De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOTOSYNTHESE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOTOSYNTHESE."— Transcript van de presentatie:

1 FOTOSYNTHESE

2 De fotosynthese legt de zonne-energie vast
H p De fotosynthese legt de zonne-energie vast

3 A Zonder chlorofyl geen fotosynthese
Kleurstoffen kunnen uit bladeren verwijderd worden d.m.v. ‘extractie’ B De bouw van een chloroplast Thylakoïden  grana  groen Stroma  kleurloos

4

5

6

7

8 C Bladpigmenten Chlorofyl a1 – a2 – b : groen Xantofyl : geel
Caroteen : oranje chromatogram

9 chlorofyl b xantofyl en caroteen
D Pigmentsystemen licht Reactiecentrum: Chlorofyl a1 en a2 Lichtvangers: chlorofyl b xantofyl en caroteen

10

11 E Het fotosyntheseproces
Organische stof Totale reactie: 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 lichtenergie chlorofyl 2 fasen: lichtreacties donkerreacties Anorganische stoffen

12 Lichtenergie  chemische energie
E.1 De lichtreacties Lichtenergie  chemische energie In de grana: thylakoïd-membraan ATP NADPH

13 Fotosysteem I Fotosysteem II

14 Door de lichtenergie komen 2 elektronen van chlorofyl a2 in hoog-energetische toestand (= ‘aangeslaan’) . Transfer van de elektronen via een oxfos-eenheid naar chlorofyl a1. Hierbij geven ze een deel van hun energie af en wordt er ATP gevormd: ADP +  + energie ATP

15 De vrije elektronenplaatsen op chlorofyl a2 worden aangevuld door elektronen afkomstig van de fotolyse van H2O : H2O H+ + 2e- + ½ O2 chlorofyl a2 De vrije elektronenplaatsen op chlorofyl a2 worden aangevuld door elektronen afkomstig van de fotolyse van H2O : H2O H+ + 2e- + ½ O2 chlorofyl a2 Licht-E

16 Door lichtenergie wordt chlorofyl a1 ‘aangeslaan’ waardoor opnieuw elektronen in een transferketen komen. Via een oxfoseenheid worden de elektronen overgedragen op NADP+ dat zich hierdoor bindt met H+ uit de fotolyse NADP+ is een waterstofdrager  transport van H+ naar stroma:

17 NADP+ + H+ + 2e NADPH donkerreacties stroma De ‘vrije’ elektronenplaatsen op chlorofyl a1 worden ingenomen door elektronen uit fotosysteem II (afkomstig van chlorofyl a2)

18

19 E.2 Donkerreacties   in stroma
Synthese van glucose via een cyclische reactieketen : de calvincyclus CO2 (uit lucht) H+ (via NADPH) GLUCOSE E uit ATP en NADPH

20 fosfoglycerinezuur fosfoglycerinezuur fosfoglyceraat Ribulosedifosfaat Fosfoglyceraldehyde (PGAL)

21

22 http://www. digischool

23

24 EINDE


Download ppt "FOTOSYNTHESE."

Verwante presentaties


Ads door Google