De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.cs.kuleuven.be/~distrinet DistriNet Research Group Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en computernetwerken 25 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.cs.kuleuven.be/~distrinet DistriNet Research Group Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en computernetwerken 25 september."— Transcript van de presentatie:

1 www.cs.kuleuven.be/~distrinet DistriNet Research Group Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en computernetwerken 25 september 2013 Presentatie zal beschikbaar komen op de website van DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/

2 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group Doel van een masterproef op zelfstandige wijze een omvangrijk project uitvoeren rechtstreeks deelnemen aan onderzoek 6 aspecten waarvan belang in elke masterproef kan variëren –literatuurstudie –een analyse van een probleem –de formulering van een oplossing –een ontwerp –een implementatie –evaluatie grote dosis zelfstandigheid, creativiteit en zin voor initiatief –zelfstandig een werkplan ontwikkelen + realiseren –Time management heel belangrijk ! Rapporteren: zowel mondeling als schriftelijk

3 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group Onderzoeksgroep DistriNet Medewerkers –ZAP Yolande Berbers, Bart De Decker, Danny Hughes, Tom Holvoet, Bart Jacobs, Wouter Joosen, Frank Piessens, Eric Steegmans –AAP/BAP: assistenten, projectmedewerkers, bursalen 60 medewerkers –Verdeeld over meerdere task forces grote onderzoeksgroep –met een brede onderzoekservaring –in zeer actuele thema's die vandaag sterk gewaardeerd worden.

4 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group Onderzoeksgroep DistriNet Ontwikkeling van open, gedistribueerde objectgeoriënteerde ondersteuningsplatformen voor geavanceerde applicaties, gebruik makend van state-of-the-art software technologie – altijd gedreven door applicaties – vaak in samenwerking met industrie werken rond samenhangend palet van onderzoeksthema’s –in Vlaanderen sterk betrokken naar industrie toe: in industriële projecten, als centrum voor software technologie, lid van het iMinds (Interdisciplinair BreedBand Techn.), aan de basis van spin-offs in de software-industrie... –ook op Europees vlak zijn we actief in meerdere projecten DistriNet trekt jaarlijks de beste studenten aan (meestal uit eigen groep thesisstudenten).

5 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group AgentWise: agenten seclang: taaltechnologie en formele methoden secdam: veilige software ontwikkeling en middleware secanon: anonimiteit en privacy embedded en ubiquitous systemen netwerking software lantam: taaltechnologie en middleware DistriNet : task forces

6 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group begeleider-promotor: zijn niet verantwoordelijk voor masterproef –STUDENT draagt de verantwoordelijkheid, begeleider en promotor coachen Begeleider –student houdt wekelijks contact met begeleider (bv wekelijkse afspraak) –de begeleider volgt de vorderingen –de begeleider stuurt bij waar nodig Promotor –bespreekt de vorderingen van elke masterproef met begeleider bv. bekijkt met begeleider of bijsturing van onderwerp noodzakelijk is –heeft niet altijd veel rechtstreeks contact met studenten Task force –vaak: vordering voor alle thesissen van een task force samen besproken Lezer: van andere onderzoeksgroep, leest finale tekst, stelt vragen bij verdediging, ziet demo, geeft mee punten !! Rol promotor – begeleider – task force

7 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group afspraken rond masterproef opvolging vooruitgang –begeleider wekelijks contact e-mail moet heel regelmatig gelezen worden !! –interne vergaderingen begeleiders + promotoren van cluster –bevragingen via mail (rond begin 2de week van elke maand) vragen hangen af van stadium tijdens het jaar evaluatie van voorbije maand in functie van planning plannen voor de komende maand evaluatie over geleverde inspanning evaluatie van vorderingen tov vooropgestelde doelstelling

8 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group intermezzo welke tijdsinvestering verwacht de universiteit ? gegevens –jaar is tussen 1500 en 1800 uren = 60 stp –van begin academiejaar tot begin juni 36 weken –master ingenieurswetenschappen: computerwetensch.: masterproef telt voor 24 studiepunten –master in de toegepaste informatica: masterproef telt voor 18 stp

9 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group intermezzo: verwachte tijdsinvest –master ingenieur: masterproef telt voor 24 studiepunten tussen 600 en 720 uur aan werk voor masterproef Komt overeen met gemiddeld 17 à 20 uur per week maar daar zit ook examens januari in, ook vakanties … –Dus in de praktijk >>> 20 uur per week –master toegepaste informatica: masterproef telt voor 18 stp tussen 450 en 540 uur aan werk voor masterproef Komt overeen met gemiddeld 12 à 15 uur per week maar daar zit ook examens januari in, ook vakanties … –Dus in de praktijk >>> 15 uur per week

10 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group extra elementen naast masterproeftekst –2 extras (NIET VOOR MASTER TOEGEPASTE INFORMATICA) een “wetenschappelijk” artikel –IEEE formaat, 4 à 6 blz, Engels –is een bondige beschrijving voor specialisten –bevat klassiek abstract, situering, probleemstelling, de eigen bijdrage, vergelijking met andere werk, besluit –liefst in het engels een populariserend artikel OF een poster –EOS achtig, 5 blz, Nederlands –is een korte samenvatting voor NIET-specialisten specifieke invulling kan per masterproef wat anders zijn

11 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group Grote milestones 3 grote milestones –eind december eerste tekst moet af zijn: artikel of poster kan zijn: gedetailleerde probleemanalyse, gedetailleerde literatuurstudie, een eerste prototype, een eerste oplossing –na paasvakantie ander afgewerkt product moet af zijn –afhankelijk van inhoud masterproef –bv bepaald prototype –bv het 2 de artikel of poster –begin juni de volledige tekst, de 2 artikels één doorlopende zorg –jouw tekst, daar moet je het hele jaar stukken aan schrijven

