De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom Deze presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom Deze presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website: Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Uw dagvoorzitter: Prof. dr. Han Kogels Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Horizontaal Toezicht en het Tax Control Framework Robbert Hoyng Partner Deloitte Belastingadviseurs

3 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Agenda Ervaringen uit de praktijk Tax strategie en Tone at the top Ontwikkelingen

4 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht 01/01/08 jaarrekening Q1Q2Q3 31/12/08 Jaar rekening event 1 met Vpb effect event 2 met BTW effect event 3 met LB effect event 4 met Customs effect business processen met Vpb/BTW/LB/Douane effect Vpb, BTW, LB aangifte Monitoring en toezicht

5 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Belasting risico is een verkeerde interpretatie van wet- en regelgeving? Ervaringen uit de praktijk: les 1 Feiten analyse Belasting technische analyse Overzicht belasting risico’s Analyse risico’s Opvolging van risico’s Communicatie Kennis Oorzaken potentiële belasting risico’s

6 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Belasting risico’s ontstaan op financiële/fiscale afdeling? Ervaringen uit de praktijk: les 2 Verkoop Inkoop Productie HRM Financiën R&D

7 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Blauwdruk Verkoop Inkoop Productie Financiën HRM Overzicht Analyse Opvolging Belasting Strategie Automatisering, Organisatie & Resources Aansluiting realiteit Verantwoordelijkheden matrix

8 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Een TCF is een stand-alone controle raamwerk? Ervaringen uit de praktijk: les 3 Audit Cycles Fianancial reporting and closing Investeringen Voorraadbeheer Personeelskosten Vermogensbeheer Opbrengsten Kosten Bedrijfsafdelingen Verkoop Inkoop Productie Financiën HRM

9 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Controlemaatregelen zijn vaak al aanwezig Verkoop Inkoop Productie Financiën HRM Investeringen Voorraad beheer Personeels kosten Vermogens beheer Opbrengsten en kosten

10 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Nulmeting

11 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Tax Strategy Tax Operations & Risk Tax Accounting & Reporting Tax Compliance Automation & Technology Integration Organisation & Resources Process IT People Tax Control Framework

12 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Wat is de beste belasting strategie? Financieel? 1)Geen onzekerheid op jaareinde in de jaarrekening 2)Geen onzekerheid in aangifteproces 3)Minimaliseren van te betalen belastingen 4)Voorkomen van gemiste tax opportunities Organisatie? 5)Efficiënter inrichten van belastingafdeling 6)Verbetering interne en externe rapportage belastingen Relatie Belastingdienst? 7)Verbetering relatie met Belastingdienst 8)Opmaat naar Convenant ihkv Horizontaal Toezicht

13 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Strategische acties NS Strategische drivers Productiviteits- verbetering Transparant inzicht in risico’s en beheersing daarvan Investeren in capaciteits- maatregelen Toonaangevende Europese multimodale OV dienstverlener Transformatie van productgericht naar servicegericht denken Multimodaal groeien Exploiteren economies of scale, scope en skills in Europa Strategische doelstelling 2012 Strategische acties fiscale functie Compliance Identificeren en waarderen fiscale risico’s Operationele advisering bedrijfs- onderdelen Bepalen belastingpositie geconsolideerd e rapportage Bijdragen aan ROI doelstelling Belastingstrategie in relatie tot de corporate strategie Investeren in keten- voorzieningen Investeren in aantrekkelijke stations en -omgevingen Investeren in aantrekkelijke stations en -omgevingen Fiscale advisering bij investeringen In control komen

14 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Fiscale bijdrage aan ROI 2006 ROI 2006 3,7% Nettoresultaat 197 Resultaat voor belasting 354 Winstbelasting 157 Gem. geïnvesteerd vermogen 5.223 Verschuldigde belasting verslagjaar 84 Correcties van voorgaande jaren - Wijziging latente belastingen 73 Resultaat voor belasting 354 Niet aftrekbare kosten 6 Opbrengsten vrijgesteld van belasting 34 Gem. belasting tarief NL / buitenland 25,8% Gem. balanstotaal 6.696 (7.114 ; 6.278) Gem. kortlopende schulden 1.473 (1.783 ; 1.1.63) Gem. balanstotaal (excl. latente belastingen) 6.080 (6.527 ; 5.633) Gem. uitgestelde belasting- vorderingen 672,5 (654 ; 691) Gem. uitgestelde belasting- verplichtingen 56,5 (67 ; 46)

