De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke competenties in welk profiel? Tips en tricks Verpleegkundig competentieprofiel palliatieve zorg Mieke Ballinckx Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke competenties in welk profiel? Tips en tricks Verpleegkundig competentieprofiel palliatieve zorg Mieke Ballinckx Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Welke competenties in welk profiel? Tips en tricks Verpleegkundig competentieprofiel palliatieve zorg Mieke Ballinckx Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Competent van kop tot teen! Studiedag 8 juni 2010 ompetent van kop tot teen !

2 Historiek EAPC document –‘A guide to the development of palliative nurse education in Europe’ Projectgroep B&O profiel –deskundigheidsniveau A – B – C April – mei 2008 –toetsing comp.profiel aan opleidingsaanbod van de netwerken

3 Deskundigheidsniveau A – basiscompetentie Vpk in opleiding of vpk werkzaam in algemene gezondheidszorgsetting Bachelor vpk, Netwerk pz, … B – gevorderde competentie Vpk werkzaam in pz-setting of algemene setting Postgraduaat opleiding, … C – specialistische competentie Vpk met verantwoordelijkheid in pz structuren (opleidingen, wetenschappelijk onderzoek, …) Banaba of universitaire opleiding

4 Historiek Juni 2008 - platform netwerkcoördinatoren Bedenkingen –Gebrek aan éénduidige interpretatie van de competenties –Behoefte om doorgroeicompetenties te concretiseren –Te vage formuleringen –Teveel overlapping tussen competenties –Enkel voor vpk …  Competenties verduidelijken + handleiding opmaken

5 Doelstelling competentieprofiel Als toetsingsinstrument –voor het formuleren van vormingsvereisten voor opleidingen pz –voor de afstemming van het VTO-aanbod tussen de netwerken palliatieve zorg, Federatie PZV, Hogescholen en universiteiten

6 Samenstelling projectgroep Vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en het werkveld –Actieve leden en corresponderende leden Bevraging tot deelname aan –netwerken pz –projectgroep B & O –Hogescholen met postgraduaatopleiding pz

7 Samenstelling projectgroep actieve leden Werkveld –Gerda Okerman vormingsverantwoordelijke netwerk Gent-Eeklo –Ria Vandermaesen vormingsverantwoordelijke netwerk Panal Hogescholen –Leen Stevens – Ann Jaques KaHo Sint-Lieven Gent - Sint-Niklaas –Christine De Bosschere Artveldehogeschool Gent –Nathalie Warmoeskerken – Ann Cleerbout – Nancy Van Genechten Karel de Grote Hogeschool A’pen Federatie PZV –Mieke Ballinckx

8 Samenstelling projectgroep corresponderende leden Werkveld - netwerken –Marleen Hoebeeck (Aalst-Dendermonde-Ninove), Mariet Janssen (Limburg), Tine De Vlieger (PHA), Paul De Strooper (BHV) Hogescholen –Marleen Smeulders (KHM), Kathy Pletinck en Katrien Moens (HUB), Francois Diepstraeten en Natasja Seels (Vormingscentrum HIVSET), Lieven De Maesschalck (KHK), Herman Baerten (KHL), Marijke Messelis (Katho)

9 Overlegstructuur Overlegmomenten : start sept. 2008 – mei 2010 om de 3 weken (18 vergaderingen)

10 Stappenplan 1.Keuze structuur competentieprofiel 2.Elke competentie omschrijven vanuit Kennis – Vaardigheden – Attitude 3.Toewijzen A – B – C aan elke omschrijving van Kennis – Vaardigheden 4.Toetsing 5.Hoe competenties meten 6.Uitbouw van een verpleegkundig opleidingstraject pz

