De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pinksteren Nu de Heilige Geest in ons blijft.... Pinksteren Johannes 2:10 ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pinksteren Nu de Heilige Geest in ons blijft.... Pinksteren Johannes 2:10 ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de."— Transcript van de presentatie:

1 Pinksteren Nu de Heilige Geest in ons blijft...

2 Pinksteren Johannes 2:10 ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

3 Pinksteren Handelingen 1:8 ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen.’

4 Pinksteren Handelingen 2:43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

5 Pinksteren Galaten 3:5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten (machtige daden) omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

6 Pinksteren Johannes 1:32-33 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen zei tegen mij: Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.’

7 Pinksteren Genesis 8:8 Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten, want overal op de aarde was nog water.

8 Pinksteren Genesis 8:13 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen.

9 Pinksteren Johannes 14:16 ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’

10 Pinksteren 1 Johannes 2:27 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend.

11 Pinksteren Jesaja 59:21 Dit verbond sluit ik met hen - zegt de HEER: mijn Geest, die op jou rust, en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu aan tot in eeuwigheid - zegt de HEER.

12 Pinksteren 2 Korintiërs 3:6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om een nieuw verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.


Download ppt "Pinksteren Nu de Heilige Geest in ons blijft.... Pinksteren Johannes 2:10 ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de."

Verwante presentaties


Ads door Google