De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom
Seminar 26 januari 2010 Horizontaal toezicht Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom Uw dagvoorzitter: Prof. dr. Han Kogels Erasmus Universiteit Rotterdam Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website:

2 Horizontaal Toezicht en het Tax Control Framework
Robbert Hoyng Partner Deloitte Belastingadviseurs 2

3 Agenda Ervaringen uit de praktijk Tax strategie en Tone at the top
Ontwikkelingen

4 Monitoring en toezicht
Vpb, BTW, LB aangifte Jaar rekening jaarrekening 01/01/08 Q1 Q2 Q3 31/12/08 business processen met Vpb/BTW/LB/Douane effect event 1 met Vpb effect event 2 met BTW effect event 3 met LB effect event 4 met Customs effect

5 potentiële belasting risico’s Overzicht belasting risico’s
Belasting risico is een verkeerde interpretatie van wet- en regelgeving? Ervaringen uit de praktijk: les 1 Oorzaken potentiële belasting risico’s Overzicht belasting risico’s Analyse risico’s Opvolging van risico’s Communicatie Communicatie Feiten analyse Belasting technische analyse Communicatie Kennis

6 Belasting risico’s ontstaan op financiële/fiscale afdeling
Belasting risico’s ontstaan op financiële/fiscale afdeling? Ervaringen uit de praktijk: les 2 Verkoop Inkoop Productie HRM Financiën R&D

7 Blauwdruk Verantwoordelijkheden matrix Belasting Strategie
Overzicht Analyse Opvolging Belasting Strategie Aansluiting realiteit Verkoop Automatisering, Organisatie & Resources Inkoop Productie Financiën HRM

8 Fianancial reporting and closing
Een TCF is een stand-alone controle raamwerk? Ervaringen uit de praktijk: les 3 Bedrijfsafdelingen Verkoop Inkoop Productie Financiën HRM Audit Cycles Fianancial reporting and closing Investeringen Voorraadbeheer Personeelskosten Vermogensbeheer Opbrengsten Kosten

9 Controlemaatregelen zijn vaak al aanwezig
Investeringen Voorraad beheer Personeels kosten Vermogens beheer Opbrengsten en kosten Verkoop Inkoop Productie Financiën HRM

10 Nulmeting

11 Automation & Technology Integration Organisation & Resources
Tax Control Framework Waar zitten je risico’s? Process Tax Strategy Tax Operations & Risk Tax Accounting & Reporting Tax Compliance IT Automation & Technology Integration People Organisation & Resources 11

12 Wat is de beste belasting strategie?
Financieel? Geen onzekerheid op jaareinde in de jaarrekening Geen onzekerheid in aangifteproces Minimaliseren van te betalen belastingen Voorkomen van gemiste tax opportunities Organisatie? Efficiënter inrichten van belastingafdeling Verbetering interne en externe rapportage belastingen Relatie Belastingdienst? Verbetering relatie met Belastingdienst Opmaat naar Convenant ihkv Horizontaal Toezicht

13 Belastingstrategie in relatie tot de corporate strategie
Toonaangevende Europese multimodale OV dienstverlener Strategische doelstelling 2012 Strategische drivers Exploiteren economies of scale, scope en skills in Europa Multimodaal groeien Transformatie van productgericht naar servicegericht denken Strategische acties NS Productiviteits-verbetering Transparant inzicht in risico’s en beheersing daarvan Investeren in capaciteits-maatregelen Investeren in keten-voorzieningen Investeren in aantrekkelijke stations en -omgevingen Strategische acties fiscale functie Bijdragen aan ROI doelstelling Compliance Bepalen belastingpositie geconsolideerde rapportage In control komen Identificeren en waarderen fiscale risico’s Operationele advisering bedrijfs-onderdelen Fiscale advisering bij investeringen

14 Fiscale bijdrage aan ROI 2006
3,7% Nettoresultaat 197 Gem. geïnvesteerd vermogen 5.223 Resultaat voor belasting 354 Winstbelasting 157 Gem. balanstotaal 6.696 (7.114 ; 6.278) Gem. kortlopende schulden 1.473 (1.783 ; ) Verschuldigde belasting verslagjaar 84 Correcties van voorgaande jaren - Wijziging latente belastingen 73 Gem. balanstotaal (excl. latente belastingen) 6.080 (6.527 ; 5.633) Gem. uitgestelde belasting-vorderingen 672,5 (654 ; 691) Gem. uitgestelde belasting-verplichtingen 56,5 (67 ; 46) Resultaat voor belasting 354 Niet aftrekbare kosten 6 Opbrengsten vrijgesteld van belasting 34 Gem. belasting tarief NL / buitenland 25,8%

