De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua Hoofdstuk 10 Een volk onder Gods Woord  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua Hoofdstuk 10 Een volk onder Gods Woord  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."— Transcript van de presentatie:

1 Jozua Hoofdstuk 10 Een volk onder Gods Woord  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4

2 Hoe kon Ai verslagen worden?  Niet door hun militaire kracht.  Maar door de kracht van God.  Jozua moest gedurende de strijd naar de hemel wijzen.  En Jozua trok zijn hand, waarmee hij de spies uitgestrekt hield, niet in, voordat hij alle inwoners van Ai met de ban geslagen had. 8:26  Probeer dat maar eens een halfuur vol te houden.  Mozes werd geholpen door zijn broer en Hur. Jozua moet het alleen doen.  Hij is daarmee een type van Jezus Christus die tijdens zijn aardse strijd voortdurend naar God wees

3 Herhaling  Wij hebben gezien dat het oordeel van een Ai een schaduw beeld is voor het eindoordeel in Armagedon.  God zal oordelen over:  1. Alle goddeloosheid De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd  2. Onreinheid ( Hoer Babel)  3. Toverij.

4 Israëls’s opdracht  Kanaän reinigen van alle heidense afgoderij.  1. Het dienen van afgoden die demonen waren. Denk aan de vuurgod Moloch.  2. Het oproepen van geesten van doden.  3. De gruwelijke seksuele uitspattingen.  Ai moet een ruïne worden.

5 Straf is onafwendbaar GGod had 400 jaar geduld met de inwoners van Kanaän. GGen 15:16 16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’

6 Heeft God genade met heidense volken?  Ja denk aan Jona die naar Nineve moest.  De inwoners bekeren zich.  Jona 3:5 De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.  Later in de tijd van Nahum is Nineve toch verwoest en geoordeeld om haar goddeloosheid.  Nah. 3:7 Dan zal ieder die je ziet zich van je afwenden en zeggen: ‘Nineve is verwoest!’ Wie zal om haar rouwen? Waar vind ik iemand die je troost?

7 Het occultisme in Kanaän  Lev 18:3,30.  En wandelt niet in de inzettingen van het volk, dat Ik voor uw aangezicht uitwerp; want al deze dingen hebben zij gedaan; daarom ben Ik over hen verdrietig geworden.  Wanneer er een ziel is, die zich tot de [20:6] Lev 19:31.  waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden van haar volk uitroeien.

8 Vergelijk  Wij moeten ons ook verre houden van:  1. Afgoden = Iets dat wij vereren boven God.  2. Het occulte = Geen horoscoop, geen wichelroede,niet het oproepen van geesten van doden. Enz  3. Gruwelijke onreine uitspattingen. Lees in dit verband Leviticus 20. God is heel duidelijk.

9 Geestelijke les  De aanval op Ai is de aanval op de zonde.  Vaak beginnen wij vol goede moed.  Verslappen.  En staken de strijd.  Jak. 4:7 Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden

10 Ebal en Gerizim  Ebal = een beeld van de vloek  Gerizim = een beeld van de zegen.  Heel bijzonder is dat beide bergen ongeveer 1000 meter hoog zijn.  Olam = 1000 = eeuwig.  De bergen zijn als het ware twee getuigen die van eeuwigheid tot eeuwigheid staan voor de zegen en de vloek.

11 Ebal  Jozua bouwde op de Ebal de plaats van de vloek een altaar waar verzoening werd gedaan.  De grote Jozua Jezus is gaan staan op de plaats van de vloek (Golgotha) om daar voor ons verzoening te doen.  Op de berg Ebal vind je ook de wet die de dood eist van de zondaar.  De grote Jozua heeft ons bevrijd van de vloek van de wet.

12 De wet van de Geest  Voor de christen bestaat de wet uit de leiding van de Geest, die bevestigd en getoetst wordt door het Nieuwe Testament,  Wij moeten de Heilige Geest gehoorzamen  Rom 8:2 Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.


Download ppt "Jozua Hoofdstuk 10 Een volk onder Gods Woord  Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4."

Verwante presentaties


Ads door Google