De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheersinstrumenten HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheersinstrumenten HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG"— Transcript van de presentatie:

1 Beheersinstrumenten HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG
Johan Buyck Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 13 december 2012

2 1. NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
INNING VAN DE BIJDRAGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID OCMW’s RIJKSREGISTER SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN SOCIALE ZAKEN KRUISPUNTBANK WERKLOOSHEID RKW Kadaster ZIEKTE- EN INVALIDITEITS- VERZEKERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDS- ONGEVALLEN PENSIOENEN BEROEPSZIEKTEN JAARLIJKSE VAKANTIE ARBEIDS- BEMIDDELINGS- DIENSTEN Primair netwerk: openbare socialezekerheidsinstellingen Secundair netwerk: meewerkende privé-instellingen

3 2. DEFINITIE EN DOELSTELLINGEN
VAN HET KADASTER In productie sinds 2004 Verwijzingsrepertorium: bevat alle actoren van alle dossiers (die onderzocht worden en betaald worden) van alle kinderbijslaginstellingen Instrument waarmee gekwalificeerde gegevens worden doorgegeven - via consultatieberichten (pull op eigen verzoek) - via distributieberichten (push automatisch) Preventie van cumul (strijd tegen sociale fraude) op niveau van de kinderen

4 3. PARTNERS VAN HET KADASTER
Regeling voor werknemers: 14 privé-kinderbijslagfondsen 2 bijzondere kinderbijslagfondsen (BK1 + BK4) NMBS RSZPPO RKW Regeling voor de openbare sector: 22 openbare instellingen (bv. CDVU) (sinds 2008) RKW voor openbare instellingen die het beheer hebben overgedragen Regeling voor de gewaarborgde gezinsbijslag: RKW

5 3. PARTNERS VAN HET KADASTER
14 privéfondsen + 2 bijzondere fondsen RKW Werknemers Openbare instellingen Gewaarborgde Kadaster RKW NMBS Openbare sector RSZPPO Bv. CDVU

6 4. NIET IN HET KADASTER Regeling van de zelfstandigen (RSVZ en sociale verzekeringsfondsen) geen eigen gegevensbank met dezelfde inhoud en dezelfde waarborgen als het Kadaster negatieve impact op de strijd tegen sociale fraude: geen preventie cumul zelfstandigen – werknemers op niveau van de kinderen risico op dubbele betaling tussen 2 sociale verzekeringsfondsen: geen automatische weigering risico op dubbele betaling tussen de regeling voor zelfstandigen en de regeling voor werknemers: geen automatische weigering Geen globaal overzicht van de kinderbijslagdossiers in België

7 4. NIET IN HET KADASTER Om die lacune weg te werken verbindt de Rijksdienst zich in zijn 4de bestuursovereenkomst ertoe zijn expertise aan RSVZ aan te bieden inzake: het opstellen van een equivalent Kadaster het beheren van een kadaster efficiënte consultaties en uitwisselingen tussen de twee gegevensbanken geconsolideerde strijd tegen sociale fraude Toekomst?

8 5. AANLEG DOSSIER Op het moment dat een kinderbijslagdossier wordt aangelegd dient de kinderbijslaginstelling voor alle personen die deel uitmaken van het dossier (=actoren) een aantal gegevens in te voeren in hun database. De volgende gegevens worden door de database van de kinderbijslaginstelling automatisch verzonden naar het Kadaster: identificatiegegevens voor alle actoren specifieke gegevens voor verschillende types actoren

9 GEÏNTEGREERDE ACTOREN
6. IN HET KADASTER GEÏNTEGREERDE ACTOREN Rechthebbende: persoon die het recht op kinderbijslag opent (type 101) Bijslagtrekkende: persoon die de kinderbijslag ontvangt (twee mogelijkheden: types 102 en 103) Rechtgevend kind: persoon voor wie de kinderbijslag wordt betaald (type 104) Vierde actor: persoon die het recht op kinderbijslag kan beïnvloeden (twee mogelijkheden: types 105 en 106) Alleen natuurlijke personen kunnen als actor in het Kadaster worden opgenomen (dus geen rechtspersonen)

