De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter worden via internet met FitNet? Cognitieve gedragstherapie voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Drs. S.L. Nijhof, kinderarts in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter worden via internet met FitNet? Cognitieve gedragstherapie voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Drs. S.L. Nijhof, kinderarts in."— Transcript van de presentatie:

1 Beter worden via internet met FitNet? Cognitieve gedragstherapie voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Drs. S.L. Nijhof, kinderarts in opleiding en arts-onderzoeker, WKZ/UMCU Drs. T. Berends, psycholoog, Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, UMC St. Radboud

2 Van moeheid naar CVS Behandeling CVS Moeheid is normaal Inleiding FitNet Tot slot Casuïstiek Epidemiologie CVS

3 Tot slot Moeheid = normaal Moeheid → CVS Etiologie CVS Behandeling FitNet Casuïstiek Inleiding Moeheid is normaal Vermoeidheid meisjes >> jongens  20,5%  en 6,5%  ernstig moe (CIS-fatigue>39) Ernstige vermoeidheid ≥ 3 maanden: 9,6%  en 2,3%  Opvallend: Geen relatie met TV/computer/telefoon Meer nachtelijke activiteiten, minder slaapuren Geen verschil in schoolverzuim tussen vermoeide en niet-vermoeide jongeren Meisjes meer angst en depressieve symptomen Prognose van gewone moeheid is goed (Rimes, Pediatrics, 2007)

4 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Meten van moeheid CIS-fatigue: ernst van de vermoeidheid 1. Ik voel me moe 2. Lichamelijk voel ik me uitgeput 3. Ik voel me fit 4. Ik voel me slap 5. Ik voel me uitgerust 6. Lichamelijk voel ik me in een slechte conditie 7. Ik ben gauw moe 8. Lichamelijk voel ik me in een uitstekende conditie Likert scale (7 punts): Ja, dat klopt ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Nee, dat klopt niet Max score 56; minimale score 8

5 Tot slot Moeheid = normaal Moeheid → CVS Etiologie CVS Behandeling FitNet Casuïstiek Inleiding Meetinstrument: CIS-8 Meisjes (SD)Jongens 1 (SD) 12 jaar23 (11,7)20 (10,8) 13 jaar25 (12,5)20 (10,4) 14 jaar28 (12,4)22 (10,4) 15 jaar30 (12,3)21 (10,2) 16 jaar31 (12,8)23 (10,1) 17 jaar29 (13,1)24 (10,4) Gemiddelde voor CVS jongere: 46.1 (9.2) 2 1. Populatie onderzoek (n=3400) (ter Wolbeek, Pediatrics 2006) 2. CVS onderzoek (n=72) (van de Putte, ADC 2006)

6 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Moeheid vs CVS Moeheid komt veel voor Meisjes meer dan jongens Bij 10% is ernst en duur van de moeheid idem aan CVS Overeenkomst in klinisch profiel met CVS: Meer moe, meer angst, meer depressie Meer moe, meer lichamelijke klachten Verschil CVS: Geen beperkingen Gewone verklaringen Goede prognose zonder interventie

7 Incidentie en prevalentie CVS Cross-sectionele prevalentiestudie onder huisartsen in NL Prevalentie 111 per 100.000 adolescenten Ca. 2000 in NL Prospectieve incidentiestudie onder kinderartsen in NL Incidentie 12 per 100.000 adolescenten Ca. 210x / jaar (2008) Bron: Nijhof et al. Adolescent Chronic Fatigue Syndrome: prevalence, incidence, and morbidity. Submitted to Pediatrics, April 2010 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

8 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Chronisch Vermoeidheidssyndroom

9 Diagnostische criteria CVS Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

10 Diagnostische criteria CVS Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

11 Somatische differentiaal diagnose AnaemiaHaematinic deficiency Leukaemia Autoimmune Haematinics Bone marrow Direct Coombs Test Auto-immune disease Systemic Lupus Erythematosus Dermatomyositis Vasculitis Hepatitis ANA Cardiac enzymes Muscle biopsy ASOT Test Chronic InfectionChronic tonsillitis Tuberculosis Hepatitis; Brucellosis; Lyme Disease; Toxo; EBV; CMV Throat swab, ASOT Chest X Ray, Mantoux Specific tests Drug inducedSubstance abuse Therapeutic drugs e.g. anti-epileptics, beta blockers Toxicology Drug levels, Trial of withdrawal of medication Endocrine disorderDiabetes mellitus Hypothyroidism Addison’s Covered in routine tests Cortisols a.m. & p.m. & Synacthen test Gastro-Intestinal Disease Coeliac Disease Inflammatory bowel disease Coeliac Serology +/- Jejunal biopsy Endoscopy ImmunodeficiencyHypogammaglobulinaemia Igs MiscellaneousConnective tissue disorder (e.g. Ehlers Danlos Syndr) Fibromyalgia Postural orthostatic tachycardia syndrome Beighton score for joint hypermobility (EDS) tender points score (FM) Lying & Standing BP and pulse NeurologicalMultiple Sclerosis Wilson’s MRI, VEP, CSF (Igs), copper & caeruloplasmin, slit lamp, liver biopsy Neuromuscular disorder Myasthenia Muscular dystrophy Glycogen Storage Disease EMG, Ach Abs, Tensilon test, CK, Muscle biopsy Psychiatric/psychol ogical Anxiety disorders bipolar disorder, major depressive disorder, schoolrefusal/school phobia, eating disorders, Fabricated or induced illness Mental state exam and screening questionnaire followed by psychiatric Opinion Sleep DisorderObstructive sleep apnoea; NarcolepsySleep study and polysomnography Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

