De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Drives Individuele Profielen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Drives Individuele Profielen"— Transcript van de presentatie:

1 Management Drives Individuele Profielen
6 drijfveren, de basis Management Drives Individuele Profielen

2 WERELDBEELDEN Een plek waar iedereen in harmonie moet kunnen wonen
de wereld is een lekker complexe puzzel De wereld zit vol kansen. Grijp deze! WERELDBEELDEN We vormen allemaal een schakeltje in een groter geheel De wereld wordt een chaos zonder regels en afspraken De wereld is een jungle 2

3 Oranje Groen Geel Paars Rood
de drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien! Groen de drijfveer die mensen en sociale verbanden voorop stelt Geel de drijfveer die wil analyseren, begrijpen en doorgronden Blauw de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren Paars de drijfveer die veiligheid en thuisgevoel zoekt Rood de drijfveer die staat voor kracht, durf en tempo 3

4 Management Drives meet de drijfveren in ons werk

5 De aanleg van drijfveren bij het individu;
Paars “Geborgenheids drijfveer” (0- 1,5 jaar) Fase 1: Veiligheid en Geborgenheid Beslotenheid, angstreductie, moederbinding, basisidentiteit

6

7 omgang met pijn door deze te dragen en te doorleven
EN VERDER… omgang met pijn door deze te dragen en te doorleven ziet dienstbaarheid als een groot goed niet bezig met vergroten van genot en verlangen ontleent de identiteit soms aan de organisatie of de familie heeft behoefte aan een klein hecht team dat elkaar aanvoelt kruipt in de huid van de organisatie om aan te voelen wat nodig is komt wat (bij)gelovig over het lot is een belangrijke factor, voor het nu en de toekomst zal niet snel willen veranderen van werkomgeving in een Paars systeem hebben mensen bijnamen die alleen intimi gebruiken afkortingen zijn paars humor: over de uitwerking van ongeschreven regels 7

8 veiligheid dienstbaarheid geborgenheid geloven cycli en rituelen
bescheidenheid Blut und Boden binding familiebanden Familie-eer dienstbaarheid ongeschreven regels veiligheid beslotenheid geborgenheid traditie beschermen symbolen vertrouwdheid geborgenheid het natuurlijk accepteren

9 Perceptie, emotie en gedrag
Paars Veiligheid Clan-achtige (stammen of families drijfveer/rituele drijfveer) Betoverd woud Leefomstandigheid, waarin>>> Zoeken van veiligheid en geborgenheid We zijn een familie Perceptie: Waargenomen onderlinge band Ieder voor zich Veilig, geborgen Emotie <positief & negatief> Angstig, eenzaam Dienstbaarheid Vertrouwen, binding en veiligheid creëren Gedragingen <Positief en negatief> Wantrouwen, argwaan Identiteit, passie Verbinding mens en organisatie Symboliek en rituelen

10 De aanleg van drijfveren bij het individu;
Rood “Machtsdrijfveer”(1- 5jaar) Fase 2: Ego(wil) maakt zich los, Respect en Domein Hier en nu/ongeduld, agressie, controle(macht)

11

12 ziet regels als vorm van controle door zwakkeren
soms disproportioneel in het gebruik van de eigen kracht alles of niets, zwart-wit omgang met pijn door deze te verbijten, niet zeuren maar doorgaan niet gericht op vergroten van verlangen actie volgt vooral als er ergens last van is ziet abstraheren als vage afleidingsmanoeuvre neiging om iemand priemend aan te kijken non verbaal vaak duidelijk aanwezig gericht op zelfverdediging, voelt zich snel tekort gedaan humor: vaak fysiek 12

13 hier en nu ongeduld Controle kracht alert Instinctief RESPECT mijn
besluitvaardigheid hier en nu alert Instinctief RESPECT mijn tempo impulsief Actie confronterend onverschrokken lef domein

14 Perceptie, emotie en gedrag
Rood Macht Egocentrische drijfveer/ Machtsdrijfveer Heerschappij Besluitkracht Controle & Macht Straffen & belonen Overlevingsdrift Conflictbereidheid Jungle Leefomstandigheid, waarin>>> Vechten voor domein, macht, respect en reputatie Iedereen respecteert mijn domein Perceptie: Waargenomen respect uit omgeving Ze beschouwen mij als een soort slaaf In controle, machtig, zelfvertrouwen Emotie <positief & negatief> Boos, machteloos Tempo maken, beslissen, Actie Gedrag <positief en negatief> Domein verdedigen

