De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 5: De Consument Economie, een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 5: De Consument Economie, een."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 5: De Consument Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument  Gedrag verklaren l Van consumenten (gezinnen) l Op goederenmarkt  Algemeen kader: l Maximaliseren van doelstellingsfunctie l Onder beperkingen

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De budgetbeperking  Gegeven l Prijzen p 1 en p 2 l Budget y  Consument kiest l Goederenbundel  Combinatie van goederenhoeveelheden (q 1 en q 2 )  Deze bundel moet binnen budget passen  Formeel:

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1. De budgetbeperking  Budgetbeperking: ofwel  Budgetrechte: l Geeft budgetbeperking grafisch weer l Rechte AB  Budgetverzameling: l Driehoek OAB

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 1. Een verandering van het inkomen 2. Een verandering van de relatieve prijs 3. Een proportionele verandering van alle prijzen 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Een verandering van het inkomen  Verhoging van inkomen l Groter intercept l Evenwijdige verschuiving van budgetrechte naar rechts l Verruiming keuzemogelijkheden consument

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Een verandering van het inkomen  Verlaging van inkomen l Kleiner intercept l Evenwijdige verschuiving van budgetrechte naar links l Vermindering keuzemogelijkheden consument

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 1. Een verandering van het inkomen 2. Een verandering van de relatieve prijs 3. Een proportionele verandering van alle prijzen 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Een verandering van de relatieve prijs  Prijs van goed 1 (2) stijgt l Kleiner intercept op horizontale (verticale) as l Budgetrechte wentelt naar binnen  Zie ook richtingscoëfficiënt l Vermindering keuzemogelijkheden consument

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Een verandering van de relatieve prijs  Prijs van goed 1 (2) daalt l Groter intercept op horizontale (verticale) as l Budgetrechte wentelt naar buiten  Zie ook richtingscoëfficiënt l Verruiming keuzemogelijkheden consument

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 1. Een verandering van het inkomen 2. Een verandering van de relatieve prijs 3. Een proportionele verandering van alle prijzen 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Een proportionele verandering van alle prijzen  Prijzen van beide goederen stijgen proportioneel l Helling blijft ongewijzigd l Intercept op horizontale en verticale as verkleint l = Afname van inkomen  Prijzen van beide goederen dalen proportioneel l Helling blijft ongewijzigd l Intercept op horizontale en verticale as vergroot l = Toename van inkomen  Proportionele toename (afname) van prijzen en van inkomen: geen verandering budgetrechte

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2. De voorkeuren van de consument  Cruciale gedragsveronderstelling  Persoonlijke voorkeuren: gegeven  3 veronderstellingen opdat ons uitgangspunt realiteit benadert

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 1. Veronderstelling 1: Volledigheid van de voorkeurordening 2. Veronderstelling 2: Niet-verzadiging (meer is altijd beter) 3. Veronderstelling 3: De voorkeurordening is transitief 4. De marginale substitutievoet 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Veronderstelling 1: Volledigheid  Elk paar goederenbundels kan worden geordend: l Z is te verkiezen boven T l T is te verkiezen boven Z l Of indifferent (onverschillig) tussen T en Z

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Veronderstelling 1: Volledigheid  Beschouw figuur 5.4.: l Indifferentiecurve:  Verbindt bundels waarvoor individuele consument onverschillig is l Deelverzameling onder indifferentiecurve:  Bundels die minder goed zijn dan Z l Deelverzameling boven indifferentiecurve:  Bundels die beter zijn dan Z  Merk op: er zijn oneindig veel indifferentiecurven l Door elk punt dat niet op de getekende curve ligt (door Z) kunnen we nieuwe indifferentiecurve tekenen die alle evenwaardige bundels verbindt l Verzameling van alle curven: indifferentiekaart

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 1. Veronderstelling 1: Volledigheid van de voorkeurordening 2. Veronderstelling 2: Niet-verzadiging (meer is altijd beter) 3. Veronderstelling 3: De voorkeurordening is transitief 4. De marginale substitutievoet 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Veronderstelling 2: Niet-verzadiging  Consument heeft liever meer goederen dan minder l Hogere indifferentiecurve bevat bundels die consument verkiest boven bundels op lagere curve

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 1. Veronderstelling 1: Volledigheid van de voorkeurordening 2. Veronderstelling 2: Niet-verzadiging (meer is altijd beter) 3. Veronderstelling 3: De voorkeurordening is transitief 4. De marginale substitutievoet 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Veronderstelling 3: Transitiviteit  Als de consument l Z boven T verkiest l En T boven R verkiest l Dan moet hij ook Z boven R verkiezen  Transitiviteit impliceert dat indifferentiecurven elkaar niet kunnen snijden (zie volgende slide) l Snijdende curven l De consument  Is indifferent tussen Z en T  Is indifferent tussen T en R  Maar is niet indifferent tussen Z en R l Schending transitiviteit

