De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere."— Transcript van de presentatie:

1 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere

2 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Indeling Inleiding Organisatie brandweer Turnhout Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria Opbouw EasyCad Turnhout Praktijk: alarmeringen Brandweer Turnhout Zonekorpsen Zonale specialisaties Versterking / bijstand EasyCad Deboosere Waarom? Waarom niet? Toekomst? Vragen

3 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Inleiding - situatieschets Brandweer Turnhout 39 beroeps (brwm – kpl – ooff) in 3 ploegen voor permanentie 6u-22u 50 vrijwilligers verdeeld over 7 ploegen voor permanentie nacht en zaterdagnammiddag (aangevuld met 2 beroeps voor dispatching) 4 officieren beroeps in dagdienst  6u-22u: minimumbezetting van 9 man (waarvan 1 dispatcher)  22u-6u: bezetting van 7 man (waarvan 1 dispatcher) 3 erkende ziekenwagens voor DGH  Ziekenwagens en niet dringende interventies: personeel in de kazerne  Dringende brandweerinterventies: 1 ste uitruk vanuit de kazerne + 2 de lijns met personeel dat thuis wordt opgeroepen

4 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Inleiding - situatieschets Zone Taxandria

5 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Inleiding - situatieschets Zone Taxandria (volgens ontwerp KB)

6 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Inleiding - situatieschets Zone Taxandria Brandweer Turnhout ‘coördineert’ reeds enkele jaren de alarmeringen voor de verschillende korpsen uit de (vroegere) zone. Aandacht: Korpsen zonder eigen oproepsysteem  rechtstreekse paging  Ploegenrotatie moet geprogrammeerd worden per korps  beschikbaarheden bijhouden niet mogelijk (capaciteitsprobleem) Korpsen met eigen oproepsysteem: Deboosere (2x) en AEG (2x)  Aansturing oproepsysteem ipv rechtstreekse paging (extra schakel die kan falen)  Ploegenrotatie wordt lokaal geprogrammeerd  Beschikbaarheden lokaal bijhouden is mogelijk

7 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Schermen scherm preselectiesscherm invulvelden/interventiegegevens

8 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Scherm preselecties

9 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Scherm preselecties Hoofdscherm bovenaan = Turnhout Vooralarmen officieren Aansturing contacten (verlichting, poorten, …) Scherm onderaan met tabbladen = zone Taxandria Tabblad 1=Turnhout: preselecties interventietypes + zonale specialisaties Tabblad 2 – 10=andere korpsen zone Taxandria: preselecties Dringend Niet dringend Ploeg van dienst OVD Zonale specialisaties en bijstand

10 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Scherm preselecties - zonekorpsen

11 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Scherm invulvelden / interventiegegevens

12 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Opbouw EasyCad Turnhout Scherm invulvelden / interventiegegevens Bovenaan: interventiegegevens (lokatie – aard – extra info – CityGis gegevens) Onderaan: chronologische opvolgingslijst interventies Mogelijkheid om voertuigen en statussen aan interventies te koppelen Wordt niet gebruikt door brandweer Turnhout Opvolging interventies gebeurt in AbiDispatch

13 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Ziekenwagen Telefonische oproep vanuit HC 100 melding: ziekenwageninterventie Vooralarm ziekenwagen wordt geactiveerd (terwijl dispatcher verder telefonische gegevens verwerkt)  Verlichting gaat aan  Poorten ziekenwagen gaan open  Signalisatiepaal op openbare weg gaat branden Einde telefoongesprek  interventie-informatie wordt omgeroepen via PA  Interventiegegevens worden doorgestuurd van EasyCad naar AbiDispatch

14 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Niet dringende brandweerinterventies

15 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Niet dringende brandweerinterventies Datastring met interventiegegevens komt binnen  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching HC 100 belt voor telefonische bevestiging Dispatcher geeft interventie door aan onderofficier op dienst voor verdere afhandeling door de ploeg op dienst Interventiegegevens worden van EasyCad naar AbiDispatch doorgestuurd voor verdere administratieve opvolging

16 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Dringende brandweerinterventies Datastring met interventiegegevens komt binnen in EasyCad  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching  Vooralarm ‘dringende brandweerinterventie’ over PA in de kazerne  verlichting brandweer worden aangestuurd  Poorten brandweervoertuigen gaan open  Signalisatiepaal openbare weg gaat branden  Personeel wordt thuis opgeroepen volgens beschikbaarheid HC 100 belt voor telefonische bevestiging Interventiegegevens worden via PA omgeroepen in de kazerne (1 ste voertuig vertrekt met aanwezige personeel in de kazerne) Interventiegegevens worden doorgestuurd naar AbiDispatch voor verdere administratieve opvolging