12 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group eigen evaluatie van je werk Elke maand krijg je een vragen lijst met o.a. een evalutie Hoe schat je de tijd die je in je masterproef gestoken hebt in de voorbije 4 weken – véél te weinig / te weinig / voldoende / ruim voldoende / meer dan verwacht Hoe schat je de vorderingen van je masterproef tot het bereiken van de vooropgestelde doelstelling – ver achter op het schema / achter op het schema / goed op schema / vooruit op het schema / ver vooruit op het schema

13 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group eerste bevraging (oktober) Wat is doelstelling van je masterproef ? (5-10 lijnen) Wat zijn de belangrijkste problemen? (max 5 lijnen) Wat heb je tot op heden gedaan? –literatuur (wat precies ?) –leren werken met tools (welke ?) –analyse (van wat ?) –reeds iets ontworpen en/of geïmplementeerd (wat ?)... Op welke zittijd mik je om te verdedigen? Stuur je ISP naar begeleider en promotor Wat heb je gepland om te doen tijdens de volgende 4 weken ? evalueer jezelf

14 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group tweede bevraging (november) Vergelijk wat je gedaan hebt de vorige 4 weken met wat je in het vorig verslag aangekondigd had te zullen doen Wat heb je gepland om te doen tijdens de volgende 4 weken ? geef abstract van artikel (of poster) en korte inhoud evalueer jezelf

15 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group derde bevraging (december) Geef een uitgewerkt werkplan tot einde –Dit werkplan moet opgesteld worden PER 2 WEKEN –Het geeft telkens aan wat je precies gaat doen –Maak het heel CONCREET: in het geval van implementatie, implementatie van welk deel precies, in het geval van het schrijven van tekst, het schrijven van welk hoofdstuk precies, e.d. –Stel dit werkplan zelfstandig op, en bespreek het daarna met je begeleider evalueer jezelf

16 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group vierde bevraging (januari) Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan. –Hoever sta je ? –Moet het werkplan aangepast worden ? evalueer jezelf

17 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group vijfde bevraging (februari) Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan –Hoever sta je ? –Moet het werkplan aangepast worden ? Verfijn de rest van je planning per week Geef een outline van je thesistekst –Titels van hoofdstukken met per hoofdstuk 2 tot 5 regels over de inhoud. –Dit mag je natuurlijk opstellen in overleg met je begeleider evalueer jezelf

18 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group zesde bevraging (maart) Vergelijk wat je gedaan hebt met het opgestelde werkplan per week –Hoever sta je ? –Moet het werkplan aangepast worden ? Geef het abstract van het andere artikel (of poster) beschrijf in 10 lijnen de demo die je bij je verdediging zult geven Wat is er afgesproken met je begeleider als major milestone na de paasvakantie? evalueer jezelf

19 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group zevende bevraging (april) tekst: geef de belangrijkste elementen uit je besluit verfijn de outline van je thesistekst –per hoofdstuk de subsecties per subsectie de kernidee –idee van aantal blz evalueer jezelf

20 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group afspraken rond masterproef presentaties – eerste over masterproef eind november – tweede rond maart meestal is dat een voordacht over een onderwerp aanverwant met de masterproef onderwerp gekozen in samenspraak met begeleider

21 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group afspraken rond masterproef keuze definitieve titel: april teksten –info over vorm (template) /inhoud: brochure op het net via studenten -> master … -> masterproef -> richtlijnen –tekst is erg belangrijk want is basis voor punten door lezer + is basis voor mooie prijzen ! begin er op tijd aan ! zorg zelf voor na-lezers (begeleider zal stukken van de tekst lezen, maar is niet verantwoordelijk voor inhoud, noch voor tik en spelfouten) Correcte bronvermelding is bijzonder belangrijk !! –Plagiaat, zelfs niet zo bedoeld, wordt serieus genomen

22 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group Website 22

23 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group afspraken rond masterproef Indiendata –Dinsdag 15 januari 2014 –Vrijdag 6 juni 2014 –Vrijdag 22 augustus 2014 –Woensdag 15 januari 2015

24 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group afspraken rond masterproef masterproefverdediging –wanneer tijdens laatste dagen voor deliberatie –wat voorstelling beantwoorden van vragen demo quotering –kijk naar doelstelling van een masterproef, en daarop word je gequoteerd ! –beoordelingsrooster: staat online –gehanteerde criteria: zie volgende slide

25 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group op zelfstandige wijze een omvangrijk project uitvoeren –werden doelstellingen gerealiseerd ? 6 aspecten waarvan het belang in elke masterproef kan variëren (kwaliteit van geleverd werk in elk aspect is van belang) –literatuurstudie –een analyse van een probleem –de formulering van een oplossing –een ontwerp –een implementatie –evaluatie grote dosis zelfstandigheid, creativiteit en zin voor initiatief –zelfstandig een werkplan ontwikkelen + realiseren –Time management heel belangrijk ! rapporteren –Zowel mondeling als schriftelijk (teksten zijn belangrijk !!) kritische kijk over geleverd werk, conclusies kunnen trekken Elementen die punten mee bepalen

26 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group masterproef-startvergadering VRAGEN ??

27 DistriNet https://distrinet.cs.kuleuven.be/ Research Group masterproef-startvergadering Broodjes lunch !


Download ppt "Www.cs.kuleuven.be/~distrinet DistriNet Research Group Masterproef onderzoeksgroep DistriNet Gedistribueerde systemen en computernetwerken 25 september."

Verwante presentaties


Ads door Google