10 7. IDENTIFICATIEGEGEVENS VOOR ALLE ACTOREN
Voor alle actoren en voor alle types actoren sturen de kinderbijslaginstellingen de volgende identificatie- gegevens door naar het Kadaster: Het INSZ (uniek Identificatienummer van de Sociale Zekerheid = Rijksregisternummer, database beheerd door FOD Binnenlandse Zaken) of BIS-nummer (voor degenen die niet beschikken over een Rijksregister-nummer, database beheerd door KSZ) De naam De voornaam De geboortedatum

11 8. SPECIFIEKE GEGEVENS PER ACTOR 1. DE RECHTHEBBENDE (type 101)
Een integratieperiode waardoor de attesten van het Rijksregister, het BIS-register en de socio-professionele attesten (arbeidsprestaties, werkloosheidsgegevens, invaliditeitsgegevens,…) (cfr. slide 2) kunnen worden verkregen: begindatum van de integratie einddatum van de integratie (facultatief) ! geen betaalgegevens

12 8. SPECIFIEKE GEGEVENS PER ACTOR
2. DE BIJSLAGTREKKENDE (types 102 en 103) Type bijslagtrekkende: type 102: alleen de attesten van het Rijksregister en het BIS-register type 103: de attesten van het Rijksregister, het BIS-register en de socio-professionele attesten Een integratieperiode per type bijslagtrekkende: begindatum van de integratie einddatum van de integratie (facultatief) Een of meerdere geldige betaalperiodes: begindatum van de geldige betaling einddatum van de geldige betaling (facultatief) Het kraamgeld

13 8. SPECIFIEKE GEGEVENS PER ACTOR 3. HET RECHTGEVEND KIND (type 104)
Een integratieperiode waardoor de attesten van het Rijksregister, het BIS-register en bepaalde socio- professionele attesten (inschrijving als student en als werkzoekende schoolverlater, arbeidsprestaties,…) kunnen worden verkregen: begindatum van de integratie einddatum van de integratie (facultatief) Een of meer geldige betaalperiodes: begindatum van de geldige betaling einddatum van de geldige betaling (facultatief) De adoptiepremie

14 8. SPECIFIEKE GEGEVENS PER ACTOR 4. VIERDE ACTOR (types 105 en 106)
Type vierde actor: type 105: alleen de attesten van het Rijksregister en het BIS-register type 106: de attesten van het Rijksregister, het BIS-register en de socio-professionele attesten Een integratieperiode per type vierde actor: begindatum van de integratie einddatum van de integratie (facultatief)

15 8. SPECIFIEKE GEGEVENS PER ACTOR
Voorbeeld: dossier in het Kadaster

16 9. EIGENSCHAPPEN VAN HET KADASTER
INTEGRITEIT Verplicht invoeren van actoren door de kinderbijslag- instellingen zodat zij de attesten van het Rijksregister, BIS-register en de socio-professionele attesten kunnen ontvangen Verplichte dagelijkse bijwerking van de gegevens-banken van de kinderbijslagstellingen  Kadaster

17 9. EIGENSCHAPPEN VAN HET KADASTER
CONFORMITEIT De via de kinderbijslaginstellingen verkregen gegevens in het Kadaster zijn dezelfde als de gegevens van hun gegevensbanken aangezien ze hieruit worden aangeleverd permanente matching

18 9. EIGENSCHAPPEN VAN HET KADASTER
DICHTHEID Een betaling wordt ingevoerd in de interne database van een kinderbijslaginstelling Een betaaldatum wordt in het Kadaster geïntegreerd De betaaldatums in het Kadaster kunnen elkaar niet overlappen Verschillende kinderbijslaginstellingen kunnen niet voor hetzelfde kind en dezelfde periode betalen PREVENTIE VAN CUMULS

19 10. OMVANG VAN HET KADASTER 12/2012
Aantal dossiers: Aantal actieve dossiers: Aantal actoren: Aantal actieve actoren: Aantal actieve kinderen:

