De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg(en) in de toekomst doen we samen Bossche samenscholingsdagen 2012 Peter Langenbach.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg(en) in de toekomst doen we samen Bossche samenscholingsdagen 2012 Peter Langenbach."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg(en) in de toekomst doen we samen Bossche samenscholingsdagen 2012 Peter Langenbach

2 . Zorgkosten; nijpend probleem of uitdaging?

3

4 Zorgvraag; nijpend probleem of uitdaging

5

6 Agenda van de zorg

7 visie op betaalbare zorg

8

9 Mogelijke oplossing; Meer regie aan patiënt

10 Meer regie aan patient

11 + Mensen met een chronische ziekte zullen pas hun gedrag gaan veranderen wanneer zij in dit proces een leidende rol krijgen. Op basis van die gedachte ontwikkelde de Amerikaan Edward Wagner in de jaren ’90 een model. Dit model heet het Chronic Care Model (CCM). Het maakt voor organisaties duidelijk op welke elementen zij zorg voor chronisch zieken kunnen verbeteren zodat het resultaat van de zorg verbetert. Inmiddels gebruiken zorgverleners en beleidsmakers wereldwijd het CCM bij het vernieuwen van chronische zorg. Het chronical care model

12 Dichtbij als het kan: chronische zorg

13 Positie JBZ en visie op toekomst en landelijke discussie?

14 14

15 + Alles onder één dak + Radicale oriëntatie op de patiënt + Groot opleidingsziekenhuis + Wetenschap en innovatie ten dienste van kwaliteit van zorg + Platte organisatie, korte lijnen + Goede samenwerking in de keten, incl. mantelzorger Onderscheidende kenmerken

16

17

18 Waarom concentreren ? + Politiek: verplichte invoering volume- en kwaliteitsnormen. + Veranderende maatschappij: kritische patiënt, andere zorgvraag, meer chronische zorg. + Verzekeraars: prestatiebekostiging, duurder wordende zorg. + Kwaliteitsverbetering op een groot aantal ingrepen, bijv. oesophagusresectie + Financieel: Financiële middelen doelmatiger gebruikt. Fig. 2 Relatie tussen hoge volumes en hoge kwaliteit (Plexus 2011)

19 Concentratie in het JBZ + Landelijk inmiddels volumenormen voor 14 hoogcomplexe behandelingen + 13/14 van hoogcomplexe behandelingen worden binnen JBZ uitgevoerd. + Bij 12 ervan werden landelijke volumenormen in 2011 gehaald. + JBZ voert niet uit: bariatrische chirurgie, oesophagusresecties, cervix- en vulvacarcinoom, hoofd-halstumoren, CIED’s en hartklepvervanging. + Geen transplantaties in het JBZ + Beperkte neurochirurgie + JBZ voert uit voor andere ziekenhuizen: pancreasresecties ((EZ, TSZ), longcarcinomen (Bernhoven). + Levermetastasen: overleg met EZ en Amphia.

20

21 Waarom samenwerken? + Verhogen van de kwaliteit (primaire zorg, med. ondersteuning) + Duurzaam voldoen aan volumenormen en kwaliteitseisen + Versterken van onze nationale positie + Versterken van de regionale positie + Versterken van positie in de opleiding en (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en innovatie

22 Ziekenhuizen in Brabant en aangrenzende ziekenhuizen

23 Bewegingen in Brabant/N-Limburg/ Gelderland/Utrecht

24 Samenwerkingspartners in de zorg + ZH Bernhoven + Longgeneeskunde + Reumatologie + Cardiologie + Medische Microbiologie + Pathologie + Revalidatiegeneeskunde + Kaakchirurgie + Ziekenhuishygiene en Infectiepreventie + EZ + Slokdarm, pancreas en leverchirurgie

25 Samenwerking UMC’s: O&O + UMCN: opleidingen en klinisch wetenschappelijk onderzoek + UMCU: idem + VUMC: idem en onderzoek Geriatrie (farmacotherapie bij ouderen) + UMCM: onderzoek Kindergeneeskunde (obesitas en immunologie)

26 Samenwerking 1 ste en 3 de lijn + Beleid buiten poliklinieken geformuleerd + Invulling zorgaanbod in samenspraak met huisartsen/1ste lijn + Gestructureerd overleg met zorggroepen zoals Chronos, Beroemd, Bommelerwaard + Contracten voor Ketenzorg + Stroomlijnen van initiatieven met V&V centra + Voortgang met HAP in het ziekenhuis

27 + Continuüm aan zorg (ontschotting eerste en tweede lijn) + Anderhalve lijns centra en Shared care modellen + Optimaliseren Zorgdomein en andere communicatiemiddelen op korte termijn + Loslaten van regie op lange termijn, patiënt beheert zijn eigen dossier + Preventie; de rol van de patiënt, van huisartsen en medisch specialisten, van de zorgverzekeraar + Regiobekostiging Voorbereid en pro-actief team van zorgverleners

28

29

30 + Anderhalve lijns centra; de weg naar ontschotting + De thuiswerkende huisarts, ECG’s, rontgenopnames, enz. in de huisartsenpraktijk, supervisie vanuit het ziekenhuis via moderne communicatiemiddelen + Wie doet wat bij preventie? In dialoog


Download ppt "Zorg(en) in de toekomst doen we samen Bossche samenscholingsdagen 2012 Peter Langenbach."

Verwante presentaties


Ads door Google