De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het AV-IA-model (Taylor-Romer). 1. Potentieel en reëel bbp a. Begripsbepaling outputgap b.Observatie van de realiteit c.Definitie potentieel bbp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het AV-IA-model (Taylor-Romer). 1. Potentieel en reëel bbp a. Begripsbepaling outputgap b.Observatie van de realiteit c.Definitie potentieel bbp."— Transcript van de presentatie:

1 Het AV-IA-model (Taylor-Romer)

2

3 1. Potentieel en reëel bbp a. Begripsbepaling outputgap b.Observatie van de realiteit c.Definitie potentieel bbp

4 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Trendmatige groei van het bbp op langere termijn die de “normale” bezetting van de productiecapaciteit weergeeft. Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur a. Begripsbepaling

5 SituatieBenaming Reëel bbp > potentieel bbp Positieve outputgap Overbesteding Hoogconjunctuur Reëel bbp < potentieel bbp Negatieve outputgap Onderbesteding Laagconjunctuur

6 b. Observatie van de realiteit

7 Economische fluctuaties Reëel bbp = werkelijk gerealiseerd bbp potentieel bbp = “normale” bbp bij economie op normale bezetting Bbp in mln Euro

8 Economische fluctuaties Reëel bbp < pot. bbp ONDERBESTEDING :=> negatieve outputgap Reëel bbp > pot. bbp OVERBESTEDING :=> positieve outputgap Bbp in mln Euro

9 Potentiële groei rond 2% Wisselvallige rëele groei potentieel

10

11

12

13 c. Definitie potentieel bbp = het maximaal haalbare bbp bij een normale inzet van de productiefactoren (80%) Potentiële bbp wordt bepaald door –Beroepsbevolking –Kapitaalgoederenvoorraad –Stand van de technologie (~ factorproductiviteit)

14

15 2. AV-IA-diagram Taylor-Romer-model

16 a. De AV-lijn 1.Relatie bestedingen en interest? bestedingen (via “bestedingsbenadering van het bbp”) zijn een indicatie voor de hoogte van bbp 2.Relatie interest en inflatie? vanuit de realiteit (ECB en FED) = “Policy rule” = “Taylor rule” Redenering in 3 stappen om de AV-lijn (aggregate vraag) af te leiden: 3.Relatie bestedingen en inflatie => AV-lijn

17 cfr. Werkblad: Het opbouwen van de AV-lijn Deel 1: Relatie reële bbp en rente Deel 2: Verband tussen inflatie en rente

18 ECB voert monetaire politiek Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be

19 US interest rates cut again BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cut interest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in its statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

20 Interestvoet en bestedingen I = f - (i) Lenen wordt duurder C = f - (i) Minder kopen op afbetaling wegens duurder krediet, minder woningbouw, … X = f - (i) via internationaal financieel verkeer i V EUR en A EUR WK EUR X en M

21 Interestvoet en bestedingen (bbp) i bbp

22 ECB voert monetaire politiek Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be

23 US interest rates cut again BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cut interest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in is statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

24 ECB/FED voert monetaire politiek Voornaamste bekommernis: inflatie in de hand houden Hoe? Interestvoet aanpassen in functie van de inflatie: Inflatie te hoog i Inflatie te laag i Dus: verband tussen inflatie en bbp via i

25 ECB/FED voert monetaire politiek Verband tussen inflatie en bbp via i: Hoge inflatie hogere interest bbp daalt Lage inflatie lagere interest bbp stijgt

26 Verband bbp – inflatie stap 1= negatief verband bbp en rente stap 2= positief verband rente en inflatie negatief verband bbp en inflatie = Aggregate vraagcurve

27 Aggregate vraag: relatie inflatie en bbp Inflatie % Reëel bbp AV

28 Thema 9 Aggregate vraag AV Beweging langsheen /op de curve: gevolg van de normale intereststrategie van de CB Inflatie interest bbp Beweging van de curve: inflatie-onafhankelijke verandering in BTW-tarief, consumentenvertrouwen, … Vennootschapsbelasting, ondernemersvertrouwen, … Restrictief / expansief beleid van de overheid, … Economische toestand handelspartners, WK euro, …

29 Thema 9 Verschuivingen LANGSHEEN de AV-curve

30 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp AV Stijgende inflatie => dalend bbp

31 Thema 9 Verschuivingen van de AV-curve Bij gelijkblijvend inflatiepercentage gaat men meer of minder besteden … Inflatie-onafhankelijke veranderingen

32 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp consumentenvertrouwen daaltconsumentenvertrouwen stijgt

33 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp Inkomensbelasting stijgtInkomensbelasting daalt

34 Thema 9 Aggregate vraag en potentieel bbp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. Bbp (%) Y potentieel AV Bij inflatie van 2,5 % Y reëel = Y pot Bij inflatie > 2,5 % Y reëel < Y pot Bij inflatie < 2,5 % Y reëel > Y pot

35 Thema 9 b. De IA-lijn = Inflatie- aanpassingslijn Duidt de hoogte van de inflatie aan op een bepaald moment Verloop? Horizontaal Op korte termijn is de inflatie “gegeven” / “constant” Loonevolutie bepalende factor: sociale partners leggen d.m.v. loononderhandelingen de lonen voor langere periode vast in CAO’s Prijsrigiditeit –Menukosten (kleine kosten tgv prijsveranderingen) –Kijken naar andere ondernemingen alvorens prijzen aan te passen ECB: prijsstabiliteit Op langere termijn verschuift de IA-lijn horizontaal naar boven of naar beneden.

