De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24/10/2006 Grondwater - PA5 (vroeger P08) Philippe Meus Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE) Slotseminarie Mechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24/10/2006 Grondwater - PA5 (vroeger P08) Philippe Meus Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE) Slotseminarie Mechelen."— Transcript van de presentatie:

1 24/10/2006 Grondwater - PA5 (vroeger P08) Philippe Meus Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE) Slotseminarie Mechelen - 24 oktober 2006

2 24/10/2006 Dec 2006 Dec 2004 Dec 2008 Dec 2009 Stand van zaken uitvoering KRW op gebied van grondwater Dec 2005 Dec 2007 Mogelijke aanpassingen in functie van kennis en criteria (Dochterrichtlijn) GEDETAILLEERDE KAKATERISERING OORSPRONKELIJKE KARAKTERISERING Inschatting risico’s ivm niet halen van de doelstellingen (analyse) Toestand- en trendmonitoring chemische toestand Operationele controles chemische toestand BEHEERPLAN EN MAATREGELENPROGRA MMA’S Maatregelenprogramma, waterbeheerkwesties en ontwerp beheerplan voorgelegd aan het publiek SURVEILLANCE (MONITORING) Uittekenen meetnetten REPORTING WISE Kwantitatieve monitoring

3 24/10/2006 Hoofdconclusies karakteriseringsfase Grote geologische, hydrogeologische variëteit, en ook van meetnetten, maar vooral van gebruikte benaderingen Eerste risico-inschattingen van partners niet echt vergelijkbaar Meer harmoniseren is nodig om de toestand van de waterlichamen met grensoverschrijdende watervoerende lagen te beoordelen, maar: –Couverture hétérogène des connaissances des aquifères plutôt liée à l’exploitation de la ressource que du fait de préoccupations environnementales –Réseaux représentatifs à peine en cours d’élaboration –Critères de densité des réseaux et d’évaluation des états chimique et quantitatif trop imprécis

4 24/10/2006 Monitoringprogramma’s voor grondwater Artikel 8: chemisch en kwantitatief meetnet opstarten tegen eind 2006; Kwantitatief meetnet -> aangepast aan de inschatting van de kwantitatieve toestand, die op zijn beurt bepaald wordt door het evenwicht voorraad/monstername -> afhankelijk van hoe elke watervoerende laag werkt (systeemreactie) Chemisch meetnet bestaande uit twee componenten: –Toestand- en trendmonitoring (validatie van het risico en de trends) –Operationele monitoring (kwalificeren toestand grondw.lichamen at risk, de trends onderzoeken en het effect nagaan + monitoring van beschermde gebieden

5 24/10/2006 Grootste hinderpalen bij gecoördineerde uitvoering in het ISGD -> risico-indeling en parameterkeuze (en hun drempelwaarden) kunnen enkel voorlopig en willekeurig gebeuren -> huidige evolutie, vooral individueel dan, van de meetnetten in fonctie van de resp. inzichten (deadl. 2006) complexiteit van de meetnetten in het verleden Meetnetten met zicht op het gebruik van de voorraden Behoefte aan kunstwerken (piëzometers, uitbatingsputten) Ruimtelijk staat dit in verhouding tot het volume! Grensoverschrijdende inschatting van de vrachten ? Grootschalige impact over de grenzen ?

6 24/10/2006 Werkwijze bij PA5 Informatie delen over hoe de nationale monitoringprogramma’s evolueren Hydrogeologische kennis delen en de evolutie van de meetnetten voor 3 pilootwatervoerende lagen (8 grondw.lichamen) in beeld brengen Bilaterale en trilaterale uitwisseling over deze 3 pilootwatervoerende lagen (bv. piëzometrie van grondwaterlaag in het kolenkalk) Aandacht voor de aanpasbaarheid van de grensoverschrijdende meetnetten

7 24/10/2006 Piloot-grensoverschrijdende watervoerende lagen Oligoceenaquifer Brusseliaan AquiferKolenkalk

8 24/10/2006 Oligoceenaquifer Vlaanderen + Nederland Niet at risk in Vlaanderen en kwantitatief at risk in Nederland Verschillende hydrogeologische context en uitbating Momenteel wordt bilateraal een overzicht gemaakt van de gegevens

9 24/10/2006 Brusseliaanaquifer Brussel + Vlaanderen + Wallonië De 3 partners hebben dit als at chemical risk geklasseerd omwille van het nitraat Er zijn beschermde gebieden (kwetsbare gebieden) Momenteel wordt trilateraal een overzicht van de gegevens gemaakt

10 24/10/2006 Kolenkalk: een bekken dat ons van dienst kan zijn…

11 24/10/2006 Kolenkalkaquifer Vlaanderen + Frankrijk + Wallonië Bij de 3 partners geklasseerd als kwantitatief at risk Individueel of bilateraal zijn al maatregelen genomen Trilaterale aandacht hiervoor sinds 2005 in het kader van de ISC -> –Haalbaarheidsstudie ivm een afstromingsmodel voor het volledige aquifer –Colloquium van Doornik (februari 2007) –Updaten van de piëzometrie

12 24/10/2006 Piëzometrische kaart van de waterlaag in het Kolenkalk - oktober 2006

13 24/10/2006 Meetnet – kwantitatieve toestand

14 24/10/2006 Meetnet – chemische toestand

15 24/10/2006 Conclusies Op basis van de metingen kunnen de meetnetten « gecoördineerd » worden, maar « fysisch » bekeken kunnen er niet eindeloos noch uniform punten aan toegevoegd worden Opgepast voor coördinatie « op twee snelheden » waarbij er wel sprake is van gecoördineerde meetnetten, maar de gegevens te sterk individueel verwerkt worden! Een cruciale factor is het feit dat de lidstaten nog geen kwantitatieve noch chemische toestandcriteria hebben uitgewerkt, vooral dan met het oog op de uitwisseling tussen waterlichamen aan weerszijden van de grenzen De bi- en trilaterale initiatieven zijn veelbelovend als we kijken naar de hydrogeologische specificiteiten.


Download ppt "24/10/2006 Grondwater - PA5 (vroeger P08) Philippe Meus Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE) Slotseminarie Mechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google