De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen werkplekleren. Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros? Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen werkplekleren. Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros? Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen werkplekleren

2 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros? Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

3 Werkplekleren STAGE EXTRA-MUROS

4 Werkplekleren: definitie leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is

5 JA WERKPLEKLEREN

6 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces?

7 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JA

8 Regelgeving bij stage? Koninklijk Besluit van 21/09/2004 Stagiair= elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.

9 Regelgeving bij stage Onderwijsregelgeving: SO/2002/09 + SO 74 Welzijnswetgeving - WG en school wisselen risico-analyses uit - Eventueel gezondheidstoezicht leerlingen - Onthaal + overlopen werkpostfiches - Afspraken rond PBM’s

10 Regelgeving bij stage Arbeidswetgeving -Verboden arbeid? -Maximum arbeidsduur= 38 u/week -Overwerk? -Rusttijden? -Arbeid op zon- en feestdagen? -Nachtarbeid (tussen 20u en 6u)? -Arbeidsreglement? -Sociale documenten (IR, DIMONA,…)?

11 Model stage-overeenkomst Model = model, géén verplicht te hanteren document; Inspiratiebron bij de opmaak van eigen stage- overeenkomsten; Stagereglement (bijlage 3 bij SO/2002/09) blijft verplicht!!!

12 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JA

13 WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JANEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extra muros

14 Regelgeving bij extra muros SO/2004/06 Definitie: alle onderwijsactiviteiten die plaats vinden buiten een vestigingsplaats van de school waar de leerling is ingeschreven. Voor leerlingenstages gelden afzonderlijke richtlijnen en is onderhavig omzendbrief niet van toepassing.

15 Regelgeving bij extra muros 2 soorten: - lessen in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken. -binnen- of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.

16 Regelgeving bij extra muros Alle leerlingen vd doelgroep nemen deel. Schoolbestuur beslist in hoeverre begeleiding vereist is vanuit de eigen school. Schoolpolis moet de activiteit dekken.

17 Regelgeving bij extra muros Alle leerlingen vd doelgroep nemen deel. Schoolbestuur beslist in hoeverre begeleiding vereist is vanuit de eigen school. Schoolpolis moet de activiteit dekken.

18 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JANEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extra muros

19 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extra muros NEEN

20 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extra muros NEEN GEEN WERKPLEKLEREN

21 JA WERKPLEKLEREN Verricht de leerling arbeid als deelname van het arbeidsproces? STAGE JA NEEN OBSERVATIEACTIVITEIT =extra muros NEEN GEEN WERKPLEKLEREN - Ofwel praktijk in de schoolomgeving (=PV) - Ofwel praktijk in een andere opleidings- instelling (andere school, VDAB, lasschool Vanhool, …)

22 Toch nog een onzekere werkvorm? Commissie voor preventie en bescherming in het Vlaams Onderwijs preventie.onderwijs@vlaanderen.be. preventie.onderwijs@vlaanderen.be

23 Vragen?


Download ppt "Richtlijnen werkplekleren. Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros? Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google