De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronic Fatigue Expert Centre Cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid na kanker Prof. dr. Gijs Bleijenberg, klinisch psycholoog Universitair Medisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronic Fatigue Expert Centre Cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid na kanker Prof. dr. Gijs Bleijenberg, klinisch psycholoog Universitair Medisch."— Transcript van de presentatie:

1 Chronic Fatigue Expert Centre Cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid na kanker Prof. dr. Gijs Bleijenberg, klinisch psycholoog Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

2 NKCV Over het NKCV Wat is moe? Over het meten van moeheid Onderzoek naar vermoeidheid na kanker: hoe groot en ernstig is het probleem? waar komt de moeheid vandaan? gaat vermoeidheid vanzelf weer over? instandhoudende factoren Hoe ziet de behandeling met CGT er uit? Wat is het effect van behandeling? Cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid na kanker

3 Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid UMC St Radboud Mercator I Toernooiveld 214 6525 EC Nijmegen tel. 024 361 0030 fax. 024 361 0041 e-mail nkcv@umcn.nl

4 NKCV  Kennisvermeerdering  Kennistoepassing  Kennisoverdracht Taken van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

5 NKCV  Website voor scientists: www.umcn.nl/chronicfatigue  Website voor patiënten: www.umcn.nl/nkcv  Informatieboekje Informatie over het NKCV

6 NKCV Wat is moe?

7 NKCV Vragenlijst voor vermoeidheid: Checklist Individuele Spankracht Ernst ervaren moeheid (8 items) “ik voel me moe” Concentratieproblemen (5 items) “het kost me moeite ergens mijn aandacht bij te houden” Afgenomen Motivatie (4 items) “de zin om dingen te ondernemen ontbreekt mij” Afgenomen Activiteit (3 items) “ik vind dat ik weinig doe op een dag ”

8 NKCV Scores op subschalen CIS van gezonden, ziektevrije kankerpatiënten en CVS

9 NKCV Hoe groot is het probleem van vermoeidheid na kanker?

10 NKCV borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

11 NKCV bottumoren, 1 tot 15 jaar na behandeling borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

12 NKCV bottumoren, 1 tot 15 jaar na behandeling borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling AML, ALL, CML, NHL 1 tot 22 jaar na stamceltransplantatie Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

13 NKCV Hoe ernstig is het probleem?

14 NKCV Beperkingen in het dagelijks leven (Sickness Impact Profile) P <.000 fatigue after treatment for breast cancer

15 NKCV Beperkingen in het dagelijks leven (Sickness Impact Profile) P <.000 fatigue after treatment for breast cancer

16 NKCV Beperkingen in het dagelijks leven (Sickness Impact Profile) P <.000 fatigue after treatment for breast cancer

17 NKCV Is er een verband tussen de klachten en de voorafgaande behandeling?

18 NKCV Gemiddelde vermoeidheidsscore en eerdere behandelingen (4,5jr later) fatigue after treatment for breast cancer: follow-up

19 NKCV Gemiddelde vermoeidheidsscore en duur eerdere behandelingen fatigue after treatment for breast cancer: follow-up GLM: p<.05

20 NKCV % en aantal ernstig vermoeide patiënten per transplantatie Chi-square =.393 37% 26% 29 5 Vermoeidheid na SCT

21 NKCV Verband tussen GVHD-graad en ernstige vermoeidheid gemiddeld 9 jaar na stamceltransplantatie P-value =.488 N=36N=34N= 9

22 NKCV Gaat vermoeidheid weer vanzelf over?

23 NKCV bottumoren, 1 tot 15 jaar na behandeling borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

24 NKCV bottumoren, 1 tot 15 jaar na behandeling borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

25 NKCV bottumoren, 1 tot 15 jaar na behandeling borstkanker, 6 mnd tot 5 jaar na behandeling AML, ALL, CML, NHL 1 tot 22 jaar na stamceltransplantatie Percentage ernstig vermoeide ziekte-vrije kankerpatiënten

