep, 18 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroepen nieuwe basistoepassingen Gebruikersgroep, 18 september 2007

2 Nieuwe basistoepassingen Thema’s: Rechtgevende kinderen & pensioentrekkenden: An Taelemans Paritaire Comités & intredestatuten: Mieke Booghmans POD Maatschappelijke Integratie: Adinda Vanheerswynghels

3 Rechtgevende kinderen Wat kan op basis van bestaande btp’en? -Aantal kinderen rechtgevend op kinderbijslag bij RKW en RSVZ -Aantal rechtgevende kinderen die bijwerken aan volledige sociale zekerheidsbijdrage (Opgelet: gewijzigde wetgeving sinds 2005!) -Verdeling naar leeftijd, geslacht, instelling, geografisch niveau, socio-economische positie, nationaliteit en gezinspositie

4 Rechtgevende kinderen Pistes voor een nieuwe btp: -Aantal kinderen die werken aan verlaagd sociaal tarief: verdeling naar leeftijd, geslacht, arbeidssituatie,… -Verdeling van rechtgevende kinderen naar hoedanigheid van rechthebbende en bijslagtrekkende, socio - economische positie van rechthebbende en bijslagtrekkende.

5 Pensioentrekkenden Wat kan op basis van bestaande btp’en? -Aantal pensioentrekkenden -Aantal pensioentrekkenden die bijwerken -Verdeling naar leeftijd, geslacht, geografisch niveau,socio-economsche positie, type pensioen, nationaliteit en gezinspositie

6 Pensioentrekkenden Pistes voor een nieuwe btp: -Pensioentrekkenden die bijwerken -Nieuw gepensioneerden (instroom): verdeling naar leeftijd, geslacht, type pensioen, socio-economische positie en arbeidssituatie voor pensionering

7 Contactgegevens An.Taelemans@soc.kuleuven.be 016/32 31 71

8 © Steunpunt WSE Paritaire Comités Populatie: loontrekkenden bij RSZ en RSZPPO Verdeling naar: - Persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, …) - Werkgeverskenmerken (nace, grootte, …) - Werknemerskenmerken (paritair comité, arbeidsregime, …) - Bijdrageverminderingen - Afgeleide variabelen m.b.t. RVA (activering, deeltijds brugpensioen, …) Criteria indeling paritaire comités

9 © Steunpunt WSE Intredestatuten Populatie: bevolking van 15-29 jaar Intredestatuten: - werken en leren - activering - studentencontract - uitzendarbeid - reguliere tewerkstelling Verdeling naar geslacht, leeftijd, socio-economische positie, arbeidsregime, activiteitssector, paritair comité, …

10 © Steunpunt WSE Mieke.Booghmans@econ.kuleuven.be 016/32 30 62 Contactgegevens

11 SPP Intégration sociale Population - bénéficiaires du RIS complet ou de l’Aide sociale équivalente - bénéficiaires du RIS ou de l’Aide sociale équivalente cumulé avec un autre statut (emploi, chômage, pension, …) - mise à l’emploi, activation par les CPAS

12 Une approche de la mobilité vers et hors des CPAS détermination de la situation socio économique des personnes avant ou après leur passage par le CPAS (par trimestre, semestre, année) selon le sexe, l’âge, la position socio économique, le % temps partiel cumulé si emploi…

13 Contact avanheer@ulb.ac.be 02/650 47 89


Download ppt "Werkgroepen nieuwe basistoepassingen Gebruikersgroep, 18 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google