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 1. Veronderstelling 1: Volledigheid van de voorkeurordening 2. Veronderstelling 2: Niet-verzadiging (meer is altijd beter) 3. Veronderstelling 3: De voorkeurordening is transitief 4. De marginale substitutievoet 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. De marginale substitutievoet  Marginale substitutievoet:  Voor zeer kleine wijzigingen:  Bereidheid tot betalen voor goed 1 (dvd’s) in termen van goed 2 (boeken)  Voor extra goed 1, hoeveel goed 2 wil consument opofferen  Om finaal hetzelfde nut te behouden U = U

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. De marginale substitutievoet  Beschouw bundel Z l Marginale substitutievoet  We mogen deze consument AB boeken afnemen in ruil voor EF dvd’s meer, zodat nieuwe bundel R op dezelfde indifferentiekromme ligt  MSV = AB/EF = -2  Negatief, want beide goederen zijn gewenst l Merk op: dalende marginale substitutievoet langsheen indifferentiecurve  Afnemende betalingsbereidheid voor extra eenheden van goed naarmate consument er meer van heeft  Typisch bij convexe indifferentiecurve

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. De keuze van de consument  Consument zal goederenbundel kiezen l Op indifferentiecurve zo ver mogelijk naar rechtsboven l Die betaalbaar is, d.w.z. in driehoek OAB ligt (zijden inbegrepen)  Niet-verzadiging: optimale keuze op budgetrechte l Punt M is niet optimaal

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. De keuze van de consument  Beschouw punten F en G l Snijpunten indifferentiecurve met budgetrechte l Niet optimaal! l Alle bundels in gekleurde zone liggen op hogere curve en zijn nog steeds betaalbaar  Optimale bundel: punt E l Raakpunt indifferentiecurve aan budgetrechte l ‘niet-verbeterbare keuze’  In raakpunt E: helling van budgetrechte = helling van indifferentiecurve

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. De keuze van de consument  In raakpunt E: helling van budgetrechte = helling van indifferentiecurve  Stel: punt S l Als consument AB boeken afstaat… l …wil hij FG dvd’s meer l Maar in feite kan consument FH dvd’s meer krijgen (zie budgetrechte) l In punt S kan consument zich dus nog verbeteren l Dit is niet meer mogelijk in raakpunt

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen 1. Inkomenswijzigingen 2. Prijswijzigingen 3. Wijzigingen in de voorkeuren

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.1. Inkomenswijzigingen  Inkomenstoename l Evenwijdige verschuiving budgetrechte naar rechts  Figuur 5.10.: l 2 normale goederen l Consumptie van beide neemt toe  Inkomensafname l Evenwijdige verschuiving budgetrechte naar links  Figuur 5.11.: l 1 normaal goed: merkproducten l 1 inferieur goed: witte producten l Consumptie van merkproducten neemt af, consumptie van witte producten neemt toe

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN FIGUUR 5.11.: GEVOLGEN VAN EEN DALING VAN HET INKOMEN BIJ INFERIEURE GOEDEREN

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen 1. Inkomenswijzigingen 2. Prijswijzigingen 3. Wijzigingen in de voorkeuren

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.2. Prijswijzigingen  Prijsdaling van dvd’s l Budgetrechte wentelt naar buiten l Nieuw intercept op horizontale as

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.2. Prijswijzigingen  Prijseffect - Slutsky l Substitutie effect  Meer dvd’s gevraagd (relatief goedkoper geworden)  Minder boeken gevraagd (relatief duurder geworden) l Inkomenseffect  Koopkracht gestegen door lagere prijzen  Meer dvd’s gevraagd (indien normale goederen)  Studie van prijswijzigingen l Gebruiken om partiële vraagcurve af te leiden

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.2. Prijswijzigingen  Giffengoederen: l Inferieure goederen  Daling van prijs  Stijging van koopkracht  daling van consumptie inferieur goed  Omgekeerd inkomenseffect l Waarbij inkomenseffect sterker is dan substitutie effect l Prijseffect is positief  Snobgoederen: l Goederen worden aantrekkelijker  Naarmate hun prijs hoger is l Prijseffect is positief

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN De Consument - Inhoudstafel 1.De budgetbeperking 2.De voorkeuren van de consument 3.De keuze van de consument 4.Verschuivingen van het evenwicht: inkomens- en prijswijzigingen 1. Inkomenswijzigingen 2. Prijswijzigingen 3. Wijzigingen in de voorkeuren

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4.3. Wijzigingen in de voorkeuren  Voorkeuren van consument l Veranderen niet met prijzen of inkomen l Realistische veronderstelling? – Snobgoederen l En wat met  Verslaving  Sociale competitie  Conformisme


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 5 – DE CONSUMENT © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 5: De Consument Economie, een."

Verwante presentaties


Ads door Google