De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stofwisseling Kringloop van koolstof en stikstof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stofwisseling Kringloop van koolstof en stikstof."— Transcript van de presentatie:

1 Stofwisseling Kringloop van koolstof en stikstof

2 Planten (en andere autotrofe organismen) vormen glucose uit CO 2 en H 2 O. Nettoreactie: 6 CO 2 + 12 H 2 O + (licht)energie C 6 H 12 O 6 + 6 H 2 O Dit proces heet: Koolstofassimilatie Glucose kan omgezet worden in andere organische verbindingen: koolhydraten, vetten en eiwitten (planten). De vorming van deze organische stoffen noemen we: voortgezette assimilatie Organische stoffen kunnen worden gebruikt voor dissimilatie én voor groei en herstel van een organisme Assimilatie: Koolhydraten: monosachariden zoals glucose worden aan elkaar gekoppeld tot disachariden of polysachariden. Eiwitten: worden opgebouwd uit tientallen tot meer dan duizend aminozuren. Planten maken aminozuren uit glucose en stikstofhoudende ionen (bv NO 3 - ). Dieren kunnen bepaalde aminozuren vormen uit andere (essentiële) aminozuren die ze via hun voedsel binnen krijgen. Vetten: kunnen o.a. gevormd worden uit glucose. Vetten bestaan uit een glycerolmolecuul en drie vetzuurmoleculen

3 Glucose kan in drie stappen worden afgebroken tot CO 2 en H 2 O. Hierbij komt ATP (energie) vrij. Dit verloopt volgens de nettoreactie: C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + 36ATP Dit proces heet: Aërobe dissimilatie van glucose Glucose kan anaëroob worden afgebroken tot melkzuur of alcohol. Hierbij komt slechts 2 ATP vrij. De gevormde NAD + kan weer opnieuw worden gebruikt bij de dissimilatie. Dissimilatie: Koolhydraten: kunnen worden omgezet tot glucose en vervolgens gedissimileerd Eiwitten: aminozuren worden gesplitst. De aminogroep komt vrij als ammoniak (NH 3 ). De overgebleven koolstofketen wordt gedissimileerd. Vetten: worden gesplitst in glycerol en vetzuren. Beiden kunnen worden gedissimileerd

4 SAMENGEVAT:

5 Koolstof doorloopt de volgende kringloop: Zie ook BINAS 93G

6 Stikstof doorloopt de volgende kringloop: Zie ook: BINAS 93H

7 Nitrificerende bacteriën zijn chemo-autotroof: 2NH 3 + 3O 2  2HNO 2 + 2H 2 O + chemische energie (nitrietbacteriën) 2HNO 2 + O 2  2HNO 3 + chemische energie(nitraatbacteriën) De gevormde chemische energie wordt gebruikt voor de synthese van energierijke verbindingen (glucose) Denitrificerende bacteriën zijn anaëroob. Anaërobe deammonificatie geeft vorming van N 2. Dat komt terecht in de atmosfeer. Alle leven op aarde hangt af van stikstoffixatie (d.i. omzetting van N 2 in NH 3 ), een proces dat alleen wordt uitgevoerd door bepaalde bacteriën.

8 Koolhydraten Glucose+ FructoseSacharose (monosacharide)(disacharide) Zetmeel (polysacharide; plantaardig)

9 Basisstructuur van een aminozuur Vorming van peptidebinding tussen twee aminozuren Eiwitten

10 Vetten Glycerol Vetzuren Vet R = een vetzuur


Download ppt "Stofwisseling Kringloop van koolstof en stikstof."

Verwante presentaties


Ads door Google