36 Thema 9 Evolutie van de broodprijs Bron: http://users.skynet.be/durot/nederlands/de_broodprijs_evolutie.htm Lange termijn Prijs Tijd

37 Thema 9 Inflatie Afwijking reëel t.o.v. potentieel bbp IA-lijn Korte termijn IA-lijn ligt vast en geeft de hoogte van de inflatie aan. (Midden)lange termijn IA-lijn verschuift naar boven of naar beneden.

38 Thema 9 AV, potentieel bbp, Inflation Adjustment Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA Evenwicht Yr = Yp Hoogconjunctuur Yr > Yp Laagconjunctuur Yr < Yp IA

39 Thema 9 Situatie 1 : Yr = Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA Evenwicht Yr = Yp Economie is in een stabiele toestand. Zowel Yr en Inflatie blijven op het zelfde niveau

40 Thema 9 Bij negatieve outputgap  Minder gevraagd dan bij normale bezetting kan geproduceerd worden => productieoverschotten  Ondernemingen matigen prijsverhogingen (%stijging lager dan inflatieniveau) => relatieve daling van prijzen  Minder goederen en diensten geproduceerd => werkloosheid stijgt  Neerwaartse druk loonstijgingen => inflatie vertraagt  IA verschuift naar beneden  ECB zal de rente verlagen om de economie aan te zwengelen.  We verschuiven langsheen de AV-curve en reële BBP stijgt  Beweging langsheen AV-curve tot nieuw (langetermijn) evenwicht bij lager inflatieniveau. Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp

41 Thema 9 Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV Laagconjunctuur Yr < Yp IA Op KT blijft de inflatie ongewijzigd Op MT daalt de inflatie lichtjes IA Op LT daalt de inflatie tot de economie terug in evenwicht is.

42 Thema 9 Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA- Korte termijn IA KT MT LT IA- Middellange termijn IA- Lange termijn

43 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur KT MT LT

44 Thema 9 Bij positieve outputgap  Meer gevraagd dan bij normale bezetting kan geproduceerd worden  Ondernemingen verhogen hun prijzen (%stijging hoger dan inflatieniveau) => relatieve stijging van prijzen  Meer goederen en diensten geproduceerd => werkgelegenheid neemt toe  Opwaartse druk lonen => inflatie versnelt  IA verschuift naar boven  ECB zal de rente verhogen om de economie af te remmen.  We verschuiven langsheen de AV-curve en reële BBP daalt  Beweging langsheen AV-curve tot nieuw (langetermijn) evenwicht bij hoger inflatieniveau. Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp

45 Thema 9 Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AVIA- Korte termijn IA KT MT LT IA- Middellange termijn IA- Lange termijn

46 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur KT MT LT

47 Thema 9 Vraag en prijsschokken in het AV- IA-schema Vraagschokken=gebeurtenissen die de AV-curve plots doen verschuiven Prijsschokken=gebeurtenissen die de IA-curve plots doen verschuiven Let op: ‘schok’ heeft niet noodzakelijk een negatieve betekenis!!

48 Thema 9 Ook al blijft het inkomen gelijk, Belgen sparen minder AV naar rechts (meer Cg) Ondernemers zeer pessimistisch over economische vooruitzichten AV naar links (minder Ib) Amerikaans economie duikt in recessie AV naar links (minder NX) Regering pompt vier miljard in Antwerpse haven AV naar rechts (meer G) Vraagschokken

49 Thema 9 Toename overheidsbestedingen Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV1 IA1 AV2 IA2 IA3

50 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp KT MT LT Toename overheidsbestedingen = Vraagschok

51 Thema 9 Daling overheidsbestedingen Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV1 IA1 AV2 IA2 IA3

52 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp DALING Overheidsbestedingen KT MT LT

53 Thema 9 Daling consumentenvertrouwen Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV1 IA1 AV2 IA2 IA3

54 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp DALING consumentenvertrouwen KT MT LT

55 Thema 9 Prijsschokken = gebeurtenissen die verschuivingen van de IA-lijn veroorzaken Oorzaken? Plotse dalingen/stijgingen van prijzen

56 Thema 9 Prijsschok: olieprijsstijgingen Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA1 IA2 IA3

57 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Prijsschok KT MT LT

58 Thema 9 Prijsschok: prijsdalingen Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA1 IA2 IA3

59 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp KT MT LT Prijsschok


Download ppt "Het AV-IA-model (Taylor-Romer). 1. Potentieel en reëel bbp a. Begripsbepaling outputgap b.Observatie van de realiteit c.Definitie potentieel bbp."

Verwante presentaties


Ads door Google