De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam
Xandra de Vroom en Donna Schaap Jeugd, Onderwijs en Samenleving 27 november 2008

2 Algemeen Landelijk beleid Rotterdams Beleid Succesfactoren Knelpunten
Inhoud Algemeen Landelijk beleid Rotterdams Beleid Succesfactoren Knelpunten

3 Algemeen 1 Basis: netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en ouders, bestaande uit de school en andere voorzieningen (zorginstellingen, cultuur en sport) Kenmerk: inhoudelijke samenwerking tussen de instellingen Vorm: afhankelijk van lokale behoeften en omstandigheden

4 Algemeen 2 Doel Wegnemen van mogelijk achterstanden
Bevorderen van actieve deelname van kinderen aan de samenleving Faciliteren van talentontwikkeling Vergroten van sociale competenties Bieden van een goede dagindeling Bieden van een veilige speel- en leeromgeving Vergroten ouderbetrokkenheid

5 Landelijk beleid Motie Van Aartsen/Bos: schoolbesturen zijn verantwoordelijk Buurt Onderwijs School (BOS) impuls Actieplan Cultuurbereik Landelijke impuls combinatiefuncties

6 Over naar de Rotterdamse situatie

7 Beleidskader onderwijs
ROB  10 actiepunten Meer Leertijd voor Kinderen Set van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en ROC’s In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van 6 uur langer per week In 2010 gaan 80% van alle driejarig Rotterdammers naar een voorschool In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de basisscholen één uur extra sport en bewegen Ruim 74 miljoen uit gemeentelijke middelen MLVK loopt tot 2010

8 Subsidiekader brede school PO 1
1 De Brede School minder dan 6 uur activiteitenaanbod Subsidiehoogte: 5000,- en 25,- per leerling 2. Massascholen Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod Subsidiehoogte: 5000,- en 60,- per leerling

9 Subsidiekader brede school 2
3. Het Wijkarrangement Brede School 6 uur of meer activiteitenaanbod + brede schoolmedewerker + buurtmakelaar Subsidiehoogte: ,- en 80,- per leerling 4. Het Dagarrangement Brede School 6 uur activiteitenaanbod dat roosterdoorbrekend is voor ll gr 3 t/m 8 Subsidiehoogte: , - en ,- per klas

10 Wijkarrangement Wijkarrangement (WA):
- Keuze uit wijkbreed programma aanbod aan activiteiten - Na schooltijd of tussen de middag - Samenwerking op wijkniveau - Toegankelijk voor alle kinderen - Al dan niet gecombineerd met BSO - Vindt plaats op school of elders in de wijk - Een speciaal aangesteld medewerker vangt de kinderen op - Een buurtcoördinator makelt en schakelt op wijkniveau

11 Dagarrangement Volledig Dagarrangement (VDA):
- School is 2-4 dagen in de week in totaal 6 uur langer open - Geen regulier lesrooster op deze dagen - Verlengde schooldagactiviteiten en rust- en lunchmomenten verweven in het curriculum - Voor leerlingen vanaf groep 3 - Oog voor bioritme - Samengesteld team van onderwijs, opvang en vrije tijd - Nauwe samenwerking met partners en vakkrachten

12 Variant BS 2006-2007 2007-2008 2008-2009 1. Nieuwe BS 71 25 38
Aantallen scholen verdeeld over de verschillende varianten brede school (primair onderwijs, schooljaren tot en met ) Variant BS 1. Nieuwe BS 71 25 38 2. BS massaschool 45 69 26 3. Wa - 60 98 4. Vda 14 21 Geen BS 82 18 Totaal 198 213 201 12 12

13 Organisatie: partners
Betrokken partners in de wijk- en dagarrangementen: JOS: heeft de regie Schoolbesturen: werken samen aan realisatie doelstelling. Deelgemeenten: sturen welzijnsinstellingen en JKZ’er aan. De Meeuw: geeft uitvoering aan de wijk- en dagarrangementen en levert JKZ’ers. OOG: ontwikkelt en verzorgt deskundigheidsbevordering bij buurtmakelaar, BS-medewerkers en coördinatoren en vakkrachten. WGI: zorgt voor de salarisadministratie, selectie van personeel Aanbieders: zorgen voor vakkrachten. Welzijnsinstellingen: leveren buurtmakelaar en vakkrachten.

14 Gezamenlijke succesfactoren
Wethouder die erin gelooft en dit geloof uitdraagt Voldoende financiering Vertrouwen in de toekomt Scholen staan hier niet alleen voor!! JeugdKansenZone 14 14

15 Succesfactoren wijkarrangementen
Scholen krijgen extra personeel voor de uitvoering Historie van samenwerking van de brede scholen in een wijk

16 Succesfactoren volledig dagarrangementen
Schoolbestuur dat als een ambassadeur optreedt Schooldirecties en team die er voor gaan Ouders die mee willen Serieus nemen van knelpunten en gezamenlijk werken aan oplossingen 16 16

17 Knelpunten Kwaliteit en kwantiteit van de vakkrachten Vervanging
Zorgleerlingen Aansprakelijkheid Accommodatie Structurele financiering

18 Wat zijn voor mij de kansen Wat zijn voor mij de risico’s
Discussiepunten Is dit iets voor mij? Wat zijn voor mij de kansen Wat zijn voor mij de risico’s En welke onderwerpen wil ik nader (laten) onderzoeken


Download ppt "Succesfactoren in de Brede Schoolontwikkeling in Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google