15 De aanleg van drijfveren bij het individu; Blauw “Ordeningsdrijfveer”(5-8 jaar)
Fase 3: Behoefte aan zekerheid (angstreductie), rationaliteit, structuur en orde verantwoordelijkheid en schaamte

16

17 blijft verkeerde routine herhalen bij emotionele druk
EN VERDER… blijft verkeerde routine herhalen bij emotionele druk kiest geen partij voor een persoon maar voor een werkwijze schuift beslissingen uit als alles nog niet helder is wil geen ruimte voor twijfel doet wat nodig is om pijn te voorkomen of bestrijden niet gericht op verlangen zal zelf niet snel zelf handhaven, dat wordt te persoonlijk vaak goed in aangeven wat de fouten zijn, minder in wat beter kan is vooral een doener; denkers en praters zijn lui neiging om vaak naar beneden te kijken humor: droog. Vaak niet op de werkvloer bij serieus onderwerp. 17

18 verantwoordelijkheid
duidelijkheid rechtvaardigheid degelijkheid afspraken Plicht transparant oog voor detail zekerheid verantwoordelijkheid consequent stabiel degelijk discipline betrouwbaarheid volgordelijkheid loyaliteit

19 Perceptie, emotie en gedrag
Blauw Orde en stabiliteit Zingevende drijfveer/ Orde drijfveer Opkomst van de agrarische maatschappij, Zingeving ontstaat Leefomstandigheid, waarin>>> Breng orde in chaos, structuur in anarchie Men waardeert mijn bijdrage en loyaliteit Perceptie: Waargenomen waardering voor plichtsbetrachting Mijn inspanning wordt niet gewaardeerd Eigenwaarde, competent, trots, zeker, rechtvaardig Emotie <positief & negatief> Twijfel, schaamte, verkramping, onzeker, teleurgesteld Organiseren, bijdragen, dienen structuur brengen Gedrag <positief en negatief> Terugvallen op eigen taak Autoritaire structuur Plicht Kwaliteit door herhaling Stabiliteit van processen Een deugdelijk en spaar- zaam leven leiden

20 LOYALITEIT, BETROUWBAARHEID, STRUCTUUR, PRECISIE, DETAIL

21 De aanleg van drijfveren bij het individu;
Oranje“Competitie drijfveer”(8-12 jaar) Fase 4: Bewondering, verbetering, competitie, Winnen, Prestaties laten zien

22

23 houdt graag alle opties zo lang mogelijk open
gericht op vergroten van genot, vermijden van pijn gebruikt zijn charme om zaken voor elkaar te krijgen wordt wat nonchalant als hij denkt de zaken te beheersen zelfbeeld wordt versterkt door uiterlijkheden in stijl en luxe gaat strijd uit de weg als het (gezichts)verlies op lijkt te leveren laat innerlijke zelftwijfel zelden zien bang voor misbruik van een situatie door anderen past zich aan allerlei situaties aan, mits het resultaat oplevert kopieert makkelijk wat belangrijk lijkt in een bepaalde situatie kan een rol spelen zal zich sterker voelen als iemand zich als zondebok opwerpt werkt sterk en bewust met nonverbaal gedrag humor: uitdagend 23

24 Externe positionering
pragmatisch succes ambitie handig competitie Externe positionering uitkomst staat centraal bewondering serieus nemen vooruitgang applaus flexibel uitdaging resultaat effect positie

25 Perceptie, emotie en gedrag
Oranje Succes Strategische drijfveer/ Competitie drijfveer Markt Leefomstandigheid Het leven is een reeks uitdagingen en biedt kansen om het steeds beter te doen Ze zien hoe goed ik ben, ik maak het verschil! Perceptie: Waargenomen succes Ze vinden me een sukkel Winnaarsgevoel, Succesgevoel Emotie <positief & negatief> Verliezersgevoel, lozer, frustatie door ingehouden boosheid Actief en zelfverzekerd gaan voor resultaat en uitdaging Gedrag Passief en voorzichtig zelfbescherming, duiken Ambitie Resultaat- gerichtheid Externe positionering, wat wil je uitstralen onderneming

