De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in werk Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen 8 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in werk Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen 8 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in werk Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen 8 juni 2011

2 Uit regeerakkoord “Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen voor wie echt niet kan meedoen”

3 Wat komt er op de gemeente af? 1.Herziening van de Wet werk en bijstand per 1-1-2012; 2.Invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 1-1-2013; 3.Forse bezuinigingen op de uitvoeringsbudgetten van de gemeente; 4.Bezuinigingen bij het UWV Werkbedrijf; 5.Regionalisering.

4 Herziening Wwb 2012 1.Invoering van een toets op het huishoudinkomen; 2.Wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen; 3.Vier weken-zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar; 4.Normering gemeentelijk minimabeleid op 110%; 5.Verplichte terugvordering fraudevorderingen; 6.De Wwb-uitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar verlaagd; 7.Beheersing Nederlandse taal; 8.Aanscherping maatregelen.

5 Werken naar Vermogen (1) 1.Gedeeltelijke samenvoeging van de Wwb, WIJ, Wsw en Wet Wajong; 2.Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; 3.Wsw blijft bestaan voor Wsw-ers met een indicatie beschut werken; 4.Voorwaarden Wwb leidend; 5.Bestaande groepen worden ontzien; 6.Invoering van het loondispensatiestelsel; 7.Ontschotting van de budgetten en bezuinigingen; 8.Herstructureringsplan Wsw.

6 Werken naar Vermogen (2) 1.Actieve benadering werkgevers; 2.Bovenlokale samenwerking met werkgevers; 3.Herijking functie werkpleinen (als gevolg bezuiniging; 4.Rijksoverheid geeft het voorbeeld: 1% fte wordt gereserveerd voor de doelgroep van de Wwnv; 5.Afname administratieve lasten en verantwoording.

7 Bezuinigingen 1.Bezuiniging op het participatiebudget per 1-1-2012 van bijna 50% op de re-integratiemiddelen; 2.Structurele bezuiniging op het Wsw-budget van € 650 miljoen en op Wet Wajong van € 900 mln; 3.Eenmalig budget voor herstructurering Wsw van € 400 miljoen; 4.Extra uitvoeringsbudget voor de Wwnv voor Spijkenisse is € 110.000 in 2013.

8 Wat betekent dat voor de gemeente? 2011 € 7.036.190 Wsw-budget  salaris + ondersteuning 314 Wsw-ers € 9.382.191 participatiebudget  ondersteuning 1800 Wwb en WIJ-ers 2013 € 5.510.750 Wsw-budget  salaris van 283 Wsw-ers € 4.467.024 participatiebudget  ondersteuning van 2133 Wwnv-ers. € 17.500 uitvoeringsbudget Wwnv + € 200.000 voor herstructurering Wsw.

9 Consequenties dienstverlening -Reorganisatie van het Sociaal werkvoorzieningsbedrijf en het uitvoeringsstelsel van de gemeente; -Niet alle werkzoekenden kunnen ondersteuning krijgen; -Geen loonkostensubsidie meer voor werkgevers; -Afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt groter; -Dalende beroepsbevolking door vergrijzing en ontgroening; -Hoe voorkomen we verdubbeling van de werkloosheid ten tijde van een krimpende beroepsbevolking?

10 Hoe voorkomen we verdubbeling van de werkloosheid ten tijde van een krimpende beroepsbevolking?

11 Spijkenisse werkt! Werk in plaats van uitkering Samenwerkingsverband met het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Beheer openbare ruimte Inwonersdraagvlak Bemiddeling naar werk in 2010 60% Uitbreiding naar de regio Huidige aanpak financieel niet draagbaar Op zoek naar alternatieven

12 Werkgeversservicepunt Spijkenisse Organisatie lokaal WSP - accountmanagers - werkgeverscontacten - informatie & advies, matchmaking en relatiebeheer - (on)mogelijkheden Via de vernieuwde gemeentesite www.spijkenisse.nl Email gemeente@spijkenisse.nl Telefoon- algemeen 0181-696886 of 0181-695581 - accountmanager Lenneke Kriek 06-42255539

13 Stapelbanen Maatwerkoplossing Kleinschalige werkzaamheden Snelle bemiddeling Werving en matching via het werkgeversservicepunt Lage uurprijs - bij voorinschrijving € 7,50 per uur excl. Btw - bij aanvraag € 12,50 per uur excl. Btw

14 Regionaal werkgeversservicepunt Regio Rijmond Gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Spijkenisse Schaalvoordelen Landelijke convenanten Breder netwerk Haven- en zorgsector als speerpunt Spijkenisse tekent 24 mei als eerste convenant

15 Stelling 1 Die loonkostensubsidie heb ik niet nodig als werkgever.

16 Stelling 2 Liever een Poolse werknemer, dan een bijstandsgerechtigde.

17 Stelling 3 Van de gemeente hoef je niks te verwachten als werkgever.

18 Stelling 4 Het regionaal werkgeversservicepunt, het antwoord op al uw vragen?

19 Stelling 5 5% van mijn werknemersbestand kan zeker een werknemer met een ‘vlekje’ zijn.

20 Vraag aan de zaal Hoe zou u de uitvoering van de regelingen aanpakken, als u de gemeente was?


Download ppt "Samen sterk in werk Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen 8 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google