De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V."— Transcript van de presentatie:

1 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Regionaal ontwikkelbedrijf t.b.v. herstructurering Duin- en Bollenstreek September 2011

2

3 1. Missie, doelstelling en activiteiten
Een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek conform de Intergemeentelijke Structuurvisie Door: Actieve gebieds(her)ontwikkeling Grondexploitatie Herstructurering/herverkaveling Ontwikkelen van Greenportwoningen Doen ontwikkelen van woningen in het buitengebied (600) Verkoop van bouwtitels Uitvoeren van bollengrondcompensatieprojecten Sluiten van bollengrondcompensatiecontracten Zorgen voor bollengrondcompensatie Opruimen van verrommeling Bijdragen in sloop I.s.m. Ruimte voor ruimte regeling NB. Faciliteren van schaalvergroting

4 Offensief van Teylingen
2. Wat vooraf ging.…… Pact van Teylingen Offensief van Teylingen Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (mrt 2007) € 10 miljoen t.b.v. Greenport Duin- en Bollenstreek Samenwerkingsovereenkomst (jan 2009) Intergemeentelijke Structuurvisie (dec 2009) Oprichting GOM (mrt 2010) Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (juli 2010)

5 3. Private onderneming op publieke basis
GOM is een private onderneming met zes gemeenten als aandeelhouder Onafhankelijke Raad van Commissarissen als toezichthouder GOM heeft geen winstoogmerk; alle inkomsten worden geïnvesteerd in herstructuring van de Duin- en Bollenstreek GOM moet eigen inkomsten genereren GOM werkt uitsluitend op basis van financieel sluitende meerjarenprogramma’s met een strak risicomanagement Publieke verantwoordelijkheden liggen bij de gemeenten en de provincie

6 4. Handelingskader GOM Statuten Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2030 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte Planologische goedkeuring gemeenten en provincie (bestemmingsplan) Wet- en regelgeving (RO,…) GOM meerjarenprogramma

7 5. Herstructureringsopgave Greenport Duin- en Bollenstreek

8 6. Bollengrondcompensatie
Één op één compensatie van oppervlakte 1e klas bollengrond Financiële compensatie 2e klas bollengrond regel (40% opruimen verrommeling, 30% 2e klas > 1e klas verbetering, 30% omspuiten grasland) Afdracht € 40 per m2 ingeval van 1e klas bollengrond ter dekking verplichting Binnen drie jaar minimaal 80% gecompenseerd (met kwaliteitsimpuls) Bollengrondbalans

9 7. Opruimen verrommeling
Ruimte voor ruimte regeling Eventueel bijkopen woningbouwtitel(s) (via kwaliteitsfonds) Indien geen ruimte voor ruimte mogelijk Vergoeding sloopkosten Vergoeding waardedaling grond Vergoeding productie bollengrond Eventueel bijkopen bouwtitel(s) Integrale gebiedsontwikkeling

10 Afdracht per Greenportwoning aan herstructureringsfonds GOM
8. Greenportwoningen Geen woningbouw in het buitengebied, uitgezonderd ruimte voor ruimte woningen en Greenportwoningen Mits planologisch accoord Afdracht per Greenportwoning aan herstructureringsfonds GOM NB. Indien bollengrond ook compensatie afdracht NB2. Voor ruimte voor ruimte woning geen afdracht, met uitzondering van “bijkoop” ontbrekend gedeelte via kwaliteitsfonds Greenportwoningen zijn voor GOM essentieel Als voornaamste inkomstenbron Als middelengenerator voor herstructurering T.b.v. het versnellen van projectrealisatie (lager risicoprofiel)

11 GOM zorgt voor gebieds(her)ontwikkeling als uitvoerend grondbedrijf
9. Gebiedsontwikkeling GOM zorgt voor gebieds(her)ontwikkeling als uitvoerend grondbedrijf Realisatieovereenkomsten met gemeenten Trappenberg-Kloosterschuur Delfweg

12 10. Financiering herstructurering en GOM
Inbreng gemeenten (storting maatschappelijk kapitaal vennootschap) Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland (2010 – 2022) Subsidie fonds structuurversterking (FES 1) t.b.v. Trappenberg Kloosterschuur en Delfweg Subsidie Mooi Nederland Opbrengsten greenportwoningen Bollengrondcompensatiefonds Grondexploitatie Andere (toekomstige) subsidies en inkomsten NB 1. De totale herstructureringsopgave is berekend op meer dan 200 miljoen euro over de komende twintig jaar. Op dit moment is voorzien in een dekkingsmogelijkheid van ca. 100 miljoen euro NB 2. GOM opereert op basis van financieel gedekte meerjarenprogramma’s

13 Resultaatgerichte en ondernemende aanpak
11. Strategie en beleid GOM werkt regionaal Resultaatgerichte en ondernemende aanpak GOM werkt met een integraal programma Financiële verevening Financieel gedekte meerjarenprogramma’s Gebiedsgerichte aanpak Succes van GOM is afhankelijk van samenwerking

14 12. Voorbeeldprojecten (1)
Ondernemer (eigenaar) wil 495 m2 schuur slopen Vergoeding op basis van sloop, waardedaling grond en grondwerk Vrijkomende grond wordt bollengrond Ondernemer (eigenaar) heeft 5000m2 glas en wil gebruik maken van ruimte voor ruimte Regeling via gemeente Als medewerking, dan sloop en woonkavel Als geen medewerking, dan verkoop slooprechten of vergoeding als A

15 12. Voorbeeldprojecten (2)
Ondernemer (eigenaar) wil van 2e klas bollengrond 1e klas bollengrond maken - Vergoeding op basis productiekosten minus waardestijging grond Ondernemer wil zijn kassen en of schuren uitbreiden Indien planologisch toegestaan, sluiten bollengrondcompensatieovereenkomst Ondernemer wil een (Greenport)woning bouwen - Als planologisch toegestaan, dan kopen “bouwtitel”

16 13.

17


Download ppt "Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V."

Verwante presentaties


Ads door Google