De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Nieuwe gegevens over woningen en bewoners 9 maart 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Nieuwe gegevens over woningen en bewoners 9 maart 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Nieuwe gegevens over woningen en bewoners 9 maart 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen

2 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2 Woonsurvey 2005 en Woningschouwing 2005 Koen Abts, Brecht Vandekerckhove, Sien Winters 9 maart 2007De Schelp, Vlaams Parlement Toelichting bij opzet, steekproef en veldwerk

3 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ Inhoud 1.Uitgangspunten 2.Uitwendige woningschouwing 2005 3.Woonsurvey 2005 4.Besluit

4 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1. Uitgangspunten Vraag van de opdrachtgever: Uitwendig onderzoek woningen Bevraging gezinnen Koppeling beide surveys Te onderzoeken eenheid: woning / huishouden dus geen individuen binnen huishouden Uitbreiden steekproef door gemeenten/provincies bleek niet mogelijk

5 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1. Uitgangspunten Vergelijkbaarheid met vroeger onderzoek Maar ook: Hoge meetkwaliteit Bijkomende en meer diepgaande informatie Representativiteit: Woningschouwing: arrondissementen Woonsurvey: provincies Steekproef uit Rijksregister

6 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Uitwendige Woningschouwing 2005 2.1 Opzet Actualisering woonschouwing 94/95: Intern en/of extern? Interviewers hebben onvoldoende kennis om ook de woning aan een technisch onderzoek te onderwerpen. Inspecties uit te voeren met ambtenaren van AROHM Afstemmingskost tussen technische inspectie en surveybureau te hoog Elke steekproefeenheid tweemaal bezoeken, zou een te negatief effect hebben op de respons.  Enkel uitwendige inspecties  Informatie over de totale woningkwaliteit opgenomen in de survey

7 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Uitwendige Woningschouwing 2005 2.2Wat is beoordeeld? 3 luiken Opname woning Opname woningomgeving Bouwtechnische opname 2.3 Bepaling van de eindscore Een ‘rapportcijfer’ op basis van gesignaleerde gebreken en gebrekkenmerken (intensiteit en omvang). Met onderscheid: -functionele en constructieve gebreken  ernstig gebrek -materiaal aantasting  serieus gebrek -esthetische gebreken  gering gebrek  zelfde categorieën als 94/95

8 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Uitwendige Woningschouwing 2005 2.4 Organisatie van het veldwerk Inspecties via AROHM onder coördinatie van SumResearch (opleidingsdagen, inspectiehandboek, opvolging en bijsturing, …) 1 april 2005 tot 31 januari 2006 Controlemomenten: automatische controle bij de invoer van de gegevens (inconsistentiechecks) controle-inspecties bij 10% van de uitgevoerde inspecties wekelijkse opvolging van de voortgang van het veldwerk controle op inspecteursvariantie bijsturingsoverleg

9 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Uitwendige Woningschouwing 2005 2.5 Gerealiseerde schouwingen

10 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Uitwendige Woningschouwing 2005 2.5 Gerealiseerde schouwingen: 8249 woningen Non-Respons1,8% Missing 17 Adres Onvindbaar77 Geen woonbestemming32 Woning gesloopt3 Perceel onbebouwd1 Woning in opbouw5 Woning in te zware renovatie16 Totaal151

11 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Woonsurvey 2005 3.1Inhoud van de vragenlijst Focus op blinde vlekken in de kennis O.a.: Kenmerken woning en woonomgeving Kosten en uitgaven voor wonen Financiering van de kosten Werken aan de woning Woongeschiedenis, tevredenheid, woonwensen Beperkt door maximale interviewtijd (60’)

12 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Woonsurvey 2005 3.2Organisatie veldwerk Europese aanbesteding Toegewezen aan NID-Dimarso Onder toezicht en controle van Centrum Survey Methodologie KULeuven (Abts, Billiet, Loosveldt)

13 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Woonsurvey 2005 3.2Organisatie veldwerk Strenge kwaliteitsvereisten, bv. Minimum 4 contactpogingen Geen vervangadressen Minimum antwoord % voor cruciale vragen Analyses op tussentijdse bestanden Permanente bijsturing interviewers Grondige cleaning databestand

14 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Woonsurvey 2005 3.3Respons en representativiteit Aantal bevraagde huishoudens = 5.216 Respons: 67,1% Data van hoge kwaliteit Analyse van de non-respons wijst op ondervertegenwoordiging appartementen Correctie via weging

15 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 4. Besluit Dankzij: -inzet van vele interviewers / inspecteurs -gesystematiseerde en geobjectiveerde dataverzameling -strenge opvolging veldwerk -bereidheid van de opdrachtgever om te betalen voor hoge datakwaliteit beschikken we nu over: -goede en betrouwbare data -over vele aspecten van wonen in Vlaanderen De voornaamste leemte in kennis blijft objectief gemeten inwendige woningkwaliteit.


Download ppt "Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Nieuwe gegevens over woningen en bewoners 9 maart 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen."

Verwante presentaties


Ads door Google