De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Flevoland Erik Smits/Cees Vermeulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Flevoland Erik Smits/Cees Vermeulen."— Transcript van de presentatie:

1 VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Flevoland Erik Smits/Cees Vermeulen

2 VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 VSV3 Inhoud OCW, projectdirectie VSV Methode Landelijke cijfers Regionale cijfers

4 VSV4 Najaar 2005: projectdirectie VSV werkgroep meten is weten (met CBS, Inspectie, OCW en CFI) twee bestaande gegevensbronnen: EBB van CBS, en effectrapportage RMC-regio’s mogelijkheden onderwijsnummer? audit Deloitte in 2006: onderwijsnummer beste bron voor bepalen nieuwe VSV-ers sindsdien veel nieuwe vsv-informatie uit onderwijsnummer

5 VSV5 Gegevens Onderwijsnummer Integrale koppelbare individuele leerling/deelnemergegevens verzameld door IB-groep vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van onderwijsinstellingen Gegevens worden gebruikt voor bekostiging Persoon Inschrijving/diplomaInstelling koppelnummerOpleidingBrin GeslachtLeerjaar/leerweg type LeeftijdDatumPostcode Postcode…… Etniciteit …

6 VSV6 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

7 VSV7 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

8 VSV8 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers in onderwijs op 1/10/ ,7 > 22 jaar en/of categorie ,6 387,1 waarvan in onderwijs op 1/10/2006 doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend dipl MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

9 VSV9 Vertrek- punttelt mee bij bestemmingreden praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv)kan geen startkwalificatie halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON LesgeldregisterNeeJa (dus geen vsv) aannemelijk dat onderwijs wordt gevolgd MBO categorie 3Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv)kan geen startkwalificatie halen overledenNeewordt uit bestand gehaald reëel om buiten berekening te houden gemigreerd/uit GBAJa nee (geen vsv-ers, aparte categorie)Status niet geheel duidelijk wonend in buitenlandNeewordt uit bestand gehaald waarschijnlijk vervolgonderwijs in buitenland Speciale categorieën

10 VSV10 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; VO (20MJ)

11 VSV11 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In januari definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

12 VSV12 Aantal landelijk gegevens over vsv Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

13 VSV13 Nieuwe VSV-ers landelijk

14 VSV14 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

15 VSV15 Naar laatst gevolgd onderwijs

16 VSV16 vmbo3: = 100 % 2003/042004/052005/062006/07 Door- en uitstroom van leerlingen vmbo 3, landelijk vmbo-d:77,6% mbo:66,0% mbo:59,5% overig:0,6% vsv:5,9% mbo:0,9% overig:4,7% vsv:0,3% vsv:5,7% mbo:6,5% overig:0,0% vsv:1,9% mbo:5,4% overig:1,3% vsv:1,3% vsv:3,6% vsv:2,4% overig:5,9% overig:20,0% mbo:8,5% overig:7,9%

17 VSV17 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

18 VSV18 RMC-regio Flevoland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

19 VSV19 Samenstelling regio-populatie

20 VSV20 Samenstelling Regiopopulatie

21 VSV21 Flevoland (geel) tussen alle rmc-regio’s

22 VSV22 Gemeenten binnen de regio

23 VSV23 Gemeenten binnen de regio

24 VSV24 Aantal vsv-ers en % vsv per postcodegebied voor Almere

25 VSV25 Aantal vsv-ers en % vsv per postcodegebied voor overige gemeenten in Flevoland

26 VSV26 Postcodegebieden binnen Almere

27 VSV27 Persoonskenmerken vsv-ers

28 VSV28 VO, % vsv per onderwijsvorm

29 VSV29 VO; % vsv per school

30 VSV30 MBO; % vsv per onderwijsvorm

31 VSV31 MBO; % vsv per instelling (scholen met meer dan 25 vsv-ers)


Download ppt "17-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Flevoland Erik Smits/Cees Vermeulen."

Verwante presentaties


Ads door Google