26 De aanleg van drijfveren bij het individu; Groen “Sociale drijfveer” (11-18 jaar)
Fase 5: Liefde en Verbondenheid, sociale gevoelens, hernieuwde emotionaliteit, liefde en seksualiteit ontstaat, (sociale) kritiek

27

28 ziet wat anderen bij kunnen dragen
hoopt dat anderen dat ook van hen zien gericht op vergroten van genot, vooral van anderen zoekt acceptatie van en door anderen past zich met liefde aan de wensen van anderen aan verwacht daar wel waardering voor wil aardig gevonden worden, is blij als hij hard nodig is onderdrukt soms de eigen behoeften, dat kan later leiden tot verbittering richt de aandacht dan volledig op de zwaksten in de maatschappij gevoelig voor non-verbaal gedrag, verwacht ook dat de ander dat is werkt sterk met gezichtsuitdrukkingen mailt regelmatig ‘aan allen’ humor: surprise party 28

29 delen harmonie Geven en nemen Communiceren om te verbinden
mensen verbinden Mede-zeggenschap open voor iedereen delen wil helpen betrokkenheid samenwerken Consensus harmonie Geven en nemen inclusie gelijkwaardigheid Intenties staan centraal oog voor zwakkeren groepsgevoel

30 Perceptie, emotie en gedrag
Groen Gemeenschap Relationele drijfveer/ Sociale drijfveer Gemeenschap, daar waar mensen zijn Leefomstandigheid, Waarin>>> Gemeenschappelijkheid staat voorop, harmonie en acceptatie sturen besluitvorming/ consensus Ik beteken iets voor anderen Perceptie: Waargenomen sociale acceptatie Ze zien mij niet staan Vreugde over bijdrage aan harmonie, en plezierig contact Emotie <positief & negatief> Verstoten, teleurstelling, Verdriet Actief anderen betrekken en communiceren Gedrag <positief en negatief> Protesteren en zwartmaken Onderlinge binding Communicatie Teamgevoel Sociaal denken Netwerken

31 De aanleg van drijfveren bij het individu;
Geel “Intellectuele drijfveer” (17-24 jaar) Fase 6: Willen begrijpen (angstreductie), vrijheid, ongebonden rationaliteit, zoekt kennis, idee, visie & richting. Intellectuele kritiek,

32

33 trekt zich terug als het emotioneel wordt
behoefte aan privacy wordt sterker na intensief contact blijft niet vaak ‘hangen’ na een bijeenkomst of sessie let niet op het eigen nonverbale gedrag gericht op vergroten van geestelijk genot en negeren van fysieke pijn vraagt niet snel om hulp heeft weinig nodig om te werken, vooral gericht op kennis wordt blij van kennis en heldere verklaringen heeft de neiging zich te richten op wat er NIET goed gaat humor: metaforen en woordgrappen 33

34 begrijpen creativiteit theorie strategie consistentie toekomst
hoofdlijnen begrijpen analyseren ongebondenheid complexiteit waarheid principieel kennis vrijheid creativiteit

35 Perceptie, emotie en gedrag
Geel Synergie Systemische drijfveer/ Intellectuele drijfveer open systeem Leefomstandigheid, waarin>>> Vrij en onafhankelijk zijn, kennis bezitten en niet veroordelend zijn. Ik begrijp: het klopt wat ik dacht Perceptie: Waargenomen bevestiging van eigen gedachtes Ik begrijp niet: wat ik dacht blijkt niet waar Vrij, helder, eureka Emotie Eenzaamheid door verlammende individuele analyse, Verwardheid Ideeën ontwikkelen, meedenken Gedrag <positief en negatief> Kritiseren, compliceren Strategie Innovatie Ontwikkeling Systemische processen

36 Denkvolgorde Geel

37 wat ik dacht blijkt niet waar” gevoel van eenzaamheid
De Gele spiraal gevoel van vrijheid ”ik begrijp; het klopt wat ik dacht” helderheid bevestiging van eigen gedachten verwarring “ik begrijp niet; wat ik dacht blijkt niet waar” gevoel van eenzaamheid

38 Denkvolgorde Groen

39 ”ik beteken iets voor anderen” passieve groepsrol / exit
De Groen spiraal vreugde over bijdrage tot harmonie plezier in onderling contact ”ik beteken iets voor anderen” actieve groepsrol waargenomen sociale acceptatie passieve groepsrol / exit “ze zien me niet staan” gevoel van verstoting en verdriet onzekerheid over houding