15 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Ontwikkelingen Wanneer voldoet het TCF? –Verleden afsluiten blijkt spannend –Vorm en intensiteit toezicht aanpassen Internationaal: –Horizontaal Toezicht internationaal? –UK: SAO

16 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Horizontaal Toezicht bij BTW en Douane Ron Nikken Director Indirect Tax and Payroll Tax Koninklijke Ahold NV

17 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Toezicht altijd verticaal HT is contradictio in terminis HT is ‘hype’ Belastingdienst doet risicomanagement Andere en betere vormgeving Harvard-methode Fair play

18 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Mentaliteitsverandering Niet alleen bij Belastingdienst! Laaghangend fruit: de zgo Onderlinge relatie ongewijzigd Wederzijds belang Formalisering bestaande werkwijze

19 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Toch geen cadeautje? Introductie TCF voor zgo TCF voorwaarde HT voor rest Vertrouwen is goed, controle is beter Beheersmaatregelen

20 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht HT is eigenlijk VT nieuwe stijl Controle van TCF Van zgo naar mkb: natuurlijk maximum Huidige VT is wassen neus Nieuwe werkwijze kan ook bij VT HT aan eigen succes ten onder?

21 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Risicomanagement is angstdenken COSO: beschrijf alles in negatieve zin Menselijke factor onberekenbaar TCF vals gevoel van veiligheid Hooguit aanvulling

22 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Afvinkcultuur Indekken en afschuiven Enron en Ahold-affaires Herhaling nog steeds mogelijk Menselijke factor niet te managen

23 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht HT-concept gebaseerd op vpb Geen betrokkenheid indirecte belastingen/LH Relatief eenvoudig risicomanagement –Fiscale afdeling aan het stuur voor vpb –Niet voor indirecte belastingen en loonheffingen Rol bedrijfsfiscalist is veranderd Tax compliance en risk management Lean and mean!

24 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Rol bedrijfsfiscalist indirecte belastingen Magere bezetting op fiscale afdeling risico op zich Adviseur en/of projectleider? Informeel netwerk: interactive control systems In control: de kunst van het loslaten Wie is verantwoordelijk? Misplaatste gevoel om alles zelf te willen doen

25 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Operationele belastingen Business uiteindelijk verantwoordelijk Verplichte inschakeling Fiscale Zaken in BCF? Aansturen en adviseren business TCF vooral voor procesmatige activiteiten Menselijke factor niet te sturen In control door out of control

26 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Volledig in control is illusie Onbewust bekwaam Onbewust onbekwaam Investeren in mensen Nieuwe werkwijze grote winst HT

27 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht STELLING 1 Een bedrijf dat voor HT Douane in aanmerking wenst te komen, moet eerst een volledige AEO-status hebben.

28 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht STELLING 2 Europese verordeningen en richtlijnen verhinderen dat het beleid van de Belastingdienst/Douane ‘principle based’ kan zijn (in plaats van ‘rule based’).

29 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Pauze

30 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht: de stand van zaken Theo Poolen Managementteam Belastingdienst

31 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Vormen horizontaal toezicht ZGO en MGO: individuele convenanten MKB: - intermediairconvenanten - brancheovereenkomsten -samenwerking softwareontwikkelaars Douane: certificeren/AEO/HT Particulieren: VIA en persoonlijk domein

32 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Vragen bij horizontaal toezicht Senior Accounting Officer-regime UK, iets voor NL? Samenhang belastingen en douane-aspecten bij Horizontaal toezicht Pleitbare aangifte versus aanvaardbare aangifte Vooroverleg, wanneer? TCF 4e tranche AWB Conflicten

33 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Toekomst Uniformeren werkwijze Belastingdienst zet in op verbreding horizontaal toezicht en specifiek op combinatie vWIA/SBR/HT Internationaal Wettelijke verankering HT?

34 Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Dank u voor uw aandacht Ook in 2010-2011 organiseren wij de PMIB en PMDOU Uw vragen hierover beantwoorden wij graag tijdens de borrel Klaas Meenhorst Coördinator PMDOU Klaas.meenhorst@europesefiscalestudies.nl Sjoerd Janssen Coördinator PMIB Sjoerd.janssen@europesefiscalestudies.nl


Download ppt "Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht www.europesefiscalestudies.nl Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom Deze presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google