De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LO41 A, B, C Periode 3. Lesstof Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling  7.1 Inleiding  7.2 Energie  7.3 ATP  7.4.0. cel ademhaling 

Verwante presentaties


Presentatie over: "LO41 A, B, C Periode 3. Lesstof Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling  7.1 Inleiding  7.2 Energie  7.3 ATP  7.4.0. cel ademhaling "— Transcript van de presentatie:

1 LO41 A, B, C Periode 3

2 Lesstof Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling  7.1 Inleiding  7.2 Energie  7.3 ATP  7.4.0. cel ademhaling  7.4.3 drie fasen van de celademhaling  7.7 opbouw van cel onderdelen  7.8.0 fotosynthese  7.8.1 Autotrofe organismen  7.8.2. Fotosynthese als redoxproces (Globaal, je moet vooral de afbeelding begrijpen en kunnen uitleggen)  7.8.3 Na de fotosynthese

3 1.Fotosynthese ( biosynthese/ chemosynthese) 2.Het maken van grote organische moleculen 3.Afbreken van grote organische moleculen 4.Cel ademhaling (verbranding)

4 ATP Opslaan van energie in ATP Vrijmaken van energie van ATP

5 Fotosynthese

6 Opdracht  Bewerk de tekening  Benoem de onderdelen  Benoem de functie / rollen van de onderdelen in het proces fotosynthese Zie ook hoofdstuk 7.8

7 Pigmenten in de thylakoïden absorberen een deel van het licht LICHT weerkaatst licht doorgelaten licht geabsorbeerd licht

8 Bruto reactie fotosynthese 6 CO 2 + 6 H 2 O + lichtenergie -> C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Redox proces: Water wordt gesplitst Elektronen+ waterstofionen worden getransporteerd van H 2 O naar CO 2 Om CO 2 te reduceren tot glucose moet de Potentiele energie toenemen (dmv licht energie/zon) Elektronen worden toegevoegd aan de gebonden CO 2 en glucose wordt gevormd

9 In de chloroplast… lichtreacties Calvincyclus (donkerreactie) 2 fases: Lichtreacties “Donkerreacties”

10 Iichtreactie globaal  Omzetting van lichtenergie in chemische energie (ATP)  Fotolyse van water, waarna energierijke elektronen worden overgedragen op NADP +, dat gereduceerd wordt tot NADPH

11 lichtreacties Calvincyclus (donkerreactie) In de chloroplast…

12 Calvin cyclus globaal Tijdens deze reactiereeks, die doorgaat in de stroma van de chloroplast, wordt CO 2 gereduceerd tot glucose. De energie die hiervoor nodig is wordt geleverd door ATP en de waterstof (inclusief e - ) door NADPH. ATP en NADPH zijn afkomstig van de lichtreacties.

13 CEL ADEMHALING Is een dissimilatie reactie die plaatsvindt in planten cellen en in dierlijke cellen. Bestaat uit 3 fases:  Glycolyse  Citroenzuurcyclus (kreb cyclus)  Elektronen transportketen Bruto reactievergelijking aerobe dissimilatie: C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 -> 6 CO 2 + 6H 2 O + energie (ATP + warmte) Dissimilatie/celademhaling http://youtu.be/p-YD0QdW7IE

14 Fase 1 Glycolyse Deze vindt in het cytoplasma plaats van de cel. Dit proces vindt in een aantal stappen plaats die geregeld worden door enzymen. Glucose (C6) wordt afgebroken in 2 pyrodruivenzuur(C3). Het begin van de glycolyse kost energie (opstarten!), maar bij het splitsen komt er zoveel energie vrij dat er 2 ATP gevormd kan worden. Tijdens de afbraak worden waterstofatomen en elektronen afgesplitst.

15 Fase 2 Citroenzuurcyclus Pyrodruivenzuur van de glycolyse gaat het mitochondrium binnen waar de enzymen in de citroenzuurcyclus - als op een lopende band - zorgen voor de verdere afbraak van glucose, waarbij 1 ATP wordt gevormd. (2 pyrodruivenzuur = 2 ATP) In de figuur kun je zien, dat pyrodruivenzuur eerst wordt opgeknipt in azijnzuur en een molecuul CO 2. Het azijnzuurmolecuul wordt gekoppeld aan het co-enzym A en gaat zo de citroenzuurcyclus in. Dit wordt wel de decarboxylatie van pyrodruivenzuur genoemd. Door middel van redoxreacties worden elektronen verplaatst naar NAD + (co- enzym), waardoor moleculen NADH (elektronentransporteur) ontstaan. De derde fase ontvangt deze elektronen.

16 Fase 3 elektronen transportketen Deze vindt plaats op de binnen membranen van mitochondriën. Als waterstof en zuurstof zich verbinden tot water komt er in 1 keer veel energie vrij in de vorm van warmte ( knalgasreactie ). In de levende cel kan NAD + de H + binden en de elektronen overdragen aan een zogeheten elektronentransportketen waardoor de energie stapsgewijs vrijkomt en door ATP kan worden opgenomen.


Download ppt "LO41 A, B, C Periode 3. Lesstof Biologie voor het MLO; Hoofdstuk 7; Celstofwisseling  7.1 Inleiding  7.2 Energie  7.3 ATP  7.4.0. cel ademhaling "

Verwante presentaties


Ads door Google