40 Denkvolgorde Oranje

41 “ze zien hoe goed ik ben” “ze vinden me een sukkel”
De Oranje spiraal winnaarsgevoel resultaat komt door inzet “ze zien hoe goed ik ben” actief, dominant passief, voorzichtig waargenomen succes “ze vinden me een sukkel” verliezersgevoel wel inzet geen resultaat

42 Denkvolgorde Blauw

43 bijdragen en loyaliteit” “mijn inspanning wordt
De Blauw spiraal gevoel van eigenwaarde trots over competentie gevoel, zinvol bij te dragen “men waardeert mijn bijdragen en loyaliteit” zekerheid, rechtvaardigheid waargenomen waardering voor plichts- betrachting onzekerheid teleurstelling “mijn inspanning wordt niet gewaardeerd” twijfel over eigenwaarde zelfhaat, schaamte verkramping

44 Denkvolgorde Rood

45 De Rode spiraal macht, controle “ieder respecteert mijn positie”
zelfvertrouwen boosheid waargenomen respect uit de omgeving “ze beschouwen me als een soort slaaf” boosheid machteloosheid

46 Denkvolgorde Paars

47 De Paarse spiraal veiligheid geborgenheid “we zijn een familie”
vertrouwen in anderen wantrouwen waargenomen onderlinge band “ieder voor zich” angst eenzaamheid

48 Het testresultaat

49 evaluatie, analyse achteraf. Had ik het niet slimmer kunnen doen?
Stuurkleur Kennis, begrip, vrijheid, doordenking, theorie, concept, breed beschouwen, innovatie, rationaliseren, grondige analyse, feiten, nieuw, “waarom-vraag” Ter ondersteuning van de stuurkleur: begrip, concept, analyse, feiten, de slimste manier om…het beste idee om, evaluatie na Blauw en Rood Meestal achteraf: evaluatie, analyse achteraf. Had ik het niet slimmer kunnen doen? Steunkleur Sluitkleur

50 Vertellen. Had ik anderen niet wat eerder moeten betrekken, meenemen?
Stuurkleur Harmonie, samen, delen, gelijkwaardigheid, verbinden betrokkenheid, consensus, bekommeren, helpen, oog voor zwakkeren Ter ondersteuning van de stuurkleur: betrekken, delen, draagvlak zoeken, communiceren, vertellen, informeren (na Rood) Meestal achteraf: Vertellen. Had ik anderen niet wat eerder moeten betrekken, meenemen? Steunkleur Sluitkleur

51 Stuurkleur Ambitie, resultaatgericht, doelen stellen, flexibel, scoren, applaus, pragmatisch, opportunistisch, handig, wil bewondering Ter ondersteuning van de stuurkleur: Efficiënt (na blauw), praktisch, doelmatig, praktijk, punt willen maken, toepassen/kapitaliseren van kennis/ na Geel, calculerend te werk/ na Rood Meestal achteraf: Heb ik mezelf niet teveel weggecijferd? Wat heeft mij dat opgeleverd? Steunkleur Sluitkleur

52 Stuurkleur Loyaal, betrouwbaar, gericht op details, structureren, organiseren, plannen, écht afmaken, transparant, stabiliseren, detaileren Ter ondersteuning van de stuurkleur: Plannen, afspraken maken, afmaken, Concretiseren, organiseren, detaileren Meestal achteraf: Opruimen. Had ik het niet wat beter moeten plannen? Steunkleur Sluitkleur

53 Stuurkleur Macht, kracht, tempo, actie, duidelijkheid, domein, NU, impulsief, confrontatie, directheid, lik op stuk, maatjes, besluiten nemen, respect Ter ondersteuning van de stuurkleur: Snel, ongeduld, buikgevoel, irritatie, handhaven, actie, concretiseren, tempo maken, voortvarend aan de slag Meestal achteraf: Nog even afronden. Had ik niet wat eerder duidelijk moeten zijn, meer tempo moeten maken, handhaven! Komt laat of heel laat tot felheid Steunkleur Sluitkleur

54 Stuurkleur Geborgenheid, veiligheid, rituelen, ongeschreven regels, beschermt het eigene/onze, creëert familiegevoel, vertrouwen, beslotenheid Ter ondersteuning van de stuurkleur: Creëert een familieband, om op elkaar te vertrouwen, sluit mensen in of uit, warme of koude kant Meestal achteraf: Heb ik geen essentiële cultuurkenmerken (ongeschreven regels) over het hoofd gezien? Steunkleur Sluitkleur