26 NKCV Vermoeidheid bij ziekte-vrije patiënten lang na behandeling voor bottumor of borstkanker percentage vermoeiden

27 NKCV Vermoeidheid en verband met tijd sinds stamceltransplantatie percentage vermoeiden

28 NKCV Samenvattend  Ernstige vermoeidheid kort na behandeling voor kanker bij 30 – 40%  3 – 4 jaar na behandeling nog een afname tot 20–30%, behalve na stamceltransplantatie  Vermoeidheidsklachten leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven  Geen verband tussen soort behandeling en vermoeidheid, behalve:  kortdurende behandeling zonder complicaties geeft minder kans op ernstige vermoeidheid  langdurige intensieve behandeling als SCT geeft grotere kans op ernstige vermoeidheid

29 NKCV Welke factoren houden de vermoeidheidsklachten in stand?

30 NKCV Ontstaansfactoren en instandhoudende factoren bij vermoeidheid na kanker Uitlokkende factoren  kanker  behandeling van kanker Instandhoudende factoren MOE

31 NKCV Ontstaansfactoren en instandhoudende factoren bij vermoeidheid na kanker Uitlokkende factoren  kanker  behandeling van kanker Instandhoudende factoren  onvoldoende verwerking  verhoogde angst voor recidief  disfunctionele opvattingen over vermoeidheid  verstoord slaap-waakritme  verstoord activiteitenpatroon  verminderde sociale contacten en meer behoefte aan sociale steunMOE

32  Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met vermoeidheid na behandeling van kanker richt zich op de instandhoudende factoren van de vermoeidheid  In verband met de grote individuele verschillen in instandhoudende factoren is de therapie op de individuele patiënt toegesneden NKCV Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met vermoeidheid na behandeling van kanker

33 NKCV Modulen Cognitieve Gedragstherapie Modulen Cognitieve Gedragstherapie vermoeidheid na kanker lichamelijke activiteit mentale activiteit sociale activiteit somatische attributies verzet klachten, beperkingen self - efficacy cognities rondom vermoeidheid slaap-waak ritme activiteiten regulatie sociale steun en interacties verwerking van kanker angst voor recidief VERMOEIDHEID hervatten dagelijkse activiteiten en werk premorbide disfunctioneren resources co-morbiditeit

34 Chronic Fatigue Expert Centre Achtergrondinformatie over vermoeidheid na behandeling van kanker NKCV Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met vermoeidheid na kanker  Diagnostiek - verhaal van patiënt - vragenlijsten - zelfobservatie en registratie  Inventarisatie van instandhoudende factoren  15 sessies gedurende 6 maanden

35 NKCV Modulen Cognitieve Gedragstherapie Modulen Cognitieve Gedragstherapie vermoeidheid na kanker lichamelijke activiteit mentale activiteit sociale activiteit somatische attributies verzet klachten, beperkingen self - efficacy cognities rondom vermoeidheid slaap-waak ritme activiteiten regulatie sociale steun en interacties verwerking van kanker angst voor recidief VERMOEIDHEID hervatten dagelijkse activiteiten en werk premorbide disfunctioneren resources co-morbiditeit

36 Chronic Fatigue Expert Centre Achtergrondinformatie over vermoeidheid na behandeling van kanker NKCV Behandelmodule 3 Cognities over vermoeidheid Behandelmodule 3 Cognities over vermoeidheid  Attributies aan kanker/behandeling  Catastroferen  Negatieve self-efficacy

37 Chronic Fatigue Expert Centre Achtergrondinformatie over vermoeidheid na behandeling van kanker NKCV Behandelmodule 3 Cognities over vermoeidheid Behandelmodule 3 Cognities over vermoeidheid Voorbeelden van klachtverergend denken “Zal deze vermoeidheid ooit overgaan? ” “Het moet nu over zijn!” “De vermoeidheid is verschrikkelijk, ik kan er niet meer tegen” “Ik moet dit kunnen” “Ik kan er niets aan doen, ik voel me hulpeloos”

38

39 NKCV lichamelijke activiteit mentale activiteit sociale activiteit somatische attributies verzet klachten, beperkingen self - efficacy cognities rondom vermoeidheid slaap-waak ritmeactiviteiten regulatie sociale steun en interacties verwerking van kanker angst voor recidief VERMOEIDHEID Modulen Cognitieve Gedragstherapie Modulen Cognitieve Gedragstherapie vermoeidheid na kanker