20 11. KADASTER: PLATFORM VOOR ELEKTRONISCHE INFORMATIE
Kadaster = verwijzingsrepertorium Alle actoren van alle dossiers Gegevens beschikbaar bij authentieke bronnen (bv. RVA voor werkloosheidsgegevens) Gegevens worden opgenomen in elektronische attesten (bv. A011 – werkloosheidsgegevens) Attesten worden gerouteerd door de authentieke bron (bv. RVA) naar KSZ KSZ routeert op basis van de integratieperiodes in het Kadaster de elektronische attesten naar de kinderbijslaginstellingen

21 11. KADASTER: PLATFORM VOOR ELEKTRONISCHE INFORMATIE
2011: elektronische attesten Push: automatisch doorgestuurde gegevens RVA verstuurt maandelijks werkloosheidsgegevens RSZ verstuurt driemaandelijks arbeidsprestaties Pull: in de authentieke gegevensbanken geraadpleegde gegevens RKW consulteert werkloosheidsgegevens bij RVA RKW consulteert arbeidsprestaties bij RSZ

22 11. KADASTER: PLATFORM VOOR ELEKTRONISCHE INFORMATIE
INNING VAN DE BIJDRAGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID RIJKSREGISTER OCMW’s SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN SOCIALE ZAKEN KRUISPUNTBANK WERKLOOSHEID RKW Kadaster ZIEKTE- EN INVALIDITEITS- VERZEKERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDS- ONGEVALLEN PENSIOENEN BEROEPSZIEKTEN JAARLIJKSE VAKANTIE ARBEIDS- BEMIDDELINGS- DIENSTEN Primair netwerk: openbare socialezekerheidsinstellingen Secundair netwerk: meewerkende privé-instellingen

23 ELEKTRONISCHE BERICHTEN PUSH PULL
DMFA-attesten DIMONA-attesten Attesten van de sector werkloosheid (tijdelijke inbegrepen) Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank Attesten van de sector ziekte en invaliditeit Attesten van schoolinschrijving Multifunctionele OCMW-attesten Attesten van inschrijving als werkzoekende Attesten van arbeidsongeval Attesten van begin of einde van een activiteit als zelfstandige Attesten van kinderen met een aandoening 68.320 Attesten van tijdskrediet 46.831 24.971 Attesten van einde wachttijd voor werkzoekenden 33.016 Attesten van beroepsziekte 55.263 16.481 TOTAAL 23

24 12. BESTUURSOVEREENKOMST
: NIEUWE FLUXEN Gegevens over socio-professionele inkomsten (Push en Pull) Inschrijving van de studenten in de Franse en Duitstalige Gemeenschap (Push) Inschrijving van de studenten in de Gemeenschappen (Pull) ZIV-uitkeringen (Pull) Arbeidsongevallen (Pull) Geplaatste kinderen gemeenschappen (Push) Gepensioneerden (werknemers- en overheidssector) (Push en Pull)

25 12. BESTUURSOVEREENKOMST
: NIEUWE FLUXEN Kinderen met een aandoening (Pull) Geschorste werklozen (Push en Pull) Febelfin (Pull) SED (EESSI-project) (Push en Pull) Gegevens over verwantschap in het Rijksregister (Push en Pull) Gegevens over de verblijfssituatie voor buitenlanders in het Rijksregister (Push en Pull)

26 13. KADASTER: INSTRUMENT VOOR DE PREVENTIE VAN SOCIALE FRAUDE EN VOOR DE TOEKENNING VAN KINDERBIJSLAG Kadaster: platform voor de transmissie van elektronische attesten m.b.t. alle actoren van alle dossiers in het Kadaster Permanente matching van de gegevens in de databanken van de kinderbijslaginstellingen met de nieuwe identificatie- en socio-professionele gegevens die overgemaakt worden door de verschillende authentieke bronnen

27 13. KADASTER: INSTRUMENT VOOR DE PREVENTIE VAN SOCIALE FRAUDE EN VOOR DE TOEKENNING VAN KINDERBIJSLAG RESULTAAT: Een maandelijkse evaluatie van het recht op kinderbijslag resulteert in de betaling van het correcte bedrag aan de correcte persoon in alle dossiers Preventieve strijd tegen sociale fraude (onder meer vermijden van cumulbetalingen)


Download ppt "Beheersinstrumenten HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG"

Verwante presentaties


Ads door Google