De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rutger Knops “Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rutger Knops “Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?”"— Transcript van de presentatie:

1 Rutger Knops “Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?”

2 Ja, maar…… Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?

3 Verschillen in: aantallen: –Kinderen met kanker: 500-550/jaar –Volwassenen met kanker: 89.000/jaar soorten kanker biologie kanker behandeling begeleiding Achtergrond Kinderen versus Volwassenen

4 Leukemie: 29% Hersentumoren: 20% Lymfomen: 12% Spiertumoren: 7% Neuroblastomen: 6% Niertumoren: 6 % Bottumoren: 5% Kiemceltumoren: 5% Overige: 10% Achtergrond Soorten Kinderkanker

5 5 kinderoncologische centra: UMCG, Groningen UMCN, Nijmegen Erasmus MC/SKZ, Rotterdam VUMC, Amsterdam AMC/EKZ (+MUMC), Amsterdam (+Maastricht) 2 centra voor allogene beenmergtransplantatie: UMCU/WKZ, Utrecht LUMC, Leiden Organisatie Kinderoncologie Nederland

6 Ja, maar……. Verschil per centrum Verschil per behandeling/protocol Zorg buiten Kinderoncologisch Centrum Kwaliteitscontrole Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?

7 Alle 7 centra in SKION verenigd Historie: –1972: SNWLK (Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen) –2002: SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) SKION

8 Bevorderen diagnostiek kinderkanker Bevorderen behandeling kinderkanker Vaststellen nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling kinderkanker Stimuleren wetenschappelijk onderzoek kinderkanker SKION: Doel

9 Kinderoncologen Kinderverpleegkundigen Kinderradiotherapeuten Kinderradiologen Pathologen Kinderchirurgen Kinderneurochirurgen Kinderpsychologen SKION: Disciplinegroepen

10 Centraal bureau Centraal laboratorium Celbank Trialbureau Datamanagement LATER: polikliniek screening op lange termijn effecten na kinderkanker SKION: Onderdelen

11 Standaardbehandeling volgens: “best available treatment” Onderzoek naar nieuwe behandelmethodes = clinical trials SKION-website met protocollen per tumorsoort SKION: Protocollen

12 Nationaal Internationaal Standaard Randomisatie SKION: Soorten Protocollen

13 SKION: Voorbeeld ALL 10

14 SKION: Voorbeeld Euro-Ewing 99

15 Streven naar landelijke protocollen voor iedere tumorsoort Elk kinderoncologisch centrum behandelt minimaal 80% volgens SKION-protocollen SKION: Soorten Protocollen

16 Ja, maar……. Verschil per centrum Verschil per behandeling/protocol Zorg buiten Kinderoncologisch Centrum Kwaliteitscontrole Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?

17 Shared Care = Samenwerking kinderoncologische centra en regionale ziekenhuizen “Dichtbij wat kan en centraal wat moet” Shared Care

18 Gemak voor patiënt Korte reisafstand Betrokkenheid regionale zorgverleners Shared Care: Redenen

19 Uitvoeren laboratoriumbepalingen Toedienen chemotherapie Poliklinische beoordeling patiënten (Behandeling patiënten koorts in aplasie) Shared Care: Invulling

20 Kinderoncologisch centrum: –Regie van de zorg –Diagnostiek maligniteit –Opstellen behandelplan –Afspraken shared care –Bepaalde aspecten behandelingen alleen in KOC (intensieve chemotherapie, operaties, radiotherapie) –Behandeling complicaties van intensieve behandeling Shared Care: Werkwijze

21 Shared Care: Categorieën Kinderoncologisch Centrum A B A A

22 Poliklinische kinderoncologische basiszorg en ongecompliceerde klinische zorg: –Poliklinische toediening cytostatica in max. 2uur –Toediening bloedproducten –Eerste beoordeling en opvang en behandeling bij koorts in aplasie (ongecompliceerd) Shared Care: Categorie A

23 Minimaal 1 kinderarts met aandachtsgebied kinderoncologie Minimaal 3 verpleegkundigen met aandachtsgebied kinderoncologie Poli en kliniek geschikt voor: –opvang oncologische kinderen –Toediening cytostatica (ARBO) Minimaal 5 patiënten in medebehandeling/jaar Shared Care: Voorwaarden Categorie A

24 Als categorie A, plus: –Poli en/of klinische toediening cytostatica langer dan 2uur –Klinische behandeling van complicaties Shared Care: Categorie B

25 Minimaal 2 kinderartsen met aandachtsgebied kinderoncologie Minimaal 1 specialistisch verpleegkundige kinderoncologie Kliniek met rooming-in en boxverpleging Dagverpleging Minimaal 10 patiënten in medebehandeling/jaar Shared Care: Voorwaarden Categorie B

26 Maatschappelijk werk, kinderpsycholoog, pedagogisch medewerker Apotheek voor cytostatica Bloedonderzoek via vingerprik Shared Care: Overige

27 Ja, maar……. Verschil per centrum Verschil per behandeling/protocol Zorg buiten Kinderoncologisch Centrum Kwaliteitscontrole Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?

28 Enorme impact op ontwikkeling kind en familie Zeldzame ziekte met grote diversiteit in soorten tumoren en soorten behandeling Veel professionals betrokken bij iedere patiënt Kwaliteit: Complexiteit Kinderkanker

29 Aandachtspunten voor Zorg Kind met Kanker Dr. LCM Kremer©

30 Betere overleving Minder complicaties Betere kwaliteit van leven voor kind én ouders Basis verantwoordelijkheid arts Kwaliteit van Zorg

31 Opstellen Basiseisen Kinderoncologie 41 experts kinderoncologie Literatuur en consensus 109 Basiseisen Kwaliteit van Zorg: Basiseisen

32 Ja, maar……. Verschil per centrum Verschil per behandeling/protocol Zorg buiten Kinderoncologisch Centrum Kwaliteitscontrole Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?

33 Invoering basiseisen Ouderperspectief basiseisen Meer samenwerking Centralisatie Toekomst

34 ? Vragen


Download ppt "Rutger Knops “Krijgt mijn kind overal de beste behandeling?”"

Verwante presentaties


Ads door Google