55 Verkleuringen Wanneer een bovengelegen(abstracte) drijfveer volgt (steunt) op een drijfveer van de basis (Blauw, Rood of Paars) dan verandert de betekenis van die drijfveer doordat de ‘concrete’ uitvoering, implementatie of borging reeds een gegeven is. Voorbeeld: Blauw/Geel of Blauw/Groen of Blauw/Oranje Blauw/Geel wordt dan analyse naderhand of evalueren en bijstellen of puzzelen binnen de kaders Blauw/Groen ‘delen’ wordt dan communiceren over of informeren over de structuur/proces Blauw/Oranje wordt dan efficiënte uitvoering of doelmatig te werk gaan

56 Van abstract naar concreet
Dit geldt ook wanneer een concrete drijfveer volgt op een abstracte drijfveer. Gaat dan van concreet naar abstract Geel/ Blauw; gaat begrijpen en doorgronden, ordent vervolgens de materie en gaat detailleren. Nog meer begrip Geel/Groen; gaat de opgedane kennis delen/ vertellen aan anderen. Krijgt op die wijze nog meer begrip of niet…… Geel/Oranje; gaat de opgedane kennis toepassen of vermarkten/ kapitaliseren van kennis. Geeft nog meer inzicht in de toepassing Steeds weer bepaalt de volgorde de betekenis!

57 Een paar voorbeelden

58 De verwerping De meeste mensen zien voor elke drijfveer wel een nadeel. Het is het gedrag van de omgeving wat u irriteert, stoort etc. De verwerping laat zien van welke drijfveren (gedrag) u negatieve gevoelens kunt ontwikkelen. Waar u ‘denkt’ tegen aan te kunnen lopen in de wereld (werkgerelateerd). Hoe groter de bol, hoe groter de weerzin, de negatieve gevoelens u dat oplevert. Zeer sterke verwerpingen geven het beeld van een zekere allergie. De verwerping kan zowel een reactie zijn op werkelijk gedrag of cultuur in uw omgeving, maar het kan ook de herkenning op of de te verwachte reactie op dergelijk gedrag of cultuur zijn.

59 Logica en verwerping Geel: doordenking is belangrijk, maar al te erg theoretiseren wordt verworpen Groen: de sociale kant krijgt weinig energie, hekel aan consensus vorming Oranje: heel ambitieus, en ziet pas na lange tijd de mogelijke oppervlakkigheid Blauw: wil wel structuur, maar geen vrijheids belemmerende regeltjes Rood: komt laat tot felheid, heeft een hekel aan ondoordachte/ impulsieve acties Paars: zal niet snel familiegevoel creëren, heeft weinig hekel aan tradities

60 De verwerpingen waargenomen vanuit de dominante drijfveer!
Gedrag vanuit bepaalde drijfveren is positief en negatief te labelen. In de logica staan de positief gelabelde drijfveren, in de verwerping staan de als negatief ervaren (de overdreven/ overtrokken) gedragingen. (Twee kanten van de medaille) De negatief geziene gedragingen (verwerpingen) worden gepercipieerd/ waargenomen vanuit iemand zijn meest dominante (= sturende) drijfveer! Het zijn daardoor geen ‘feiten’ meer maar percepties!!!....bekeken door de bril van……

61 Hoe werkt dat dan bij Geel?
Logica Verwerping Verwerpt Regels en structuur vaak nogal dom, onvoldoende doordacht. Beperken de vrijheid van denken Groepsdenken (dwang) belemmert individuele vrijheid in denken en unieke ideeën. Geel houdt niet van consensusvorming. Pragmatisch handelen om te scoren belemmert echt begrip en is oppervlakkig Ondoordacht, ongenuanceerd en impulsief. Belemmert ook het denkproces. Kritiekloos aanvaarden is nogal bekrompen. Spanning tussen begrijpen en geloven! Zoekt kennis en begrip, maar wil niet theoretiseren en compliceren

62 Hoe werkt dat dan bij Groen?
Logica Verwerping Verwerpt De onpersoonlijke benadering van Blauw. Stelt regels boven mensen. Groen houdt niet van de uniformiteit van regels Het afstandelijke en vrijblijvende gedrag van Geel. Geel wil zich niet conformeren en/of verbinden, en plaats zich dus buiten de groep. Het arrogante gedrag van Oranje, Oranje twijfelt aan intenties van anderen (want willen is kunnen) en wil zich onderscheiden en gezien worden. Het ongeduldige en onnodig confronterende/ conflicterende gedrag van Rood, verpest daarmee de harmonie. Het kleingeestige gedrag van Paars, te zeer op kleine groep gericht, staat niet open voor buitenstaanders Wil harmonie, maar niet over alles consensus!

