De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam Xandra de Vroom en Donna Schaap Jeugd, Onderwijs en Samenleving 27 november 2008 Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam Xandra de Vroom en Donna Schaap Jeugd, Onderwijs en Samenleving 27 november 2008 Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam Xandra de Vroom en Donna Schaap Jeugd, Onderwijs en Samenleving 27 november 2008 Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam

2 Gemeente Rotterdam 2 Inhoud. Algemeen. Landelijk beleid. Rotterdams Beleid. Succesfactoren. Knelpunten

3 Gemeente Rotterdam 3 Algemeen 1. Basis: netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en ouders, bestaande uit de school en andere voorzieningen (zorginstellingen, cultuur en sport). Kenmerk: inhoudelijke samenwerking tussen de instellingen. Vorm: afhankelijk van lokale behoeften en omstandigheden

4 Gemeente Rotterdam 4 Algemeen 2 Doel. Wegnemen van mogelijk achterstanden. Bevorderen van actieve deelname van kinderen aan de samenleving. Faciliteren van talentontwikkeling. Vergroten van sociale competenties. Bieden van een goede dagindeling. Bieden van een veilige speel- en leeromgeving. Vergroten ouderbetrokkenheid

5 Gemeente Rotterdam 5 Landelijk beleid. Motie Van Aartsen/Bos: schoolbesturen zijn verantwoordelijk. Buurt Onderwijs School (BOS) impuls. Actieplan Cultuurbereik. Landelijke impuls combinatiefuncties

6 Gemeente Rotterdam 6 Over naar de Rotterdamse situatie

7 Gemeente Rotterdam 7 Beleidskader onderwijs. ROB  10 actiepunten. Meer Leertijd voor Kinderen. Set van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en ROC’s. In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van 6 uur langer per week. In 2010 gaan 80% van alle driejarig Rotterdammers naar een voorschool. In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de basisscholen één uur extra sport en bewegen. Ruim 74 miljoen uit gemeentelijke middelen. MLVK loopt tot 2010

8 Gemeente Rotterdam 8 Subsidiekader brede school PO 1 1 De Brede School minder dan 6 uur activiteitenaanbod Subsidiehoogte: 5000,- en 25,- per leerling 2. Massascholen Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod Subsidiehoogte: 5000,- en 60,- per leerling

9 Gemeente Rotterdam 9 Subsidiekader brede school 2 3. Het Wijkarrangement Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod + brede schoolmedewerker + buurtmakelaar Subsidiehoogte: 10.000,- en 80,- per leerling 4. Het Dagarrangement Brede School 6 uur activiteitenaanbod dat roosterdoorbrekend is voor ll gr 3 t/m 8 Subsidiehoogte: 30.000, - en 12.500,- per klas

10 Gemeente Rotterdam 10 Wijkarrangement. Wijkarrangement (WA): - Keuze uit wijkbreed programma aanbod aan activiteiten - Na schooltijd of tussen de middag - Samenwerking op wijkniveau - Toegankelijk voor alle kinderen - Al dan niet gecombineerd met BSO - Vindt plaats op school of elders in de wijk - Een speciaal aangesteld medewerker vangt de kinderen op - Een buurtcoördinator makelt en schakelt op wijkniveau

11 Gemeente Rotterdam 11 Dagarrangement. Volledig Dagarrangement (VDA): - School is 2-4 dagen in de week in totaal 6 uur langer open - Geen regulier lesrooster op deze dagen - Verlengde schooldagactiviteiten en rust- en lunchmomenten verweven in het curriculum - Voor leerlingen vanaf groep 3 - Oog voor bioritme - Samengesteld team van onderwijs, opvang en vrije tijd - Nauwe samenwerking met partners en vakkrachten

12 Gemeente Rotterdam Aantallen scholen verdeeld over de verschillende varianten brede school (primair onderwijs, schooljaren 2006-2007 tot en met 2008-2009) Variant BS2006-20072007-20082008-2009 1. Nieuwe BS712538 2. BS massaschool 456926 3. Wa-6098 4. Vda-1421 Geen BS824518 Totaal198213201 12

13 Gemeente Rotterdam 13 Organisatie: partners Betrokken partners in de wijk- en dagarrangementen:. JOS: heeft de regie. Schoolbesturen: werken samen aan realisatie doelstelling.. Deelgemeenten: sturen welzijnsinstellingen en JKZ’er aan.. De Meeuw: geeft uitvoering aan de wijk- en dagarrangementen en levert JKZ’ers.. OOG: ontwikkelt en verzorgt deskundigheidsbevordering bij buurtmakelaar, BS-medewerkers en coördinatoren en vakkrachten.. WGI: zorgt voor de salarisadministratie, selectie van personeel. Aanbieders: zorgen voor vakkrachten.. Welzijnsinstellingen: leveren buurtmakelaar en vakkrachten.

14 Gemeente Rotterdam 14 Gezamenlijke succesfactoren. Wethouder die erin gelooft en dit geloof uitdraagt. Voldoende financiering. Vertrouwen in de toekomt. Scholen staan hier niet alleen voor!!. JeugdKansenZone

15 Gemeente Rotterdam 15 Succesfactoren wijkarrangementen. Scholen krijgen extra personeel voor de uitvoering. Historie van samenwerking van de brede scholen in een wijk

16 Gemeente Rotterdam 16 Succesfactoren volledig dagarrangementen. Schoolbestuur dat als een ambassadeur optreedt. Schooldirecties en team die er voor gaan. Ouders die mee willen. Serieus nemen van knelpunten en gezamenlijk werken aan oplossingen

17 Gemeente Rotterdam Knelpunten. Kwaliteit en kwantiteit van de vakkrachten. Vervanging. Zorgleerlingen. Aansprakelijkheid. Accommodatie. Structurele financiering 17

18 Gemeente Rotterdam Discussiepunten. Is dit iets voor mij?. Wat zijn voor mij de kansen. Wat zijn voor mij de risico’s. En welke onderwerpen wil ik nader (laten) onderzoeken


Download ppt "Gemeente Rotterdam Xandra de Vroom en Donna Schaap Jeugd, Onderwijs en Samenleving 27 november 2008 Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google