12 Psychiatrische differentiaal diagnose Eetstoornissen Bipolaire stoornis Münchausen by proxy (jonge kinderen) Dysthyme stoornis Klinische depressie Schoolweigering/fobie Andere onbegrepen lichamelijke klachten Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

13 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Therapeutische evidence CVS Cognitieve gedragstherapie (BMJ 2005): 70% hersteld na 6 mnd Long-term follow-up (Pediatrics 2008) (2 jr) van 50 adolescenten die CGT gevolgd hebben: 70% volledig schoolbezoek 74% normaal fysiek functioneren 64% geen moeheid meer

14 Waarom niet per internet? Beperkt behandelaanbod  reistijd en wachttijden Weinig evidence based treatment voor jongeren met CVS (wel CGT) Meerdere studie naar CGT via internet (bij volwassen) effectief gebleken Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

15 CVS, behandeling mbv FitNet Webportaal voor jongeren met CVS en hun ouders vanuit Elektronisch Patiënten Dossier UMCU Ouders worden meebehandeld Geen wachttijd tussen diagnose (kinderarts) en start therapie Geen nieuwe intake Gebaseerd op Nijmeegse behandelprotocol voor jongeren met CVS 21 behandelstappen Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

16 CVS, behandeling mbv FitNet 6 maanden behandeling via structureel e-consult contact met therapeut (via EPD) Normaliseren van slaap/waak ritme Opbouwen van activiteiten Vergroten van eigen invloed op klachten Verminderen van opvatting dat iets lichamelijks mis moet zijn Minder richten op lichamelijke sensaties Doelen formuleren en naar toe werken Schooldagboekjes Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

17 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

18 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

19 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

20 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

21 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

22 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

23 Vraagstellingen FitNet studie 1.Bepalen van de effectiviteit van webgebaseerde CGT voor jongeren met CVS met RCT: FitNet vs wachtlijst (usual care) met gemiddelde behandelingsduur van 6 maanden 2.Vaststellen welke factoren de effectiviteit bepalen 3.Biologische afwijkingen bij CVS reversibel? (bijv. hypocortisolisme) Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

24 Design FitNet RCT

25 Tot slot Moeheid = normaal Moeheid → CVS Etiologie CVS Behandeling FitNet Casuïstiek Inleiding FitNet: één intake Eén gemeenschappelijke intake bij kinderarts Somatische differentiaal diagnose Psychiatrische differentiaal diagnose: CIS-20 Child Health Questionnaire (CHQ-CF87) Child Depression Inventory Trait Anxiety Inventory for Children Self Efficacy Scale EMBU-K Prestatie Motivatie Test Ouders: CIS-20 Symptom Checklist EMBU-P Causale attributielijst

26 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Resultaten Pilot Study Resultaten van de pilot study (2007): 10 adolescenten geëvalueerd na een half jaar: 8 volledig hersteld 1 scores nog marginaal boven afkappunt ernstige vermoeidheid 1 niet hersteld 10 adolescenten geëvalueerd na een jaar: 9 volledig hersteld 1 niet hersteld

27 Resultaten FitNet RCT Aantal inclusies n = 135 Inclusie gesloten dec 2009 Nametingen en follow-up tot dec 2010 108 adolescenten nameting gehad (april 2010, lost to follow up 2,7%) Eerste analyses veelbelovend Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding

28 Tot slot Moeheid = normaal CVS Behandeling FitNet Inleiding Vragen ? Meer info: www.umcutrecht.nl/cvs www.umcutrecht.nl/cvs en www.umcn.nl/nkcvwww.umcn.nl/nkcv


Download ppt "Beter worden via internet met FitNet? Cognitieve gedragstherapie voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Drs. S.L. Nijhof, kinderarts in."

Verwante presentaties


Ads door Google