63 Hoe werkt dat dan bij Oranje?
Logica Verwerping Verwerpt Regels beperken het speelveld en de mogelijkheid om je doelen te bereiken Overleg zorgt voor vertraging van doelbereiking en afzwakking van het individuele succes Continu doordenken compliceert en belemmert pragmatisch handelen Conflicten zijn gericht op winst op dit moment, niet op de middellange termijn. Niet handig. Ziet het als doelloos, daar bereik je geen doelen mee. Ziet het bijna als Blauw. Beperkt de armslag Wanneer het te glad of opportunistisch wordt

64 Hoe werkt dat dan bij Blauw?
Logica Verwerping Verwerpt Het chaotische gedrag van Geel, maakt problemen in plaats van oplossingen. Alleen op hoofdlijnen en theorie gericht, niet op details en werkelijkheid. Het ongeorganiseerde/gemakkelijke van Groen, terwijl de plicht roept. Lijkt liever te praten dan te werken. Het onberekenbare en egoïstische gedrag van Oranje, gaat steeds voor eigen gewin, en wil het steeds beter en anders. Stabiliseert nooit. Oranje kan regels overtreden om het doel te bereiken. Het onverantwoordelijke gedrag van Rood, niet bezig met regels maar met eigen domein, neigt er dus naar regels te overtreden. Impulsief en daarmee onvoorspelbaar. Het baseren op ongeschreven regels van Paars, een voor Blauw onbegrijpelijke orde. Dit is niet rationeel Het opgelegde Blauw (regels en bureaucratie) en als het te gedetailleerd of repeterend werk wordt.

65 Hoe werkt dat dan bij Rood?
Logica Verwerping Verwerpt Het trage, warrige en analyserende van Geel. Niet zinvol in het hier en nu! Duurt veel te lang. Het praten (langdradige) van Groen, Rood vindt groen neerbuigend door begrijpende houding en naïef daar het gelijkheid veronderstelt en goede bedoelingen IJdel en afhankelijk van de opinie van anderen. Onbetrouwbaar en calculerend Het bescheiden en opofferende gedrag wordt als zwak en kinderlijk ervaren, Paars kan niet voor zichzelf zorgen Het overdreven nauwgezette en te snel in de verdediging schietend gedrag van Blauw. Rood snapt niet dat Blauw regels nodig heeft om orde te handhaven. Rood vindt Blauw ook naïef over misbruik Wanneer het gedrag leidt tot conflict en er macht misbruikt wordt

66 Hoe werkt dat dan bij Paars?
Logica Verwerping Verwerpt Het ontkennen van Geel van het gegroeide, mythische en symbolische omdat Geel alles wil analyseren. Niet bezig met de groep. Geen respect voor anciënniteit. Het praten (langdradige) van Groen. Groen voelt de gegroeide verhoudingen (het organische) niet aan, kent zijn eigen plek niet. Het verander- en verbeterzieke gedrag van Oranje voor eigen gewin, voelt niet aan hoe en waarom dingen gegroeid zijn. Het lompe en ruwe gedrag van Rood, geen respect voor datgene wat voor anderen heilig is, verstoort daarmee de geborgenheid en veiligheid Het kille en machinale gedrag van Blauw, de natuur en de mens (het organische) wordt niet gezien. Wanneer het te tuttig of primitief wordt of te vasthoudend en besloten is.

67 Emotionele Bankrekening, S.Covey
= De mate van vertrouwen die er binnen een relatie bestaat. Een emotionele bankrekening werkt als een gewone bankrekening. Je kunt storten, afhalen, rood staan, reserves opbouwen, je kunt hem aanspreken, ongemerkt laten groeien of bijvoorbeeld opheffen. Waar mensen samen zijn is een emotionele bankrekening. Je kunt het vermogen op die rekening laten stijgen of laten dalen. Saldo storten gaat niet bij iedereen op eenzelfde manier. Een storting is alleen een storting als de ander dat zo ervaart! (wat dus weer sterk afhangt van individuele drijfveren).