17 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Oproepen volgens beschikbaarheid Personeel stelt zich telefonisch of via sms beschikbaar of niet beschikbaar (ook webtoegang is mogelijk, maar wordt nog niet toegepast door brandweer Turnhout) Aan elk interventietype is een standaard uitrukprocedure gekoppeld Vanwege onzekerheid over beschikbaar personeel in de kazerne (ziekenwageninterventies – niet dringende interventies - …) wordt een volledige uitruk opgeroepen Uit het beschikbare potentieel wordt personeel individueel opgeroepen  Volgens bevoegdheden (meest kritische eerst)  Volgens interventieteller (minste aantal interventies eerst)

18 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout Oproepen volgens beschikbaarheid – praktisch voorbeeld Brand gebouw Uitrukprocedure: MFAP – LW/EL – HZAP – (CW) Oproepen uit het beschikbare potentieel: 2 bedienaars ladderwagen / elevator 2 chauffeurs / pompbedienaars 3 onderofficieren 8 brandweerlieden – dragers adembescherming Noot: opvolging beschikbaarheid door het brandweerpersoneel Turnhout is heel goed. Opkomst bij interventiealarm bedraagt meer dan 90 %

19 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen Zonder eigen oproepsysteem Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden vanuit HC 100 via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps ’ over luidspreker dispatching  Afhankelijk van de aard interventie (dringend – niet dringend) worden de pagers van de benodigde ploegen van het korps aangestuurd  (controlepager van het korps op dispa Turnhout)  HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring  Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens  Vertrek en aankomst 1 ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout  Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

20 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen Zonder eigen oproepsysteem

21 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen Met eigen oproepsysteem AEG Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps ’ over luidspreker dispatching  Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar AEG terminal  AEG terminal van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden  (controlepager van het korps op dispa Turnhout)  HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring  Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens  Vertrek en aankomst 1 ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout  Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

22 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen Met eigen oproepsysteem Deboosere Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad betrokken korps gestuurd  EasyCad van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden  Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar Turnhout  Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps ’ over luidspreker dispatching  (controlepager van het korps op dispa Turnhout)  HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring  Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens  Vertrek en aankomst 1 ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout  Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal

23 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties Een aantal brandweerspecialisaties worden binnen onze hulpverleningszone zonaal georganiseerd: Duikers Gaspakken Meetploegen Grootwatertransport Tankwagentransport Deze zonale specialisaties worden nooit automatisch via datastring opgeroepen (uitzondering: dringende duikinterventie) Betreft 2 de lijnsuitruk die enkel op vraag van de lokale bevelvoerder van de interventie opgeroepen kan worden.

24 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties Een aanvraag voor bijstand van een zonale specialisatie gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout Dispatcher alarmeert via 1 preselectie alle korpsen die personeel of voertuigen moeten leveren (in het oproepsysteem is er voor elk korps een preselectieknop voorzien, maar deze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld zodat het uitsturen van 1 preselectie volstaat) Alarmering gebeurt:  Rechtstreeks op de pagers (korpsen zonder oproepsysteem)  Via sds (naar ander oproepsysteem)  Via eigen aangemaakt xml bericht (naar ander oproepsysteem) (zelfde principe als bij HC 100: servicetype – servicename –sectorcode – interventiecode)

25 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days Praktijk – alarmeringen: versterking / bijstand Elk korps kan individueel nog verwittigd worden om versterking te verlenen met een bepaald voertuig (autopomp – tankwagen – ladderwagen / elevator) Een aanvraag voor versterking komt steeds van de lokale bevelvoerder van de interventie en gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout Dispatcher beslist (op basis van kennis van het grondgebied van de zone) welk(e) korps(en) het meest aangewezen zijn om deze versterking te verlenen Hij selecteert in het ‘tabblad’ van het betrokken korps de preselectie van het gevraagde voertuig en stuurt dit uit

26 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days EasyCad Deboosere: waarom? Historisch gegroeid (CommCenter) Overgang CommCenter  EasyCad relatief goedkoop (  aankoop nieuw oproepsysteem) Eenvoudig te programmeren EasyCad werkt als programma op zich goed (CommCenter gaf veel meer problemen) Mogelijkheid om zelf xml berichten aan te maken De meeste door ons benodigde toepassingen zijn mogelijk

27 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days EasyCad Deboosere: waarom niet? Er wordt veel afgeschermd (databases) zodat je regelmatig beroep moet doen op hun programmeurs Aankoop is relatief goedkoop, maar problemen oplossen is duur Systeem zoals in Turnhout gebruikt zit aan zijn (capaciteits)limiet

28 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days EasyCad Deboosere: Toekomst? Onzekerheid troef Zonaal model voor dispatchings? Werkgroep van gebruikers om Deboosere ook op de toekomst voor te bereiden, maar nog geen eensgezinde visie Is Deboosere als speler op deze beperkte markt niet te klein?

29 Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days EasyCad Deboosere Vragen


Download ppt "Brandweer Turnhout 20 en 21 mei 2010 ASTRID user days WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere."

Verwante presentaties


Ads door Google