De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Code omgaan met cliëntinformatie CAW Regio Leuven Een korte voorstelling van proces en resultaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Code omgaan met cliëntinformatie CAW Regio Leuven Een korte voorstelling van proces en resultaat."— Transcript van de presentatie:

1 Code omgaan met cliëntinformatie CAW Regio Leuven Een korte voorstelling van proces en resultaat

2 Stand van zaken bij het begin  CAW Regio Leuven: 100 betaalde krachten100 betaalde krachten 100 vrijwillige medewerkers100 vrijwillige medewerkers 12 deelwerkingen: JAC, Vluchthuis, Opvang jongvolwassenen, Crisisopvang, Opvang volwassenen, …12 deelwerkingen: JAC, Vluchthuis, Opvang jongvolwassenen, Crisisopvang, Opvang volwassenen, … Wat betreft omgaan met cliëntinformatie: erg diversWat betreft omgaan met cliëntinformatie: erg divers

3 Stap 1: inventarisatie  Van de wetgeving en sectorale regelgeving  Bestaande praktijken binnen de diverse deelwerkingen  Good practices  Vaststelling: kloof tussen recht en praktijk

4 Stap 2: stappenplan om kloof te dichten  Visie ontwikkelen  Procedures en checklisten in kwaliteitshandboek  Inspanningen VTO  Inbedding in bestaande structuren voor overleg SupervisieSupervisie IntervisieIntervisie Kanaal voor melden van incidentenKanaal voor melden van incidenten

5 Ondertussen: initiatief om code te maken op sectorniveau  Beslissing op directieniveau van Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk  Engagement om te komen tot een sectortekst die moest gelden voor de ganse sector  Ook hier: inventariseren, visie ontwikkelen, kwaliteitshandboek, etc.  Werkgroep met medewerkers Stp, hulpverleners en stafmedewerkers van enkele CAW’s

6 Resultaat stramien sectortekst: wel strikter op enkele punten  Toepassingsgebied Al onze deelwerkingen, ook bvb Justitieel WelzijnswerkAl onze deelwerkingen, ook bvb Justitieel Welzijnswerk  Visiestuk Cliënt centraalCliënt centraal Minderjarige cliëntenMinderjarige cliënten  Beroepsgeheim  Toestemming verwerking persoonsgegevens

7 Het dossier  Status  Inhoud  Vorm  Inzage  Bewaartermijnen  Beveiliging

8 Verwerven gebruiken en doorgeven van cliëntinformatie  Verwerven Mondelinge toestemming genoteerd in dossierMondelinge toestemming genoteerd in dossier  Gebruiken Hypothesen over cliënten worden niet uitgewisseld indien ze niet met cliënt werden besprokenHypothesen over cliënten worden niet uitgewisseld indien ze niet met cliënt werden besproken  Doorgeven Wat maakt dat ik beter geplaatst ben dan mijn cliënt om deze informatie door te gevenWat maakt dat ik beter geplaatst ben dan mijn cliënt om deze informatie door te geven Schriftelijke toestemmingSchriftelijke toestemming

9 Implementatie van deze code  Start vanaf 1 duidelijke datum voor alle deelwerkingen en voor nieuwe cliënten vanaf die datum  Folder voor cliënten  Vormingsmoment voor alle hulpverleners (Juridische info + cliëntperspectief De Keeting)  Kanaal voor het signaleren van incidenten  Afspraak voor datum voor evaluatie en bijsturing na half jaar (De Keeting)

10 De Keeting betrekken: onze evaluatie  Betere code  Grotere motivatie bij hulpverleners om code te implementeren Evolutie vanEvolutie van  “de wet naleven op z’n Belgisch”  “Cliënten vinden dit belangrijk en dus ik ook”


Download ppt "Code omgaan met cliëntinformatie CAW Regio Leuven Een korte voorstelling van proces en resultaat."

Verwante presentaties


Ads door Google