68 Omgaan met drijfveren van anderen
Vertrouwen Emotionele bankrekening Innovatief Creatief Stabiliteit Zekerheid + Stortingen - Opnames De ontvanger bepaalt de waarde van je communicatie en handelen! +/-

69 Emotionele bankrekening van Geel
Vanuit het perspectief van een GELE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? GEEL Storting Neutraal Opname Uitvoerige verklaring en onderbouwing geven van conclusies die genomen kunnen worden Uitleggen waar de werkwijze op gegrond is Totaal geen onderbouwing geven Aannames maken Een benen op tafel sessie invoeren Uitkomsten benen op tafel sessie bediscussiëren Presentatie brainstorm waarbij de uitkomsten niet besproken worden Vragen een visie uit te denken Visies verklaren Visie neerzetten zonder inspraak en met niet samenhangende details

70 Emotionele bankrekening van Groen
Vanuit het perspectief van een GROENE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? GROEN Storting Neutraal Opname Aan de medewerkers vragen op welke wijze ze geïnformeerd en betrokken willen worden Medewerkers informeren/ betrekken Selectief informatie verstrekken, geen aandacht voor de mensen. Opkomen voor een zwakkere collega 1 op 1 gesprek om gevoelens te bespreken Neerhalen van een collega uit de groep Eten regelen bij overwerk en mee-helpen met het overwerk Overwerken doe je samen Bij overwerk een collega alleen laten Spontaan iets gezelligs organiseren, houdt het spontaan en verplicht het niet Samen lunchen Nooit meedoen aan gezamenlijke activiteiten.

71 Emotionele bankrekening van Oranje
Vanuit het perspectief van een ORANJE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? ORANJE Storting Neutraal Opname Welke targets/doelen stel je jezelf als deel van de company targets, vrijheid hierin geven Samen doelen stellen. Doelen dicteren Resultaten aanmoedigen met een verwachtte beloning voor prestatie Duidelijk zijn over resultaat Resultaat niet belonen, maar falen afstraffen Ondernemerschap aanmoedigen, Ruimte geven aan initiatief Middelen geven voor ondernemerschap. Beschikking geven over eigen bestedingsbudgetten Ondernemerschap verbieden, verwachten dat er alleen maar gevolgd wordt

72 Emotionele bankrekening voor Blauw
Vanuit het perspectief van een BLAUWE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? Blauw Storting Neutraal Opname Tijdsplanning maken Op tijd komen Te laat komen check op details inplannen Afmaken Afraffelen Afspraken maandelijks controleren (KPI’s) Volgens afspraak werken Afspraken steeds veranderen

73 Emotionele bankrekening van Rood
Vanuit het perspectief van een RODE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? ROOD Storting Neutraal Opname Zo meteen is het opgelost. Ik ga het meteen regelen We gaan het strakjes doen Ik moet er nog even goed over nadenken hoe we dat gaan oplossen Dit is jouw domein, hoe moet ik het doen? Hoe wil je dat ik dit aanpak Ik heb het gedaan zoals jij het gezegd hebt. Het is nog niet af. Ik wist niet precies wat je bedoelde. Ze hebben respect voor je, je bent een goede leider Jij bent de baas en hebt de verantwoordelijkheid Kan je die beslissingen eerst aan mij voorleggen voordat jij ze neemt!

74 Emotionele bankrekening van Paars
Vanuit het perspectief van een PAARSE drijfveer: Wat zijn opnames? Wat zijn stortingen? Wat is neutraal gedrag? PAARS Storting Neutraal Opname Hulp en betekenis vragen bij het invullen van een cultuurtraject; Hoe kunnen we het goede behouden? Respect tonen rondom de heersende cultuur Rekening houden met culturele aspecten, de ongeschreven regels Geen aandacht voor de heersende cultuur. Voorbij gaan aan heilige huisjes Vragen om het team te helpen waarbij aandacht is voor onderlinge gegroeide verhoudingen en heersende traditie Respect voor onderliggende verhoudingen en heersende traditie in de groep Geen aandacht voor de persoonlijke onderliggende verhoudingen. Team/ club uit elkaar trekken, gevoel van veiligheid verstoren


Download ppt "Management Drives Individuele Profielen"

Verwante presentaties


Ads door Google