De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikersmogelijkheden Henk Bakker/Doede de Vries 19 april 2007 Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen Basisregistraties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikersmogelijkheden Henk Bakker/Doede de Vries 19 april 2007 Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen Basisregistraties."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gebruikersmogelijkheden Henk Bakker/Doede de Vries 19 april 2007 Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen Basisregistraties bij de Informatie Beheer Groep

3 1. De (andere) overheid Eenmalige bevraging, meervoudig gebruik van gegevens Stelsel van Basisregisters: verplicht gebruik door de overheid en instanties met publieke taken (o.a. scholen) Sectorknooppunten voor communicatie binnen de sector en tussen sectoren

4 Voorbeeld sectorknooppunt Huidige situatie SUWI keten RMC Woon- gemeent e Onderwijs- inspectie BVE- instelling Overig VO- instelling Onderwijs- inspectie IBG- Groep OCW

5 Voorbeeld sectorknooppunt Voorgestelde situatie SUWI keten BVE-instelling VO-instelling Digitaal Loket (BRON) Andere betrokkenen als  Jeugdzorg  CWI  Openbaar ministerie  Spijbelrechter OCW Overig Woon-gemeenten: RMC Leerplicht

6 Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen Nederlands Basisregister Onderwijs Stelsel van Basisregistraties Basis Registratie Basis Registratie Basis Registratie Basis Registratie Basis Registratie Basis Registratie NBO Informatie over personen in en rond het Nederlandse onderwijs

7 2. Waar staan we met het onderwijsnummer? Inschrijvingsgegevens VO en BVE in register BRON Examenresultaten vanaf 2006 Leveringen aan: CFI (bekostiging en beleidsinformatie) Inspectie CBS SVB Gemeenten (RMC) IB-Groep (KS, Gegevensmakelaar)

8 Gegevensaanbod en Informatie Studie Carrière Doelgroep (Inburgeraars, VSV, etc.) RegioVoortgangInkomstenAchterstandCompetentieEtc…… Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen

9 Informatiebehoefte vanuit thema’s Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen IB-Groep SF Leningen Inburgering Examinering Inspectie Kwaliteit Onderwijs Buitenland Europass OECD Statistieken SZW GSD UWV CWI SVB Justitie Inburgering Kind dossier Integriteit Belasting Dienst Fiscale Maatregel Gemeenten VSV / RMC Leerplicht Lokaal O- beleid Woonsituatie OCenW Begroting Beleid Verantwoording EVC Cfi Bekostiging Statistieken Instellingen Inschrijvingen Onderwijs op maat Examinering Praktijk ELD-vo VWS BIG Kind dossier Private Instellingen? Arbeid

10 3. Ontwikkelingen Ketenregie VO en BVE Diplomaregister Nederland Terugkoppeling beleidsinformatie en prestatiegegevens naar scholen Horizontale verantwoording ELD-vo Eén loket leerplicht en RMC/VSV Maandelijkse beleidsleveringen BVE en VO t.b.v. RMC/VSV Benutting onderwijsnummer

11 4.Knelpunten Beperkte gebruiksmogelijkheden BRON (beperking WON) Niet alle (potentiële) gebruikers aangesloten Niet bekostigd onderwijs Kwaliteit en volledigheid BRON Uitbreiding RMC naar VSV, één loket, relatief verzuim Actualiteit BRON !!!

12 5. Oplossingsrichtingen Wetswijzigingen Verbeteringen systemen (flexibeler, klantgerichter) Verbindingen leggen tussen processen in het onderwijsveld en de ketenpartners Samenwerking met onderwijsveld en ketenpartners Afspraken over actualiteit leveringen met het veld Versterken ketenregie !

13 6. Betekenis voor onderwijsveld Er is meer dan bekostiging … Uitbreiding gebruik gegevens onderwijsnummer Steeds hogere eisen aan frequentie en kwaliteit gegevensleveringen Samenhang met andere sectoren neemt toe: binnen onderwijs andere sectoren (SVB, gemeenten, Sociale Zaken, VWS) Toenemende complexiteit (diversiteit aan ketenpartners)


Download ppt "Gebruikersmogelijkheden Henk Bakker/Doede de Vries 19 april 2007 Onderwijs Resultaten Praktijk Leningen & Financiering Personen Instellingen Basisregistraties."

Verwante presentaties


Ads door Google