40 Opstaan en bedtijd / 12 dagen 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 vrzazomadiwodovrzazomadi dagen opstatijden bedtijden Behandelmodule 4 Slaap-waak ritme Behandelmodule 4 Slaap-waak ritme NKCV Behandelmodule 4 Slaap-waakritme Behandelmodule 4 Slaap-waakritme Tijd

41 Chronic Fatigue Expert Centre Classifying physical activity with an actometer NKCV Classificeren van lichamelijke activiteit met een actometer

42 NKCV Classificeren van lichamelijke activiteit met een actometer

43 Chronic Fatigue Expert Centre Grote verschillen in lichamelijke activiteit Relatief actief Laag actief NKCV Grote verschillen in lichamelijke activiteit

44 NKCV lichamelijke activiteit mentale activiteit sociale activiteit somatische attributies verzet klachten, beperkingen self - efficacy cognities rondom vermoeidheid slaap-waak ritmeactiviteiten regulatie sociale steun en interacties verwerking van kanker angst voor recidief VERMOEIDHEID Modulen Cognitieve Gedragstherapie Modulen Cognitieve Gedragstherapie vermoeidheid na kanker

45

46 NKCV lichamelijke activiteit mentale activiteit sociale activiteit somatische attributies verzet klachten, beperkingen self - efficacy cognities rondom vermoeidheid slaap-waak ritmeactiviteiten regulatie sociale steun en interacties verwerking van kanker angst voor recidief VERMOEIDHEID Modulen Cognitieve Gedragstherapie Modulen Cognitieve Gedragstherapie vermoeidheid na kanker

47 Behandelmodule 6 Social support and social interactions Behandelmodule 6 Social support and social interactions NKCV Wat is het effect van deze behandeling?

48 NKCV baseline6 mnd12 mnd18 mnd CGT CGT fu1fu2  CGT conditie  Wachtlijst conditie baseline6 mnd12 mnd18 mnd wachtlijstCGT wachtlijstCGT fuDesign Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker

49 NKCV CGT (N=50)WL (N=48) Man / vrouw (%)54 / 4648 / 52 Leeftijd (jaren) gem. range 44.6 20.4 – 61.6 45.3 20.9 – 60.6 Tijd na einde behandeling (jaren) gem. range 5.5 1.2 – 16.2 4.6 1.1 – 15.0 Demografische variabelen Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker

50 NKCV CGT (N=50)WL (N=48)  borstkanker  testistumor  hematologische kanker  overige solide tumoren 15 12 10 13 15 13 6 14 Diagnose in CGT en wachtlijst Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker

51 NKCV Intention to treat gem. vermoeidheidsscore_CIS Effect CGT op vermoeidheid (CIS) Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker * P < 0.001

52 NKCV Completers gem. vermoeidheidsscore_CIS Effect CGT op vermoeidheid (CIS) Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker * P < 0.001

53 NKCV Completers % patiënten niet meer moe na 6 maanden (CIS) Voorlopige resultaten CGT voor vermoeidheid na kanker * P < 0.001

54 NKCV Op de individuele patiënt toegesneden cognitieve gedragstherapie is een zinvolle interventie voor ziekte-vrije kankerpatiënten met blijvende vermoeidheidsklachten Voorlopig is deze behandeling alleen nog beschikbaar in Nijmegen (NKCV) Aan verspreiding van deze CGT en de hiervan af te leiden interventies voor verpleegkundigen wordt gewerkt Cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker

55 NKCV Plaats: Nijmegen Doelgroep: psychologen, verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners Programma: o.a. aparte workshops voor psychologen en verpleegkundigen Informatie bij: nkcv@umcn.nlnkcv@umcn.nl of: PAOG bureau Nijmegen, tel. 024 361 0862, B.Gremmen-vanBergen@paog.umcn.nl Symposium Vermoeidheid na kanker op 7 april 2006

56 Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid UMC St Radboud Mercator I Toernooiveld 214 6525 EC Nijmegen tel. 024 361 0042 fax. 024 361 0041 e-mail nkcv@umcn.nl


Download ppt "Chronic Fatigue Expert Centre Cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid na kanker Prof. dr. Gijs Bleijenberg, klinisch psycholoog Universitair Medisch."

Verwante presentaties


Ads door Google