De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERMANENTE VORMING RAMPENGENEESKUNDE EN RAMPENMANAGEMENT Toekomstperspectieven FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Michel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERMANENTE VORMING RAMPENGENEESKUNDE EN RAMPENMANAGEMENT Toekomstperspectieven FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Michel."— Transcript van de presentatie:

1 PERMANENTE VORMING RAMPENGENEESKUNDE EN RAMPENMANAGEMENT Toekomstperspectieven FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Michel Van Hoegaerden Jan. 18 , 2005

2 1. Waarom FOD ? – Positionering (1)
As 1: Basis Opdrachten – FED overheid Normatieve acties Monitoring gericht naar Kamer & Senaat via de Minister gericht naar de Burger en internationale organisaties Toezicht Begroting As 2: Administratie vs. Operationeel (en nog liever “vs.” door “samen met” vervangen) Keuze is gemaakt : FOD VVVL wenst toegevoegde waarde te leveren aan de processen en doelgroepen binnen eigen bevoegdheden

3 1. Waarom FOD ? – Positionering (2)
As 3: Volgen of leiden Keuze is gemaakt : ten minste gelijk oplopen met de sector As 4: Allen of samen Keuze is gemaakt : samenwerken en als expert fungeren voor onze basisberoep

4 2. Aanpak FOD sinds 09/2004 EVEN groot belang in TOP DOWN en BOTTOM UP aanpakken TD Wetenschappelijke analyse operationaliseren via beleid Algemene/Federale politiek uitwerken ten voordele van alle burgers en medewerkers BU Ervaring op terrein onmisbaar en te gebruiken om een strategie uit te werken Aandacht voor de operationele moeilijkheden Lokale betrokkenheid Aandacht voor samenwerking met de andere disciplines bij geïntegreerd actie No-nonsense Communicatie: Tegenstrijdige belangen eisen keuzen – Goede keuzen kunnen verklaard worden Betrokkenheid creëren & geen doelgroep isoleren

5 3. Toekomstperspectieven in rampenGkg
Stelling 1: Rampen = buiten de routinewerking Stelling 2: MIPS per jaar Prioriteit aan de versterking van de routinewerking (bouwstenen) (Beperkte) Extra middelen voor uitzonderlijke toestanden Na Risicoanalyse: Planning Met eigen team Door voorstellen van “tools” aan de lokale verantwoordelijken Operationeel maken

6 4. Versterking van routinewerk (1)
Visie 1: FOD VVVL wenst mee te werken aan een efficiënte, duurzame & kwaliteitsvolle dienstlevering door de publieke structuur Efficiënt: Moet werken binnen bepaalde efficiency normen en nood aan monitoring Duurzaam: Aandacht voor ratio resultaat/prijs Kwaliteitsvol: mensen / tools / gepaste antwoord aan elke toestand Publiek: door overheid gestuurd ten voordele van iedereen met gelijke rechten Visie 2: FOD VVVL bekijkt een keten van hulpverlening van oproep tot en met terugkomst van het slachttoffer naar normale leven Visie 3: Ieder zijn job en niet-competitieve samenwerkingsafspraken tussen de disciplines

7 4. Versterking van routinewerk (2)
AS 1 : ORGANISATIE Top project 1: Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten + gespecialiseerde dispatching samen met de andere disciplines in een geïntegreerde meldkamer (n.b.: model reeds ver ingevoerd wat politie betreft) Sommige voordelen: 112 Filtering Parallel dispatching Professionalisering Uitbreiding van opdracht Integratie van Sanitaire bewaking Agenschap Medische Dispatching en Sanitaire bewaking Dispatching andere disciplines  Bevolking Voice Non Voice Middelen van DGH & Sanitaire bewaking

8 4. Versterking van routinewerk (3-1)
Top projecten 2: Diversificatie en organisatie van de middelen ter beschikking van de dispatcher Huisarts van wacht Partnerschap met 3de lijn partners Antigif centrum Gezondheidsprof. Huisartsen 3de lijn partner Antigifcentrum Agenschap Medische Dispatching en Sanitaire bewaking Dispatching andere disciplines  Bevolking Voice Non Voice Middelen van DGH & Sanitaire bewaking Organisatie van de huisartsenkringen

9 4. Versterking van routinewerk (3-2)
Top projecten 2: Diversificatie en organisatie van de middelen ter beschikking van de dispatcher Interventie ploeg Vpk (MIVA) als tussenoplossing ICT ondersteunt overzicht van de beschikbare middelen Programmatie en normering van de 100/112 ziekenwagen (incl. Financiële beleid) Organisatie psycho-sociale ondersteuning Re-engineering van de logistieke ondersteuning

10 4. Versterking van routinewerk (4)
As 2: Kwaliteit & Individuele competenties Bewezen verbetering van de interventies Nood om assessment en medische behandeling beter te ondersteunen Een arts aan elke hoek is niet haalbaar Top projecten 3: hulpverleners-ambulanciers inschrijven als paramedisch beroep Dispatchers: idem Met beroepsperspectieven Met overgangsmaatregelen Met gemeenschappelijke onderwijs organisatie Top project 4: Ondersteuning van opleidingen in rampenmanagement Specifieke opleidingsontwikkeling of –ondersteuning Specifieke opleiding inzake sanitaire rampenplannen

11 4. Versterking van routinewerk (5)
As 3: Technologie Van een duo handen & voertuig naar een trio handen, voertuig & technologie Top project 5: Roll out communicatiemiddelen TETRA / ASTRID 100% in Discipline 2 voor eind 2007 Top project 6: Link leggen tussen de mobiele units en resources van vaste units Specialisten Data & informatie Automatisering van de aansturing & monitoring door de dispatching

12 5. Extra investering voor rampenmanagement (1)
As 1: Organisatie Inschrijving in de wetgeving Van de DMH-functie; Van de psychosociale functie Van de logistieke functie Opbouw van een geïntegreerde Directie I.C.M.: Samenwerking van de Planning, sanitaire bewakingsprocessen en de terreinorganisatie en normering functie van de “100/112”

13 5. Extra investering voor rampenmanagement (2)
As 2: Planning & ondersteuning Federale niveau (met een samenwerkingsprotocol met Crisiscentrum) Team artsen voor: Planning volgens risicoanalyse (bv. Influenza, bioterrorisme, hittegolf, …) Federale sanitaire wachtbeurt Toevoeging aan expertise in geval van crisis Team operationalisering Ondersteuning op lokaal niveau via Gezondheidsinspecteurs Specifieke team op centraal niveau (process management) Voorstel van tools & opleiding (bv. PSIP guidelines)

14 6. Besluit Vandaag en morgen moet de FOD als een erkende professionele en betrouwbare partner beschouwd worden in België en door buitenlandse instanties wat de 24/365 dienstverlening inzake sanitaire rampenmanagement.


Download ppt "PERMANENTE VORMING RAMPENGENEESKUNDE EN RAMPENMANAGEMENT Toekomstperspectieven FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Michel."

Verwante presentaties


Ads door Google