15 Ontwikkelingen Wanneer voldoet het TCF? Internationaal:
Verleden afsluiten blijkt spannend Vorm en intensiteit toezicht aanpassen Internationaal: Horizontaal Toezicht internationaal? UK: SAO

16 Horizontaal Toezicht bij BTW en Douane
Ron Nikken Director Indirect Tax and Payroll Tax Koninklijke Ahold NV 16

17 Toezicht altijd verticaal
HT is contradictio in terminis HT is ‘hype’ Belastingdienst doet risicomanagement Andere en betere vormgeving Harvard-methode Fair play

18 Mentaliteitsverandering
Niet alleen bij Belastingdienst! Laaghangend fruit: de zgo Onderlinge relatie ongewijzigd Wederzijds belang Formalisering bestaande werkwijze

19 Vertrouwen is goed, controle is beter Beheersmaatregelen
Toch geen cadeautje? Introductie TCF voor zgo TCF voorwaarde HT voor rest Vertrouwen is goed, controle is beter Beheersmaatregelen

20 HT is eigenlijk VT nieuwe stijl
Controle van TCF Van zgo naar mkb: natuurlijk maximum Huidige VT is wassen neus Nieuwe werkwijze kan ook bij VT HT aan eigen succes ten onder?

21 Risicomanagement is angstdenken
COSO: beschrijf alles in negatieve zin Menselijke factor onberekenbaar TCF vals gevoel van veiligheid Hooguit aanvulling

22 Enron en Ahold-affaires
Afvinkcultuur Indekken en afschuiven Enron en Ahold-affaires Herhaling nog steeds mogelijk Menselijke factor niet te managen

23 HT-concept gebaseerd op vpb
Geen betrokkenheid indirecte belastingen/LH Relatief eenvoudig risicomanagement Fiscale afdeling aan het stuur voor vpb Niet voor indirecte belastingen en loonheffingen Rol bedrijfsfiscalist is veranderd Tax compliance en risk management Lean and mean!

24 Rol bedrijfsfiscalist indirecte belastingen
Magere bezetting op fiscale afdeling risico op zich Adviseur en/of projectleider? Informeel netwerk: interactive control systems In control: de kunst van het loslaten Wie is verantwoordelijk? Misplaatste gevoel om alles zelf te willen doen

25 Operationele belastingen
Business uiteindelijk verantwoordelijk Verplichte inschakeling Fiscale Zaken in BCF? Aansturen en adviseren business TCF vooral voor procesmatige activiteiten Menselijke factor niet te sturen In control door out of control

26 Volledig in control is illusie
Onbewust bekwaam Onbewust onbekwaam Investeren in mensen Nieuwe werkwijze grote winst HT

27 STELLING 1 Een bedrijf dat voor HT Douane in aanmerking wenst te komen, moet eerst een volledige AEO-status hebben.

28 STELLING 2 Europese verordeningen en richtlijnen verhinderen dat het beleid van de Belastingdienst/Douane ‘principle based’ kan zijn (in plaats van ‘rule based’).

29 Pauze

30 Horizontaal toezicht: de stand van zaken
Theo Poolen Managementteam Belastingdienst 30

31 Vormen horizontaal toezicht
ZGO en MGO: individuele convenanten MKB: - intermediairconvenanten - brancheovereenkomsten -samenwerking softwareontwikkelaars Douane: certificeren/AEO/HT Particulieren: VIA en persoonlijk domein

32 Vragen bij horizontaal toezicht
Senior Accounting Officer-regime UK, iets voor NL? Samenhang belastingen en douane-aspecten bij Horizontaal toezicht Pleitbare aangifte versus aanvaardbare aangifte Vooroverleg, wanneer? TCF 4e tranche AWB Conflicten

33 Toekomst Uniformeren werkwijze
Belastingdienst zet in op verbreding horizontaal toezicht en specifiek op combinatie vWIA/SBR/HT Internationaal Wettelijke verankering HT?

34 Dank u voor uw aandacht Ook in organiseren wij de PMIB en PMDOU Uw vragen hierover beantwoorden wij graag tijdens de borrel Klaas Meenhorst Coördinator PMDOU Sjoerd Janssen Coördinator PMIB


Download ppt "Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google