11 1. Keuze structuur competentieprofiel 1.EAPC (7 rollen) –De vpk in relatie met de patiënt –De vpk in relatie met patiënt en familie –De vpk en het functioneren binnen het interdisciplinair team –De vpk en omgang met ethische kwesties –De vpk en de wijze waarop zij/hij de dood binnen de samenleving plaatst –De vpk en de competenties mbt de opleiding –De training van de vpk in onderzoek binnen de pz 2.Structuur competentieprofiel hogescholen –De vpk als persoon –De vpk als zorgverlener –De vpk als lid van het interdisciplinair team –De vpk als lid van de samenleving –De vpk als educator in de pz –De vpk als wetenschappelijk expert Keuze structuur hogescholen omwille van ‘herkenbaarheid’

12 2. Elke competentie omschrijven vanuit Kennis – Vaardigheden – Attitude Voorbereiding door actieve én corresponderende leden –Bespreking +/- 6 competenties per overleg Proces –Beleving : overlapping tussen competenties, te vage formulering en zeer veel competenties (52) – werkbaarheid in de praktijk? –Behoefte om stil te staan bij competentieprofiel ‘in zijn geheel’ –Oefening : vertrekpunt blanco globale structuur – toewijzen van competenties – vragen Behoort deze competentie bij de rubriek? Is er overlap met competenties in andere rubrieken? –Resultaat kwalitatieve reflectie Competenties worden ondergebracht bij andere competenties Competenties worden geschrapt Vereenvoudiging (22 competenties) en herkenbaarheid voor de praktijk !

13 3. Toewijzen A – B – C aan elke omschrijving van Kennis – Vaardigheden

14 4. Toetsing In de Werkgroepen Federatie PZV –Wg rouwzorg, psychologen, ethiek, research en vto In huidige opleidingen pz –Postgraduaat opleiding pz –Basisopleiding pz –Bachelor opleiding vpk –… Plenaire vergadering

15 5. Hoe competenties meten Gedragsindicatoren EVC EVK 6. Uitbouw van een verpleegkundig opleidingstraject pz

16 I.A. de vpk is zich bewust van eigen waarden en normen Kennis heeft inzicht in eigen waarden en normen heeft inzicht in waarden en normen van anderen Vaardigheden kan eigen waarden en normen omschrijven kan waarden en normen van anderen omschrijven kan kritisch reflecteren over eigen waarden en normen in interactie met de ander Attitude kritische zelfreflectie

17 II.B. de vpk participeert aan het ethisch overleg Kennis kent het doel, het proces en de verschillende fasen van een ethisch overleg Vaardigheden Benoemt het probleem, de feiten en de emoties van de patiënt en zijn belangrijke derden Benoemt de waarden en de normen van de patiënt en zijn belangrijke derden Kan het ethisch overleg leiden Attitude Communicatievaardig, observeren

18 III.A. De vpk als expert Kennis De expert is op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen één of meerdere deeldomeinen en kan deze toepassen De expert verwerft een ruime ervaring in het specifieke vakgebied Vaardigheden De expert verwerft, verwerkt en verspreidt informatie op een continue manier (levenslang leren) De expert kan consulten uitvoeren De expert deelt nieuwe inzichten / kennis met het interdisciplinair team De expert maakt persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en actieplan (PAP) op Attitude Vermogen om eigen deskundigheid te bevorderen dmv zelfreflectie, interesse, doorzettingsvermogen, discipline

19 Bedenkingen Competentieprofiel enkel voor vpk –(Vpk) competentieprofiel pz als aanzet voor andere disciplines Competentieprofiel is ‘dynamisch’ –jaarlijks feedback …

20 Vereiste attitudes van de leden van de projectgroep Doorzettingsvermogen Enthousiasme Geduld Kritische ingesteldheid Openheid Veerkracht …

21 Studiedag Verpleegkundig competentieprofiel palliatieve zorg: Hoe ga ik ermee aan de slag? 27 november 2010 Focus op gebruik van het profiel Evaluatie postgraduaatopleiding pz en basisopleiding Toepassing in woon- en zorgcentrum en in ziekenhuis ompetent van kop tot teen !


Download ppt "Welke competenties in welk profiel? Tips en tricks Verpleegkundig competentieprofiel palliatieve zorg Mieke Ballinckx Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google